Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Di-Adreson F Aquosum
prednisolone

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Di-Adreson-F Aquosum 25 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

prednisoloninatriumsukkinaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kymmenen 2 ml:n injektiopulloa. Yksi injektiopullo sisältää 25 mg prednisoloninatriumsukkinaattia 1 ml:n injektioliuosta varten.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja ACE Pharmaceuticals BV Schepenveld 41

3891 ZK Zeewolde Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.10.2012