Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Inductos
dibotermin alfa

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


InductOs 1,5 mg/ml jauhe, liuotin ja matriksi implantaattimatriksia varten

dibotermiini alfa


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

InductOs on valmisteyhdistelmä implantaatiota varten, joka asetetaan leikkauksessa.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Medtronic BioPharma B.V. Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi