Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Ursochol
ursodeoxycholic acid

HINNAT

250 mg kapseli, kova 100

Tukkukauppa: 21,40 €
Jälleenmyynti: 32,79 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Ursochol 250 mg, kovat kapselit ursodeoksikoolihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Maksan toimintaa seurataan verikokein hoidon aikana hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Kun sappikivet liuotushoidon aikana pienenevät, ne saattavat lähteä liikkeelle ja aiheuttaa sappiteiden ahtauma- ja tulehdustiloja. Hakeudu tällaisissa tapauksissa lääkäriin.


Ursochol -valmistetta käyttävät naiset saavat käyttää ainoastaan ei-hormonaalisia ehkäisymenetelmiä, sillä hormonaaliset ehkäisyvalmisteet saattavat lisätä sappikiven muodostumista (katso myös raskautta, imetystä ja hedelmällisyyttä käsittelevä kohta).


Primaarisen biliaarisen kirroosin tietyt oireet (esim. kutina) saattavat harvinaisissa tapauksissa pahentua hoidon alussa. Hoitoa voidaan jatkaa pienemmällä päivittäisellä annoksella. Lääkäri nostaa päivittäistä annosta asteittain viikko kerrallaan suositeltuun päivittäiseen annokseen asti.


Jos sinulle ilmaantuu ripulia, ota yhteyttä lääkäriin. Ursochol -annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen.


Muut lääkevalmisteet ja Ursochol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät seuraavia lääkkeitä:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen kapseli (250 mg: noin 8 mm x 22 mm)


PVC-/alumiiniläpipainopakkaus: 25, 50, 75 tai 100 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Orifarm Generics A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja. info@orifarm.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.10.2016