Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Lumoxiti
moxetumomab pasudotox

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Lumoxiti 1 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi ja liuos infuusionestettä varten, liuos

moksetumomabi-pasudotoksi


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Käsiteltyään hakemuksen Euroopan lääkevirasto katsoo, että hyöty-riskisuhde on myönteinen, ja suosittelee myyntiluvan myöntämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lisätietoja on Euroopan julkisessa arviointilausunnossa (EPAR).