Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Paramax Comp
paracetamol, combinations excl. psycholeptics

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Paramax Comp 500 mg/65 mg table tit

parasetamoli/kofeiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Jos käytät muita parasetamolia sisältäviä kipulääkkeitä, älä käytä Paramax Comp-tabletteja ennen kuin keskustelet lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Älä koskaan ota suurempia parasetamoliannoksia kuin suositellaan. Suuremmat kuin suositellut annokset eivät lievitä kipua sen enempää, mutta aiheuttavat vakavan maksavaurion riskin. Maksavaurion oireet ilmestyvät yleensä muutaman päivän kuluessa parasetamolin yliannostuksesta. Jos olet ottanut liian suuren annoksen, on tärkeää, että otat yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian, vakavan maksavaurion riskin vuoksi, vaikka voisit hyvin (Katso kappale Jos käytät enemmän Paramax Comp-tabletteja kuin sinun pitäisi).


Muut lääkevalmisteet ja Paramax Comp

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai aiot käyttää lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Lääkkeiden vaikutukset voivat muuttua, jos niitä käytetään samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa.


Ole erityisen tarkka seuraavien lääkevalmisteiden ja rohdosvalmisteiden kanssa:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Valkoiset, kapselinmuotoiset tabletit, joissa jakouurre toisella puolella. Tabletin leveys on 7,5 mm ja pituus 18 mm.

Tabletit voidaan puolittaa.


Pakkauskoot: 10, 20, 30, 60 ja 100 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna SUOMI

Tel: + 358 (3) 615600

Fax: + 358 (3) 6183130


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Paracut Comp: SE

Paramax Comp: FI, HU, PL, SI Paramax Extra: EE, LT, LV, SK Para-Caf: DE

Paramax Combi: CZ Arax Extra: DK


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 09.05.2022