Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ontozry
cenobamate

Varoitukset ja varotoimet


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ontozry-valmistetta tai hoidon aikana, jos


25 mg:n ja 100 mg:n kalvopäällysteiset tabletit: indigokarmiinialumiinilakka (E132), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172), makrogoli, osittain hydrolysoitu poly(vinyylialkoholi) (E1203), talkki, titaanidioksidi (E171)


50 mg:n kalvopäällysteiset tabletit: keltainen rautaoksidi (E172), makrogoli, osittain hydrolysoitu poly(vinyylialkoholi) (E1203), talkki, titaanidioksidi (E171)


150 mg:n ja 200 mg:n kalvopäällysteiset tabletit: punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172), makrogoli, osittain hydrolysoitu poly(vinyylialkoholi) (E1203), talkki (E553b), titaanidioksidi (E171)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Ontozry 12,5 mg on päällystämätön pyöreä valkoinen tai luonnonvalkoinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”AV” ja toisella puolella merkintä ”12”.

Ontozry 25 mg on pyöreä ruskea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”AV” ja toisella puolella merkintä ”25”.

Ontozry 50 mg on pyöreä keltainen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”AV” ja toisella puolella merkintä ”50”.

Ontozry 100 mg on pyöreä ruskea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”AV” ja toisella puolella merkintä ”100”.

Ontozry 150 mg on pyöreä vaaleanoranssi kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”AV” ja toisella puolella merkintä ”150”.

Ontozry 200 mg on soikea vaaleanoranssi kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”AV” ja toisella puolella merkintä ”200”.


Ontozry-hoidon aloituspakkauksessa on 14 kpl 25 mg:n tabletteja ja 14 kpl 25 mg:n kalvopäällysteisiä tabletteja.


Ontozry 50 mg, 100 mg, 150 mg ja 200 mg kalvopäällysteisiä tabletteja on saatavana 14, 28 tai

84 kpl:n pakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Angelini Pharma S.p.A Viale Amelia 70, 00181 Rome – Italia


Valmistaja


Swiss Caps GmbH Grassingerstrasse 9

83043 Bad Aibling Saksa


Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ancona (AN), Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi........

.