Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Ventizolve
naloxone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ventizolve 1,26 mg nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus

naloksoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


 1. Soita ambulanssi. SOITA hätänumeroon (112).

  image


 2. Aseta potilas selinmakuulle. Varmista, että hengitystiet ovat vapaat. Ennen nenäsumutteen antamista on suositeltavaa tarkistaa nenäkäytävä ja poistaa mahdolliset esteet.


  image


 3. Avaa sisäpakkaus. Poista ensin kuminauha ja paina sitten muovikotelon tasaisten sivujen keskeltä.

  image


  Älä esivalmistele tai testaa nenäsumutetta ennen käyttöä. Yksi Ventizolve-nenäsumute sisältää vain yhden annoksen naloksonia.


 4. Tue niskaa, jotta pää voi kallistua taaksepäin. Aseta laitteen suutin toiseen sieraimeen. Anna annos painamalla napakasti mäntää, kunnes kuulet naksahduksen. Poista suutin sieraimesta.


  image image

 5. Aseta potilas kylkiasentoon. Pysy potilaan luona ensihoidon saapumiseen saakka. Tarkkaile paranevatko potilaan hengitys, vireys sekä reaktiot ääniin ja kosketukseen.


  image


 6. Jos tila ei kohene, anna toinen annos toiseen sieraimeen 2–3 minuutin kuluttua.


image


Jos sinulle annetaan e nemmän Ventizolve-valmistetta kuin pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Voi olla vaikea tietää, liittyykö jokin haittavaikutus Ventizolve-valmisteen käyttöön, koska sitä annetaan aina opioidien käytön jälkeen.


  Mahdollisia haittavaikutuksia

  Hyvin yleinen (saattaa ilmetä yli 1 henkilöllä 10:stä)

  • pahoinvointi.


   Yleinen (saattaa ilmetä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

  • huimaus, päänsärky

  • nopea sydämensyke

  • verenpaineen nousu tai lasku (päänsärkyä tai pyörrytyksen tunnetta voi ilmetä)

  • oksentelu.


   Melko harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 henkilöllä 100:stä)

  • vapina, hikoilu

  • epäsäännöllinen sydämensyke, hidas sydämensyke

  • ripuli, suun kuivuminen

  • nopea hengitys

  • vieroitusoireet, kuten levottomuus tai ärtyneisyys, ihon lisääntynyt herkkyys, pahoinvointi, oksentelu, vatsakrampit, lihaskrampit, epämiellyttävä tai epämukava mieliala, nukkumisvaikeudet, ahdistuneisuus, hikoilu, iho kananlihalla, nopea sydämensyke, korkea verenpaine, haukottelu ja kuume.


   Hyvin harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

  • allergiset reaktiot, kuten kasvojen suun, huulten tai kurkun turpoaminen, allerginen sokki

  • henkeä uhkaava epäsäännöllinen sydämensyke, sydänkohtaus

  • nesteen kertyminen keuhkoihin

  • iho-oireet, kuten kutina, ihottuma, punoitus, turpoaminen, vaikea hilseily tai kesiminen.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta

   wwwsivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Ventizolve-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kerta-annospakkauksessa, muovikotelossa ja pahvikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Ei saa jäätyä. Pidä kerta-annospakkaukset muovikotelossa. Herkkä valolle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Ventizolve sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Ventizolve on kirkas, väritön liuos, joka on pakattu lasipulloon, jossa on kumitulppa. Pullo on sumutinlaitteessa, joka on valmistettu polypropeenista ja ruostumattomasta teräksestä. Laitetta ei tarvitse koota.


Yksi pakkaus sisältää 2 kerta-annospakkausta nenäsumutetta.


Myyntiluvan haltija

dne pharma asKarihaugveien 22 NO-1086 OSLO

NORJA


Valmistaja

Pharma Production AS

Karihaugveien 22 NO-1086 OSLO NORJA


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 24.03.2020


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu vain potilasta auttavalle henkilölle:


image