Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Abboticin Novum
erythromycin

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Abboticin Novum 500 mg table tti, kalvopäällyste inen

erytromysiinisuksinaatti


Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Jos imeväisikäinen lapsi saa Abboticin Novum -hoitoa ja alkaa oksennella tai on ärtyisä syötön aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


Abboticin Novum -hoidon aikana voi ilmaantua bakteeriperäistä ripulia. Jos sinulla on pitkään kestävä tai vaikea ripuli, ota yhteyttä lääkäriin.


Jos olet saanut Abboticin Novumia varhaisen vaiheen syfiliksen hoitoon raskauden aikana, on mahdollista, että sikiö ei ole saanut riittävästi erytromysiiniä ja että syntyvällä lapsella on synnynnäinen syfilis, joten lapselle on annettava penisilliiniä.


Erytromysiinin pitkään jatkunut tai toistuva käyttö voi aiheuttaa sellaisten bakteerien tai sienten liikakasvua, jotka eivät ole herkkiä erytromysiinille. Jos superinfektio ilmaantuu, ota yhteyttä lääkäriin. Hän päättää, lopetetaanko Abboticin Novum -hoito ja aloitetaanko jokin muu hoito.


On mahdollista, että näkökykysi heikkenee, kun olet ottanut Abboticin Novumia. Jos näin käy, ota yhteyttä lääkäriin.


Muut lääkevalmiste et ja Abboticin Novum

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

Ydin: kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, natriumtärkkelysglykolaatti, maissitärkkelys, povidoni ja magnesiumstearaatti.

Päällyste: hypromelloosi, makrogoli 400 ja 8000, sorbiinihappo, titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104).


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Valmisteen kuvaus: Keltainen, soikea tabletti, jonka toisella puolella Abbott-symboli. Koko: 18,8 x 8,8 x 8 mm.


Pakkauskoot: 30 ja 40 tabl. (PVC/PVDC-alumiinifolioläpipainopakkaus). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Amdipharm Limited Temple Chambers

3 Burlington Road

Dublin 4 Irlanti

Puh. +44 1268 82 3049


Valmistaja

Aesica Queenborough Ltd. Queenborough,

Kent ME11 5EL

Iso-Britannia


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 27.4.2021