Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Fluconazol Krka
fluconazole

HINNAT

150 mg kapseli, kova 1

Tukkukauppa: 4,46 €
Jälleenmyynti: 7,12 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 4

Tukkukauppa: 9,05 €
Jälleenmyynti: 14,43 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg kapseli, kova 7

Tukkukauppa: 14,80 €
Jälleenmyynti: 23,00 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg kapseli, kova 7

Tukkukauppa: 21,89 €
Jälleenmyynti: 33,52 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg kapseli, kova 28

Tukkukauppa: 22,63 €
Jälleenmyynti: 34,63 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg kapseli, kova 28

Tukkukauppa: 27,95 €
Jälleenmyynti: 42,52 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 6

Tukkukauppa: 30,15 €
Jälleenmyynti: 45,79 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg kapseli, kova 98

Tukkukauppa: 58,98 €
Jälleenmyynti: 87,25 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Fluconazol Krka 50 mg kovat kapselit Fluconazol Krka 100 mg kovat kapselit Fluconazol Krka 150 mg kovat kapselit Fluconazol Krka 200 mg, kovat kapselit


flukonatsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Fluconazol Krka on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fluconazol Krka -kapseleita

 3. Miten Fluconazol Krka -kapseleita otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Fluconazol Krka -kapselien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Fluconazol Krka on ja mihin sitä käyte tään


  Fluconazol Krka kuuluu sienilääkkeiden lääkeryhmään. Vaikuttava aine on flukonatsoli.


  Fluconazol Krka -kapseleita käytetään sienten aiheuttamien infektioiden hoitoon sekä sieni- infektioiden estämiseen. Sieni-infektion tavallisin aiheuttaja on Candida-niminen hiiva.


  Aikuiset

  Lääkäri saattaa määrätä sinulle tätä lääkettä seuraavantyyppisten sieni-infektioiden hoitoon:

  • kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus - sieni-infektio aivoissa

  • koksidioidomykoosi - keuhkoputkien-keuhkojen sairaus

  • infektio, jonka aiheuttaja on Candida ja sitä esiintyy verenkierrossa, elimissä (esim. sydämessä, keuhkoissa) tai virtsateissä

  • limakalvon sammas - suun, kurkun limakalvoinfektio ja hammasproteeseihin liittyvät suun haavaumat

  • sukupuolielinten hiivatulehdus - emättimen tai siittimen infektio

  • iho-infektiot - esim. jalkasilsa, silsa, nivustaipeen silsa, kynsisilsa


   Sinulle voidaan määrätä Fluconazol Krka -kapseleita myös:

  • kryptokokkiaivoka lvontulehduksen uusiutumisen estoon

  • limakalvon sammaksen uusiutumisen estoon

  • vähentämään emättimen hiivatulehdusten uusiutumista

  • Candida-infektioiden estoon (jos immuunijärjestelmäsi on heikko eikä toimi kunnolla).


   Lapset ja nuoret (0–17-vuotiaat)

   Lääkäri saattaa määrätä sinulle tätä lääkettä seuraavantyyppisten sieni-infektioiden hoitoon:

  • limakalvon sammas - suun, kurkun limakalvoinfektio

  • infektio, jonka aiheuttaja on Candida ja sitä esiintyy verenkierrossa, elimissä (esim. sydämessä, keuhkoissa) tai virtsateissä

  • kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus - sieni-infektio aivoissa.


   Sinulle voidaan määrätä Fluconazol Krka -kapseleita myös:

  • Candida-infektioiden estoon (jos immuunijärjestelmäsi on heikko eikä toimi kunnolla)

  • kryptokokkiaivoka lvontulehduksen uusiutumisen estoon.


   Fluconazol Krka -kapseleiden käyttö voi myös olla hyväksytty sellaisten sairauksien hoidossa, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Kysy lääkäriltä, apteekki- tai muulta hoitohenkilökunnalta, jos sinulla on muita kysymyksiä ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Fluconazol Krka -kapseleita Älä ota Fluconazol Krka -kapseleita

  • jos olet allerginen flukonatsolille, jollekin muulle sieni-infektion hoitoon aiemmin käyttämällesi lääkkeelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Oireita voivat olla kutina, ihon punoitus tai hengitysvaikeudet.

  • käytät astemitsolia, terfenadiinia (antihistamiineja allergioiden hoitoon)

  • käytät sisapridia (mahavaivojen hoitoon)

  • käytät pimotsidia (psyykkisen sairauden hoitoon)

  • käytät kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)

  • käytät erytromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon).


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Fluconazol Krka –kapseleita, jos:

   • sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä

   • sinulla on sydänsairaus, sydämen rytmihäiriöt mukaan lukien

   • veresi kalium-, kalsium- tai magnesiumpitoisuus on poikkeava


    Kerro lääkärille, jos:

   • sinulle ilmaantuu vaikeita ihoreaktioita (kutina, ihon punoitus tai hengitysvaikeudet).

   • jos sinulle on joskus kehittynyt vaikea-asteista ihottumaa tai ihon kuoriutumista, rakkuloita ja/tai suun haavaumia Fluconazol Krka –valmisteen ottamisen jälkeen.

   • jos sinulle ilmaantuu lisämunuaisten vajaatoiminnan oireita (jatkuva tai pitkäkestoinen väsymys, lihasheikkous, ruokahaluttomuus, painonlasku, vatsakipu). Lisämunuaisten vajaatoiminnassa lisämunuaiset eivät tuota riittävästi tiettyjä steroidihormoneja, kuten kortisolia.

   • jos sieni-infektio ei parane, koska muunlainen sienilääkehoito voi olla tarpeen.


   Fluconazol Krka -valmisteen käytössä on raportoitu vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien yleisoireista eosinofiilistä oireyhtymää (DRESS). Jos havaitset näihin vakaviin ihoreaktioihin liittyviä oireita, jotka kuvataan kohdassa 4, lopeta Fluconazol Krka –valmisteen ottaminen ja hakeudu heti lääkäriin.


   Muut lääkevalmisteet ja Fluconazol Krka

   Kerro lääkärille välittömästi, jos käytät astemitsolia, terfenadiinia (antihistamiineja allergioiden hoitoon) tai sisapridia (mahavaivojen hoitoon) tai pimotsidia (psyykkisten sairauksien hoitoon) tai kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon) tai erytromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon), koska niitä ei saa käyttää samanaikaisesti Fluconazol Krka -kapseleiden kanssa (katso kohta ”Älä ota Fluconazol Krka -kapseleita”).


   Joillakin lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Fluconazol Krka -valmisteen kanssa. Varmista, että lääkäri on tietoinen siitä, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

   • rifampisiini tai rifabutiini (antibiootteja infektioiden hoitoon)

   • alfentaniili, fentanyyli (anestesia-aineita)

   • amitriptyliini, nortriptyliini (masennuslääkkeitä)

   • amfoterisiini B, vorikonatsoli (sienilääkkeitä)

   • verenohennuslääke verisuonitukosten estämiseen (varfariini tai samankaltaiset lääkkeet)

   • bentsodiatsepiinit (midatsolaami, triatsolaami tai samankaltaiset lääkkeet), joita käytetään unilääkkeenä tai ahdistuneisuuden hoitoon

   • karbamatsepiini, fenytoiini (kouristuskohtausten hoitoon)

   • nifedipiini, isradipiini, amlodipiini, verapamiili, felodipiini ja losartaani (verenpainetaudin eli korkean verenpaineen hoitoon)

   • olaparibi (munasarjasyövän hoitoon)

   • siklosporiini, everolimuusi, sirolimuusi tai takrolimuusi (elinsiirteen hylkimisen estämiseen)

   • syklosfosfamidi, vinka-alkaloidit (vinkristiini, vinblastiini tai samankaltaiset lääkkeet) syövän hoitoon

   • halofantriini (malarialääke)

   • statiinit (atrovastatiini, simvastatiini ja fluvastatiini tai samankaltaiset lääkkeet) veren korkeiden kolesterolipitoisuuksien pienentämiseen

   • metadoni (kipulääke)

   • selekoksibi, flurbiprofeeni, naprokseeni, ibuprofeeni, lornoksikaami, meloksikaami, diklofenaakki (tulehduskipulääkkeitä eli NSAIDeja)

   • ehkäisytabletit

   • prednisoni (steroidi)

   • tsidovudiini, tunnetaan myös nimellä AZT; sakinaviiri (HIV-lääke)

   • diabeteslääkkeet, kuten klooripropamidi, glibenklamidi, glipitsidi tai tolbutamidi

   • teofylliini (astmalääke)

   • tofasitinibi (nivelreumalääke)

   • tolvaptaani, jota käytetään hyponatremian hoitoon (alhainen veren natriumpitoisuus) tai munuaisten toiminnan heikenemisen hidastamiseen

   • A-vitamiini (ravintolisä)

   • ivakaftori (kystisen fibroosin hoitoon)

   • amiodaroni (epäsäännöllisten sydämenlyöntien eli rytmihäiriöiden hoitoon)

   • hydroklooritiatsidi (nesteenpoistolääke)

   • ibrutinibi (verisyövän hoitoon)


    Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


    Fluconazol Krka ruuan ja juoman kanssa

    Voit ottaa lääkkeen aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.


    Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

    Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


    Älä ota Fluconazol Krka -valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät, ellei lääkärisi ole sitä erityisesti määrännyt.

    Flukonatsolin käyttö ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi lisätä keskenmenon riskiä. Flukonatsolin käyttö pieninä annoksina ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi lisätä hieman riskiä, että syntyvällä vauvalla on synnynnäisiä luiden ja/tai lihasten poikkeavuuksia.

    Voit jatkaa imetystä, jos olet ottanut 150 mg:n kerta-annoksen Fluconazol Krka -kapseleita. Jos otat toistuvasti Fluconazol Krka -kapseleita, et saa imettää.


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Ajaessa ja koneita käytettäessä on otettava huomioon, että huimausta tai kouristuskohtauksia saattaa esiintyä satunnaisesti.


    Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

    vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


    Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg ja 150 mg kovat kapselit sisältävät laktoosia ja natriumia Nämä kapselit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

    Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan

    ”natriumiton”.


    Fluconazol Krka 200 mg kovat kapselit sisältävät laktoosia, natriumia ja atsorubisiinia

    Nämä kapselit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

    Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan

    ”natriumiton”.


    Fluconazol Krka 200 mg kapselit sisältävät myös atsorubiinia (E122), joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.


 3. Mite n Fluconazol Krka -kapseleita otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Niele kapseli kokonaisena vesilasillisen kanssa. Kapselit on parasta ottaa joka päivä samaan aikaan. Tämän lääkkeen suositellut annokset eri infektioiden hoitoon on esitetty seuraavassa:

  Aikuiset


  Sairaus

  Annos

  Kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen hoito

  400 mg ensimmäisenä hoitopäivänä, sen jälkeen 200–400 mg kerran päivässä 6–8 viikon ajan tai tarvittaessa pidempään. Annos voidaan toisinaan suurentaa enintään 800 mg:aan

  Kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen uusiutumisen estohoito

  200 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

  Koksidioidomykoosin hoito

  200–400 mg kerran päivässä 11–24 kuukauden ajan tai tarvittaessa pidempään. Annos voidaan toisinaan suurentaa enintään 800 mg:aan

  Sisäelinten Candida-infektioiden hoito

  800 mg ensimmäisenä hoitopäivänä, sen jälkeen 400 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

  Suun ja kurkun limakalvoinfektioiden ja hammasproteeseihin liittyvien haavaumien hoito

  200–400 mg ensimmäisenä päivänä, sen jälkeen 100–200 mg kerran päivässä, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

  Limakalvon sammaksen hoito - infektion sijainti vaikuttaa annoksen suuruuteen

  50–400 mg kerran päivässä 7–30 päivän ajan, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon

  Suun ja kurkun limakalvoinfektioiden uusiutumisen estohoito

  100–200 mg kerran päivässä tai 200 mg 3 kertaa viikossa, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

  Sukupuolielinten hiivatulehdus

  150 mg kerta-annoksena


  Emättimen infektioiden uusiutumisten vähentäminen

  150 mg joka kolmas päivä, yhteensä kolme annosta (päivinä 1, 4 ja 7) ja sen jälkeen 150 mg kerran viikossa 6 kuukauden ajan, kun sinulla on infektion uusiutumisriski

  Ihon ja kynsien sieni-infektiot

  Infektion paikasta riippuen 50 mg kerran päivässä, 150 mg kerran viikossa, 300-400 mg kerran viikossa 1–4 viikon ajan (jalkasilsan hoito voi kestää enimmillään 6 viikkoa, kynsi- infektion hoito, kunnes kynsi on uusiutunut)

  Candida-infektioiden estohoito (jos

  immuunijärjestelmä on heikko eikä toimi kunnolla)

  200–400 mg kerran päivässä, kun sinulla on infektion uusiutumisriski


  12–17-vuotiaat nuoret

  Noudata lääkärin antamaa annostusohjetta (joko aikuisten tai lasten annostus).


  Alle 12-vuotiaat lapset


  Enimmäisannos lapsille on 400 mg päivässä. Annos perustuu lapsen painoon (kilogrammoina).

  Sairaus

  Vuorokausiannos

  Limakalvon sammas ja kurkun Candida-infektio – annos ja hoidon kesto määräytyvät infektion vaikeusasteen ja sijainnin mukaan

  3 mg painokiloa kohden (mg/kg) (ensimmäisenä hoitopäivänä voidaan antaa 6 mg/kg)

  Kryptokokin aiheuttama aivokalvontulehdus tai sisäelinten Candida-infektiot

  6–12 mg painokiloa kohden (mg/kg)

  Kryptokokin aiheuttaman aivokalvontulehduksen uusiutumisen estohoito

  6 mg painokiloa kohden (mg/kg) kerran päivässä

  Sieni-infektioiden estohoito lapsille (jos lapsen immuunijärjestelmä ei toimi kunnolla)

  3–12 mg painokiloa kohden (mg/kg)


  0–4 viikon ikäiset lapset

  3–4 viikon ikäisten lasten hoito:

  Sama annos kuin edellä, mutta vain joka toinen päivä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 12 mg painokiloa kohden (mg/kg) 48 tunnin välein.


  Alle 2 viikon ikäisten lasten hoito:

  Sama annos kuin edellä, mutta vain joka kolmas päivä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 12 mg painokiloa kohden (mg/kg) 72 tunnin välein.


  Lääkäri määrää toisinaan eri annostuksen kuin edellä on mainittu. Ota lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Jos olet vielä epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  Iäkkäät

  Tavanomainen aikuisten annos, ellei sinulla ole munuaisten toimintahäiriöitä.


  Potilaat, joilla on munuaiste n toimintahäiriöitä

  Lääkäri saattaa muuttaa annostasi munuaisten toiminnan mukaan.


  Jos otat e nemmän Fluconazol Krka -kapseleita kuin sinun pitäisi

  Liian suuren kapselimäärän ottaminen yhdellä kertaa voi aiheuttaa huonovointisuutta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa ja puh. 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Mahdollisen yliannostuksen oireina saattaa esiintyä kuulo-, näkö-, tunto ja ajatteluharhoja (hallusinaatiot ja harhainen käytös). Oireenmukainen hoito (elintoimintoja tukevat toimenpiteet ja tarvittaessa mahahuuhtelu) saattaa olla tarpeen.


  Jos unohdat käyttää Fluconazol Krka -kapseleita

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos pian on jo aika ottaa seuraava annos, älä ota unohtamaasi annosta.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Pienelle osalle potilaita ilmaantuu allergisia reaktioita, mutta vakavat allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, ota he ti yhte ys lääkäriin.


  • äkillinen hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet tai puristuksen tunne rinnassa

  • silmäluomien, kasvojen tai huulten turpoaminen

  • koko kehon kutina, ihon punoitus tai kutisevat punoittavat laikut

  • ihottuma

  • vaikeat ihoreaktiot, kuten ihottuma, johon liittyy rakkuloita (joita voi esiintyä myös suussa ja kielessä).


   Fluconazol Krka -kapseleilla voi olla maksavaikutuksia. Maksahäiriöiden oireita ovat:

  • väsymys

  • ruokahaluttomuus

  • oksentelu

  • ihon tai silmävalkuaisten kellertyminen (keltaisuus).


   Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, lopeta Fluconazol Krka –valmisteen ottaminen ja hakeudu heti lääkäriin:

  • laaja-alainen ihottuma, kuume ja suurentuneet imusolmukkeet (DRESS-oireyhtymä eli lääkeyliherkkyysoireyhtymä).

  Jos tällaisia oireita ilmaantuu, lopeta valmisteen käyttö ja ota he ti yhte ys lääkäriin. Muita haittavaikutuksia:

  Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


  Yleiset haittavaikutukset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

  • päänsärky

  • vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, oksentelu

  • maksan toimintakokeisiin liittyvien verikoetulosten muutokset

  • ihottuma.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

  • punasolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa ihon kalpenemista, heikotusta ja hengenahdistusta

  • alentunut ruokahalu

  • unettomuus, uneliaisuuden tunne

  • kouristuskohtaukset, heitehuimaus, huimaus, kihelmöinti, pistely tai puutuminen, makuaistin muutokset

  • ummetus, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, suun kuivuminen

  • lihaskipu

  • maksavaurio sekä ihon ja silmien keltaisuus

  • lääkkeestä johtuva ihottuma, nokkosihottuma, kutina, lisääntynyt hikoilu

  • väsymys, yleinen huonovointisuus, kuume.


   Harvinaiset haittavaikutukset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta

  • veren valkosolujen (verisoluja, jotka vaikuttavat puolustuskykyyn infektioita vastaan ja edistävät verenvuodon tyrehtymistä) normaalia pienempi määrä

  • ihon värin muuttuminen punaiseksi tai purppuranväriseksi, mikä saattaa aiheutua verihiutaleiden

   vähyydestä, muiden verisolujen muutokset

  • veren kemiallisten ominaisuuksien muutokset (korkea veren kolesterolipitoisuus ja rasvapitoisuus)

  • veren pieni kaliumpitoisuus

  • vapina

  • poikkeavuudet sydänsähkökäyrässä (EKG-käyrässä), sydämen syketaajuuden tai rytmin muutokset

  • maksan vajaatoiminta

  • allergiset reaktiot (jotka voivat toisinaan olla vakavia), mukaan lukien ihon laaja-alainen rakkulainen ihottuma ja ihon kesiminen, vaikeat ihoreaktiot, huulten tai kasvojen turpoaminen

  • hiustenlähtö.


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin) mutta mahdollinen haittavaikutus

  • yliherkkyysreaktio, johon liittyy ihottuma, kuume, rauhasten turvotus, tietyntyyppisten valkosolujen määrän suureneminen (eosinofilia) ja sisäelinten (maksa, keuhkot, sydän, munuaiset ja paksusuoli) tulehdus (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä, DRESS).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Fluconazol Krka -kapselien säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Fluconazol Krka sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

50 mg: sininen/valkoinen kapseli 100 mg: sininen/valkoinen kapseli 150 mg: sininen/sininen kapseli 200 mg: violetti/valkoinen kapseli


Läpipainopakkaus:

50 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50 ja 98 kapselia.

100 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50 ja 60 kapselia.

150 mg: 1, 2, 4, 6 ja 12 kapselia.

200 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 30 ja 50 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi


Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.12.2021


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.