Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Zolgensma
onasemnogene abeparvovec

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle


Zolgensma infuusioneste, liuos, 2 × 1013 vektorigenomia /ml

onasemnogeeniabeparvoveekki


imageTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti lapsesi saamista haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin lapsellesi annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää tärkeitä tietoja.

suolahappo (pH:n säätöä varten) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Zolgensma on kirkas tai lähes läpikuultamaton, väritön tai himmeän valkoinen infuusioneste, liuos.


Zolgensma saatetaan toimittaa injektiopulloissa, joiden nimellinen täyttömäärä on joko 5,5 ml tai 8,3 ml. Kukin injektiopullo on ainoastaan kertakäyttöä varten.


Yksi pakkaus sisältää 2–14 injektiopulloa.


Myyntiluvan haltija

Novartis Gene Therapies EU Limited Block B, The Crescent Building

Northwood, Santry

Dublin 9 D09 C6X8

Irlanti

Puh: +353 (1) 566-2364


Valmistaja

Almac Pharma Services Limited Finnabair Industrial Estate

Dundalk, Co. Louth A91 P9KD

Irlanti


Lisätietoja tästä lääkkeestä antaa myyntiluvan haltija. Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Tärkeää: Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen käyttöä. Injektiopullot ovat ainoastaan kertakäyttöä varten.

Tämä lääkevalmiste sisältää geenimuunneltuja organismeja. Paikallisia ohjeita liittyen biologisten jätteiden käsittelyyn on noudatettava.


Käsittely