Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Corsodyl
chlorhexidine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Corsodyl 1 % geeli suuonteloon klooriheksidiinidiglukonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas tai heikosti opaalinhohtoinen, läpinäkyvä, väritön geeli.

50 g:n alumiinituubi.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Postboks 61

2610 Rødovre Tanska


Valmistaja

Purna Pharmaceuticals NV, 2870 Puurs, Belgia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.08.2021