Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Phosphoral
sodium phosphate

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Phosphoral24,4 g / 10,8 g oraaliliuos

natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidodekahydraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut.Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Phosphoral on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Phosphoral-valmistetta

 3. Miten Phosphoral-valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Phosphoral-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Phosphoral on ja mihin sitä käyte tään


  Phosphoral on suoliston puhdistaja, joka vaikuttaa lisäämällä veden määrää ulosteessa. Se on nieltävä liuos, ja se toimitetaan pakkauksessa, joka sisältää kaksi 45 ml:n pulloa. Yhdessä pullossa on yksi annos, joka tulee laimentaa vedellä ennen käyttöä (ks. kohta 3).


  Sinun tulee ottaa Phosphoralia suoliston (paksusuolen eli koolonin) puhdistamiseksi ennen paksusuolen leikkausta, paksusuolen röntgentutkimusta tai suoliston tähystystä. On tärkeää, että suolisto on täysin tyhjä, niin että lääkäri voi nähdä sen selvästi.


  Phosphoral ei ole ummetuslääke. Phosphoral on tarkoitettu aikuisille.

  Natriumdivetyfosfaattidihydraattia ja dinatriumfosfaattidodekahydraattia, jota Phosphoral sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Phosphoral-valmistetta Älä ota Phosphoral-valmistetta, jos:

  • olet allerginen dinatriumfosfaattidodekahydraatille, natriumdivetyfosfaattidihydraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);

  • olet alle 18-vuotias;

  • voit pahoin tai oksentelet tai sinulla on mahakipuja;

  • sinulla on munuaissairaus;

  • sinulla on oireinen sydänsairaus;

  • sinulla on epänormaalia nesteen kertymistä vatsanpeitteiden ja vatsan elimien väliseen tilaan;

  • sinulla on tai epäilet, että sinulla on suolitukos, suolen puhkeama tai suolisolmu;

  • sinulla on hankittu tai synnynnäisesti laajentunut paksusuoli (megakoolon);

  • sinulla on aktiivinen suolistotulehdus;

  • sinulla on lisäkilpirauhasen liikatoiminta (hyperparatyreoosi).


   Älä ota Phosphoralia yhdessä minkään muun natriumfosfaattia sisältävän ulostuslääkkeen kanssa.


   Ota yhteys lääkäriin, jos jokin yllä olevista koskee sinua. Lääkäri päättää sitten, sopiiko Phoshoral sinulle.


   Varoitukse t ja varotoime t


   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Phosphoral-valmistetta.


   Ole erityisen varovainen Phosphoral-valmisteen suhteen, jos:

  • olet iäkäs (vähintään 65-vuotias) tai huonokuntoinen;

  • sinulla on heikentynyt sydämen tai munuaisten toiminta;

  • sinulla esiintyy suolatasojen muutoksia kehossasi (elektrolyyttitasojen häiriöitä) tai sinulla on sellaisten muutosten vaara, esim. jos sinulla on kuivumistila;

  • sinulla on alhainen verenpaine tai liike on vähentynyt osassa suolistoasi tai koko suolistossasi;

  • sinulle on tehty paksusuolen avanne (kolostomia) tai sykkyräsuoliavanne (ileostomia);

  • sinulle on tehty mikä tahansa maha- tai suolistoleikkaus;

  • noudatat vähäsuolaista ruokavaliota (ks. myös tärkeää tietoa Phosphoralin sisältämistä aineista kohdan 2 lopussa).


   Ota yhteys lääkäriin, jos mikä tahansa yllä olevista väittämistä pätee sinuun nyt tai on pätenyt milloin tahansa aikaisemmin.

   Phosphoral voi vaikuttaa lievästi sydämen rytmiin, mikä johtuu elektrolyyttitasapainon muutoksista, joten saatat tarvita tarkempaa lääkinnällistä valvontaa hoitosi aikana.


   Phosphoralin ottamisen jälkeen on odotettavissa, että ulostetta tulee tavallista useammin ja se on hyvin nestemäistä. Sinun pitäisi juoda mahdollisimman paljon kirkkaita nesteitä (ks. kohta 3), ettei sinulle tule kuivumistilaa.


   Valmiste vaikuttaa tavallisesti ½ - 6 tunnin sisällä. Jos suoliston toiminnassa ei tapahdu mitään 6 tunnin aikana joko ensimmäisen tai toisen annoksen ottamisen jälkeen, ota heti yhteys lääkäriin, koska elimistösi saattaa kuivua.


   Muut lääkevalmisteet ja Phosphoral

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, erityisesti:

  • lääkkeitä, joita käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon tai rasitusrintakipuun (esim. kalsiumkanavan salpaajat, angiotensiinikonvertaasin [ACE:n] estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat);

  • nesteenpoistolääkkeitä (diureetit);

  • tulehduskipulääkkeitä , kuten aspiriini;

  • eräitä mielialalääkkeitä (jotka sisältävät litiumia);

  • muita lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa kuivumista tai muuttaa elimistön suolapitoisuuksia (kalium, natrium, fosfaatti tai vesi)(elektrolyyttitasapaino);

  • lääkkeitä, jotka muuttavat sydämen rytmiä;

  • lisäkilpirauhashormonilääkke itä;

  • suun kautta säännöllisesti otettavia lääkkeitä, esim. raskaudenehkäisyvalmisteet ja epilepsia- tai diabeteslääkkeet tai antibiootit, sillä Phosphoral saattaa hidastaa näiden suun kautta otettavien lääkkeiden imeytymistä tai estää sen täysin, jolloin lääkkeet vaikuttavat huonommin tai eivät ollenkaan.


  Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, mikäli olet epävarma.


  Phosphoral ruuan ja juoman kanssa

  Ks. tämän pakkausselosteen kohta 3.


  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Tätä lääkettä ei tule käyttää raskauden aikana, ellei lääkärisi katso sitä tarpeelliseksi. Jos imetät, on suositeltavaa, että rintamaito pumpataan ja hävitetään ensimmäisen annoksen ottamisesta siihen asti,

  kunnes toisen annoksen ottamisesta on kulunut 24 tuntia. Älä imetä lasta ennen kuin toisen Phosphoral-annoksen ottamisesta on kulunut 24 tuntia.


  Iäkkäät (vähintään 65-vuotiaat) ja heikkokuntoiset

  Noudata erityisesti neuvoja, jotka on annettu alakohdissa ”Ole erityisen varovainen Phosphoralin suhteen” ja ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto” (yllä), sekä kohdassa 3 ”Miten Phosphoral-valmistetta otetaan” (alla) annettuja ohjeita. Voit mahdollisesti tarvita erityistä lääkinnällistä valvontaa.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Älä aja tai käytä koneita tai työkaluja, jos tunnet itsesi väsyneeksi tai sinulla esiintyy heitehuimausta, tai epäilet olevasi kuivunut sen jälkeen kun olet ottanut Phosphoralia. Sinun tulee myös pysytellä lähellä WC:tä tämän lääkkeen ottamisen jälkeen.


  Phosphoral sisältää natriumia

  Tämä lääkevalmiste sisältää 5 000 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 45 ml annos. Tämä vastaa 250 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Siksi on kiinnitettävä huomiota mahdolliseen haittaan potilaille, joiden tulee noudattaa vähäsuolaista ruokavaliota.


  Phosphoral sisältää e tanolia

  Tämä lääkevalmiste sisältää 29 mg alkoholia (etanolia) per 45 ml annos. Alkoholimäärä 45 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 0,73 ml:aa olutta tai 0,29 ml:aa viiniä. Tässä lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.


  Phosphoral sisältää natriumbe ntsoaattia

  Tämä valmiste sisältää 15 mg natriumbentsoaattia (E211) per 45 ml annos.


 3. Mite n Phosphoral-valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  • Ennen kuin alat käyttää Phosphoralia ja siihen saakka, kun tutkimus on tehty, on tärkeää, että juot vain

   ”kirkkaita nesteitä”. Älä syö kiinteää ravintoa.

  • ”Kirkkaalla nesteellä” tarkoitetaan vettä, kirkasta keittoa, lihalientä tai keittoa, joka on siivilöity kiinteiden ainesosien poistamiseksi, hedelmämehuja, joissa ei ole mukana hedelmälihaa (mutta ei punaisia tai purppuranvärisiä mehuja), teetä tai kahvia (ilman maitoa tai kermaa) ja kirkkaita poreilevia tai poreilemattomia juomia esim. virvoitusjuomia.

  • Pahoinvoinnin estämiseksi tätä lääkettä ottaessasi sinun tulee juoda mahdollisimman paljon kirkkaita nesteitä.

  • Phosphoral saattaa aiheuttaa ripulin kaltaista suoliston toimintaa. Lääkkeen vaikutus alkaa 30 minuutissa ja saattaa jatkua 6 tunnin ajan. Pysyttele WC:n lähettyvillä, kunnes suolistosi tyhjentyminen on lakannut.


  Jos suoliston toiminnassa ei tapahdu mitään 6 tunnin sisällä ensimmäisen tai toisen annoksen ottamisesta, sinun pitää ottaa heti yhteys lääkäriin, koska kuivumista voi tapahtua.

  Sinun tulee aloittaa Phosphoral-hoito päivää ennen sairaalaan menoa.


  Mite n otat ensimmäisen tai toisen annoksesi

  Annoksen ottamiseksi laimenna yhden Phosphoral-pullon (45 ml) sisältö puoleen lasilliseen (120 ml) kylmää vettä. Juo se ja sen jälkeen vähintään yksi täysi lasillinen (240 ml) kylmää vettä. Juo mahdollisimman paljon kirkkaita nesteitä ulostamisen myötä poistuvan nesteen korvaamiseksi.


  Milloin otat ensimmäisen tai toisen annoksesi

  image

  image

  Ks. alla olevat kaksi ruutua (sinua koskeva ruutu riippuu vastaanottoajastasi sairaalassa). Jos et noudata näitä ohjeita täydellisesti, tutkimustasi tai leikkaustasi ei ehkä voida suorittaa.


  VASTAANOTTOAIKA AAMUPÄIVÄLLÄ KLO 8.00 – 12.00

  VASTAANOTTOAIKA ILTAPÄIVÄLLÄ KLO 12.00 – 17.00


  image


  TUTKIM USTA/TOIMENPIDETTÄ EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ

  Klo 7 - Aamiaisen sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen (240 ml) kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.


  Ota heti sen jälkeen ensimmäinen annos (ks. yllä).


  Klo 13 - Lounaan sijasta - juo vähintään kolme isoa lasillista (720 ml) kirkasta nestettä. Iltapäivän aikana voit jatkaa kirkkaiden nesteiden juomista, jos sinua janottaa.


  Klo 19 - Iltaruoan sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen (240 ml) kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.


  Ota heti sen jälkeen toinen annos (ks. yllä).


  Voit jatkaa kirkkaiden nesteiden juomista keskiyöhön saakka, jos sinua janottaa.

  Kirkkaiden nesteiden juominen keskiyön jälkeen saattaa aiheuttaa ylimääräisiä WC- käyntejä ja siten univajetta.

  TUTKIM USTA/TOIMENPIDETTÄ EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ

  Klo 13 - Syö kevyt lounas, esim. keittoa ja voileipä.


  Lounaan jälkeen et saa syödä enää kiinteätä ruokaa ennen tutkimusta. Iltapäivän aikana voit juoda kirkkaita nesteitä, jos sinua janottaa.


  Klo 19 - Iltaruoan sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen (240 ml) kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.


  Ota heti sen jälkeen ensimmäinen annos (ks. yllä).


  Illan aikana juo vähintään kolme täyttä lasillista vett (720 ml) tai kirkkaita nesteitä ennen nukkumaan menoa.


  TUTKIM USPÄIVÄNÄ

  Klo 7 - Aamiaisen sijasta - juo vähintään yksi iso lasillinen kirkasta nestettä, mielellään enemmänkin.


  Ota heti sen jälkeen toinen annos (ks. yllä).


  Voit jatkaa kirkkaiden nesteiden juomista klo 8 saakka, jos sinua janottaa. Kirkkaan nesteen juominen klo 8 jälkeen saattaa aiheuttaa ylimääräisiä käyntejä WC:ssä ja hankaloittaa vastaanotolle pääsyä.


  Huolehdi sairaalassakäyntisi jälkeen siitä, että juot runsaasti nestettä Phosphoral-hoitosi aikana menetetyn nesteen korvaamiseksi.


  Jos otat e nemmän Phosphoral-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Liian suuri lääkeannos voi aiheuttaa kuivumista, sydän- ja verenkierto-ongelmia, hengitysvaikeuksia, ahdistuneisuutta tai suolistokipua.


  Jos unohdat ottaa Phosphoral-valmistetta

  Kysy lääkäriltä neuvoa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Phosphoral voi hyvin harvoin aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita, joihin saattaa liittyä ihottumaa. Kerro he ti

  lääkärillesi tai ota yhteys lähimpään sairaalan ensiapuun, jos käsissäsi, kasvoissasi, huulissasi, nielussasi tai

  kielessäsi alkaa esiintyä turvotusta, tai jos sinulla on hengitys- tai nielemisvaikeuksia. Muita mahdollisia Phosphoralin käyttöön liittyviä haittavaikutuksia:

  Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

  pahoinvointi, vatsakipu, turvotus ja ripuli, vilunväreet, heikkous ja heitehuimaus.

  Yleinen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä): oksentelu, rintakipu ja päänsärky.

  Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta): Elimistön kuivuminen

  Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta): Kalsiumin kerääntyminen munuaisiin

  Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  sydänkohtaus, sydämentykytys, alhainen verenpaine, suolojen (elektrolyyttien) määrien muutokset veressä (mikä saattaa aiheuttaa lihasten nykimistä ja kouristelua), lihaskrampit, ihon pistely, tajunnan menetys ja munuaisten vajaatoiminta.

  Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

  Hyponatremia (veren natriumpitoisuuden pieneneminen, joka voi aiheuttaa hermostoon liittyviä häiriöitä, kuten sekavuutta, koomaa tai kouristuskohtauksia).


  Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Phosphoral-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän (”Käyt. viim.”) jälkeen. Viimeinen

  käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 25 C.


  Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Käyttämätön liuos on hävitettävä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Phosphoral sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Phosphoral on kirkas, väritön oraaliliuos, jolla on inkivääri-sitruunan tuoksu. Pakkaus sisältää 2 tai 100 x 45 ml pulloa, joissa kierrekorkki.

Yhdessä pullossa on yksi annos. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Casen Recordati, S.L., Autovia de Logroño, km 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Espanja.


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Recordati AB, Ruotsi

Puh/Tel: +46 8 545 80 230


Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Iso-Britannia (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat: Phosphoral, drank Espanja: Fosfosoda solución oral Irlanti: Phospho-soda oral solution

Iso-Britannia (Pohjois-Irlannissa): Phospho-soda oral solution Kreikka: Phospho-soda

Portugali: Phospho-Soda Solução oral

Ranska: Recholan, solution buvable Ruotsi: Phosphoral oral lösning

Saksa: Phospho-soda Lösung zum Einnehmen Suomi: Phosphoral oraaliliuos

Tanska: Phosphoral oral opløsning


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.03.2022


Muut tie donlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimea (www.fimea.fi) verkkosivuilla.