Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Efavirenz Aurobindo
efavirenz

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Efavirenz Aurobindo 600 mg kalvopäällysteiset tabletit

efavirentsi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tabletin ydin: Mikrokiteinen selluloosa (laatu 101) (E460), matalasubstituoitu hydroksypropyylise lluloosa (LH-21), laktoosimonohydraatti, hydroksypropyyliselluloosa (matalan viskositeetin laatu), kolloidinen vedetön piidioksidi, krospovidoni (tyyppi B), natriumlauryylisulfaatti, mikrokiteinen selluloosa (laatu 200) (E460), krospovidoni (tyyppi A), magnesiumstearaatti.


Tabletin päällyste: Hypromelloosi (tyyppi 2910) (E464), makrogoli, titaniumdioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteinen tabletti.

Keltainen, soikion muotoinen, viistereunainen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on kohokuviona L-kirjain ja toisella puolella 11. Koko on 20,1 mm x 9,6 mm.


Efavirenz Aurobindo 600 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat läpinäkyvässä PVC-/PVdC- alumiinifolioläpipa inopakkauksessa ja valkoisessa läpinäkymättömässä HDPE-pullopakkauksessa, jossa on valkoinen läpinäkymätön polypropeenisuljin.


Läpipainopakkaus: 30 ja 90 tablettia

HDPE-pullopakkaus: 30, 90 ja 500 tablettia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija AurobindoPharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Valmistaja

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta tai

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park West End Road

Ruislip HA4 6QD Iso-Britannia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta: Orion Pharma, +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.7.2022