Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Fyremadel
ganirelix

HINNAT

0.25 mg / 0.5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 0.5 ml

Tukkukauppa: 14,61 €
Jälleenmyynti: 22,70 €
Korvaus: 0,00 €

0.25 mg / 0.5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 5 x 0.5 ml

Tukkukauppa: 73,06 €
Jälleenmyynti: 106,56 €
Korvaus: 0,00 €


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

ganireliksi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Fyremadel on kirkas ja väritön injektioneste. Käyttövalmis liuos on tarkoitettu pistettäväksi ihon alle. Neulan suojus, joka on kosketuksissa neulan kanssa, sisältää kuivaa luonnonkumia/lateksia.


Fyremadel on saatavana 1 tai 5 neulallisen (27 G) esitäytetyn ruiskun pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Alankomaat


Tiedustelut ja tiedot Ferring Lääkkeet Oy PL 23

02241 Espoo Suomi

Puh: +358 207 401 440


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Ganirelix Astro 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

Tanska: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte Ranska: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml solution injectable en seringue pré-remplie

Saksa: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

Italia: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita Alankomaat: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit Norja: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte Espanja: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada EFG Ruotsi: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Iso-Britannia: Fyremadel 0.25 mg/0.5 ml solution for injection in pre-filled syringe Suomi: Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.11.2019


B.