Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Bimatoprost Stada
bimatoprost

HINNAT

0,3 mg/ml silmätipat, liuos 3 ml

Tukkukauppa: 6,51 €
Jälleenmyynti: 10,38 €
Korvaus: 0,00 €

0,3 mg/ml silmätipat, liuos 3x3 ml

Tukkukauppa: 19,10 €
Jälleenmyynti: 29,38 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Bimatoprost Stada 0,3 mg/ml silmätipat, liuos

bimatoprosti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bimatoprost Stada - valmistetta.


Kerro lääkärillesi, jos:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bimatoprost Stada -valmiste on kirkas, väritön liuos. Pakkauksessa on joko 1 tai 3 kierrekorkillista muovipulloa. Kukin pullo on täytetty noin puoliväliin ja sisältää joko 2,5 ml tai 3 ml liuosta. Tämä riittää 4 viikoksi.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Vaihtoe htoine n valmistaja

S.C. Rompharm Company S.R.L. Eroilor Street, no. 1A, Romania


Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9, Alankomaat


STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36, Itävalta


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic Aps, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.3.2022