Kotisivun Kotisivun

Mometason Orion
mometasone

HINNAT

50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio 140

Tukkukauppa: 3,99 €
Jälleenmyynti: 6,38 €
Korvaus: 0,00 €

50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio 2 x 140 annosta

Tukkukauppa: 7,12 €
Jälleenmyynti: 11,36 €
Korvaus: 0,00 €

50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio 3 x 140

Tukkukauppa: 12,76 €
Jälleenmyynti: 19,98 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Mome tason Orion 50 mikrogrammaa/annos, nenäsumute, suspensio

mometasonifuroaatti (monohydraattina)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Jos kortikosteroidinenäsumutte ita käytetään suurina annoksina pitkän aikaa, lääkettä voi imeytyä elimistöön ja sen seurauksena voi esiintyä haittavaikutuksia.


Jos silmäsi kutisevat tai ärtyvät, lääkäri saattaa suositella muita hoitoja käytettäväksi tämän lääkkeen kanssa.


Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.


Lapset

Ei alle 18vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.


Muut lääkevalmisteet ja Mometason Orion -nenäsumute

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Mometason Orion -nenäsumutteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).


Jos otat allergiasi hoitoon muita kortikosteroidilääkkeitä, joko suun kautta tai pistoksina, lääkäri saattaa pyytää sinua keskeyttämään niiden oton aloittaessasi Mometason Orion -nenäsumutteen käytön. Joillakin henkilöillä saattaa esiintyä suun kautta tai pistoksina otettavien kortikosteroidien käytön keskeyttämisen jälkeen haittavaikutuksia, kuten nivel- tai lihassärkyä, heikkoutta ja masentuneisuutta. Sinulle saattaa myös ilmaantua muita yliherkkyysoireita , kuten silmien kutinaa ja vetistämistä tai punoittavia ja kutiavia laikkuja iholle. Jos tällaisia oireita ilmaantuu, ota yhteyttä lääkäriin.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja Mometason Orion -nenäsumutteen käytöstä raskaana oleville naisille. Ei tiedetä, erittyykö mometasonifuroaatti ihmisen rintamaitoon.


Älä käytä tätä lääkettä ollessasi raskaana tai imetyksen aikana, ellei lääkäri ole niin määrännyt.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei ole olemassa tietoa tämän lääkkeen vaikutuksista ajamiseen ja koneiden käyttöön.


Mome tason Orion -nenäsumute sisältää bentsalkoniumkloridia

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän vuotamista erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

  1. Mite n Mometason Orion -nenäsumutetta käytetään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Älä käytä suurempaa annosta tai käytä sumutetta useammin tai pidempään kuin tässä pakkausselosteessa esitetään tai lääkäri on määrännyt.


Siite pölynuhan hoito


Käyttö vähintään 18-vuotiaille aikuisille


Suositeltu annos on KAKSI suihketta kumpaankin sieraimeen KERRAN vuorokaudessa.


Kun kortikosteroidinenäsumutte ita käytetään pitkään suurina annoksina, haittavaikutuksia saattaa esiintyä johtuen lääkkeen imeytymisestä elimistöön.

Muita haittavaikutuksia

Useimmilla henkilöillä ei ole mitään ongelmia nenäsumutteen käytön yhteydessä. Joillakin henkilöillä saattaa kuitenkin tämän lääkkeen tai muiden kortikosteroidinenäsumutte iden käytön yhteydessä esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:


Yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

sitruunahappomonohydraatti, polysorbaatti 80, bentsalkoniumkloridi, natriumsitraattidihydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Mometason Orion -nenäsumute on valkoinen tai kellertävä homogeeninen sumutettava suspensio.


Mometason Orion -nenäsumute toimitetaan valkoisessa läpinäkymättömässä HDPE-pullossa, jossa on määräannoksen mittaava manuaalinen valkoisella polypropyleenista valmistettu sumutepumppu, suuttimella ja läpikuultavalla suojakorkilla. Jokainen pullo sisältää 18,0 g suspensiota, vastaten 140 suihkeannosta.


Pakkauskoko: 1 pullo, jossa on 140 annosta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo tai

S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility), Tsekki tai

Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerp, Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.5.2021