Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Bisoprolol Sandoz
bisoprolol

HINNAT

2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 3,48 €
Jälleenmyynti: 5,56 €
Korvaus: 0,00 €

2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 3,80 €
Jälleenmyynti: 6,06 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 4,19 €
Jälleenmyynti: 6,69 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 4,19 €
Jälleenmyynti: 6,69 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 4,19 €
Jälleenmyynti: 6,69 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 5,00 €
Jälleenmyynti: 7,98 €
Korvaus: 0,00 €

10mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 5,00 €
Jälleenmyynti: 7,98 €
Korvaus: 0,00 €

2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 250

Tukkukauppa: 10,61 €
Jälleenmyynti: 16,76 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 250

Tukkukauppa: 24,75 €
Jälleenmyynti: 37,76 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Bisoprolol Sandoz 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Bisoprolol Sandoz 10 mg kalvopäällysteiset table tit


bisoprololifumaraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bisoprolol Sandoz on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bisoprolol Sandoz -valmistetta

 3. Miten Bisoprolol Sandoz -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Bisoprolol Sandoz -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Bisoprolol Sandoz on ja mihin sitä käyte tään


  Bisoprolol Sandoz kuuluu beetasalpaajiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Beetasalpaajat vähentävät sydämen yliaktiivisuutta.


  Bisoprolol Sandozia käytetään seuraavien tilojen hoitoon:

  • korkea verenpaine

  • angina pectoris (rasitusrintakipu)

  • sydämen vajaatoiminta, joka aiheuttaa hengästymistä rasituksen yhteydessä tai nesteen kertymistä elimistöön. Tällaisissa tapauksissa Bisoprolol Sandozia voidaan antaa muiden sydämen vajaatoimintaan käytettyjen lääkkeiden lisänä.


   Bisoprololifumaraattia, jota Bisoprolol Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Bisoprolol Sandoz -valmistetta Älä käytä Bisoprolol Sandoz -valmistetta

  • jos olet allerginen bisoprololifumaraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on sydänperäinen sokki: vakava sydämen toimintahäiriö, joka aiheuttaa nopeaa, heikkoa pulssia; matalaa verenpainetta; ihon kylmyyttä ja nihkeyttä; heikotusta tai pyörtymisen

  • jos sinulla on ilmennyt vaikeaa hengityksen vinkumista tai vaikeaa astmaa, sillä ne voivat vaikuttaa hengitykseen

  • jos sinulla on hidas sydämen syke (alle 60 lyöntiä minuutissa). Kysy neuvoa lääkäriltä, jos olet epävarma.

  • jos sinulla on hyvin matala verenpaine

  • jos sinulla on vaikeita verenkiertohäiriöitä (joiden seurauksena sormiasi ja varpaitasi saattaa pistellä tai ne ovat kalpeat tai sinertävät)

  • jos sinulla on vakavia sydämen rytmihäiriöitä

  • jos sinulla on juuri ilmennyt sydämen vajaatoiminta tai se on huonossa hoitotasapainossa ja vaatii sairaalahoitoa

  • jos sinulla on sairaus, jossa elimistöön kertyy liikaa happamuutta (metabolinen asidoosi). Lääkärisi neuvoo sinua.

  • jos sinulla on hoitamaton lisämunuaisen kasvain eli feokromosytooma. Kerro lääkärillesi, jos olet epävarma jonkin edellä mainitun suhteen.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Bisoprolol Sandoz -valmistetta

  • jos sinulla on hengityksen vinkumista tai hengitysvaikeuksia (astma). Keuhkoputkia laajentavaa hoitoa on annettava yhtä aikaa. Beeta-2-stimulanttien annostusta voi olla tarpeen nostaa.

  • jos sinulla on diabetes. Tämä lääke voi peittää matalan verensokerin aiheuttamat oireet (kuten nopea sydämen syke, sydämentykytys tai hikoilu).

  • jos paastoat etkä syö kiinteää ruokaa.

  • jos sinua hoidetaan yliherkkyysreaktioiden (allergian) takia. Bisoprolol Sandoz voi lisätä yliherkkyyttä sellaisille aineille, joille olet allerginen, ja voimistaa yliherkkyysreaktioita. Adrenaliinihoidolla ei välttämättä ole toivottua vaikutusta, ja suurempaa annosta voidaan joutua käyttämään.

  • jos sinulla on ns. ensimmäisen asteen sydänkatkos (johtumishäiriö sydämessä).

  • jos sinulla on Prinzmetalin angina, joka aiheuttaa sydänlihakseen verta tuovien sepelvaltimoiden supisteluista johtuvaa rintakipua.

  • jos sinulla on ääreisverenkierron häiriöitä esim. käsissä tai jaloissa.

  • nukutusta vaativan toimenpiteen yhteydessä: jos käyt lääkärin vastaanotolla, menet nukutusta vaativaan toimenpiteeseen sairaalaan tai hammaslääkärin vastaanotolle, kerro mitä lääkkeitä käytät.

  • jos käytät samanaikaisesti kalsiuminestäjiä, kuten verapamiilia ja diltiatseemia. Yhteiskäyttöä ei

   suositella, katso myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Bisoprolol Sandoz”.

  • jos sinulla on (tai on ollut) psoriaasi (uusiutuva iho-ongelma, johon liittyy hilsehtivä ja kuiva ihottuma).

  • jos sinulla on feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain). Kasvain on hoidettava, ennen kuin sinulle määrätään Bisoprolol Sandozia.

  • jos sinulla on kilpirauhasen toimintahäiriö. Tämä lääke voi peittää kilpirauhasen liikatoiminnan oireet.


   Toistaiseksi Bisoprolol Sandoz -hoidosta ei ole käytännön kokemusta sellaisilla sydämen vajaatoimintapotilailla, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai tiloista:

  • tyypin 1 diabetes, jota hoidetaan insuliinilla

  • vaikea munuaissairaus

  • vaikea maksasairaus

  • tietyt sydänsairaudet

  • viimeisten kolmen kuukauden aikana sairastettu sydäninfarkti.


   Sydämen vajaatoiminnan hoito Bisoprolol Sandozilla vaatii säännöllistä lääketieteellistä seurantaa. Tämä on ehdottoman välttämätöntä, etenkin hoidon alussa ja hoidon lopettamisen yhteydessä.


   Bisoprolol Sandoz -hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti ilman pakottavaa syytä.

   Jos potilaalla on korkean verenpaineen ja rasitusrintakivun lisäksi sydämen vajaatoiminta, hoitoa ei tule lopettaa äkillisesti. Annostusta on pienennettävä vähitellen puolittamalla annos viikoittain.


   Ota yhteyttä lääkäriin, jos jokin edellä mainituista varoituksista koskee tai on koskenut sinua.


   Muut lääkevalmisteet ja Bisoprolol Sandoz

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tiettyjä lääkkeitä ei voi käyttää samanaikaisesti, kun taas toiset lääkkeet vaativat tiettyjä muutoksia (esim. annokseen).


   Kerro aina lääkärille, jos käytät tai saat jotain seuraavista lääkkeistä Bisoprolol Sandozin lisäksi:

  • verenpaine- tai sydänlääkkeitä (kuten amiodaroni, amlodipiini, klonidiini, digitalisglykosidit, diltiatseemi, disopyramidi, felodipiini, flekainidi, lidokaiini, metyylidopa, moksonidiini, fenytoiini, propafenoni, kinidiini, rilmenidiini, verapamiili)

  • rauhoittavia lääkkeitä tai hoitoa psykoosiin (psyykkinen sairaus), esim. barbituraatit (käytetään myös epilepsiaan), fenotiatsiinit (käytetään myös oksenteluun ja pahoinvointiin)

  • masennuslääkkeitä, esim. trisykliset masennuslääkkeet, MAO-A:n estäjät

  • leikkausten yhteydessä käytettäviä nukutusaineita (katso myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”)

  • tiettyjä kipulääkkeitä (kuten asetyylisalisyylihappo, diklofenaakki, indometasiini, ibuprofeeni, naprokseeni)

  • lääkkeitä astman, tukkoisen nenän tai tiettyjen silmäsairauksien kuten glaukooman (kohonnut silmänpaine) hoitoon, tai pupillien laajentamiseen

  • tiettyjä sokin hoitoon käytettäviä lääkkeitä (esim. adrenaliini, dobutamiini, noradrenaliini)

  • meflokiiniä (malarialääke)

  • rifampisiinia (antibiootti)

  • ergotamiinijohdanna isia (migreeniin).

   Kaikki nämä lääkkeet yhtä hyvin kuin Bisoprolol Sandoz voivat vaikuttaa verenpaineeseen ja/tai sydämen toimintaan.

  • insuliini tai muut diabeteslääkkeet. Verensokeria laskeva vaikutus voi tehostua. Matalan verensokerin aiheuttamat oireet voivat peittyä.


   Bisoprolol Sandoz alkoholin kanssa

   Heitehuimaus ja pyörrytys, joita Bisoprolol Sandoz saattaa aiheuttaa, voivat pahentua, jos juot alkoholia. Jos sinulle käy näin, vältä alkoholin juomista.


   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Bisoprolol Sandoz voi olla haitaksi raskaudelle ja/tai syntymättömälle lapselle. Ennenaikaisen syntymän, keskenmenon, verensokerin laskun ja lapsen hidastuneen sydämen sykkeen mahdollisuus kasvaa. Lapsen kasvu saattaa myös häiriintyä. Tästä syystä bisoprololia ei pidä käyttää raskauden aikana.


   Ei tiedetä, erittyykö bisoprololi äidinmaitoon, ja tästä syystä sen käyttöä ei suositella imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tämä lääke voi aiheuttaa väsymystä, uneliaisuutta tai huimausta. Jos sinulla ilmenee näitä haittavaikutuksia, älä aja autoa ja/tai käytä koneita. Sinun on oltava tietoinen näistä mahdollisista vaikutuksista, erityisesti hoidon alussa, lääkityksen muuttamisen yhteydessä sekä käytettäessä samanaikaisesti alkoholia.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

   haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Bisoprolol Sandoz -table tit sisältävät laktoosia ja natriumia

   Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti eli sen voidaan

   sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Mite n Bisoprolol Sandoz -valmiste tta käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Lääkärisi määrää, montako tablettia sinun on otettava. Ota tämä lääke aamulla, ennen tai jälkeen

  aamupalan tai sen yhteydessä. Nielaise tabletti/tabletit veden kera. Tabletteja ei saa pureskella tai murskata.


  Korkea verenpaine / rasitusrintakipu (angina pectoris)

  Aikuiset

  Annos määritellään yksilöllisesti.

  Suositeltu aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa.

  Tavanomainen aikuisten vuorokausiannos on 10 mg kerran vuorokaudessa. Lääkäri voi määrätä suuremman tai pienemmän annoksen.

  Enimmäisannos on 20 mg kerran vuorokaudessa.


  Vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta

  Jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta, enimmäisannos on 10 mg vuorokaudessa.


  Iäk käät potilaat

  Annostuksen muuttaminen ei yleensä ole tarpeen. Lääkäri aloittaa hoidon pienimmällä mahdollisella annoksella.


  Sydämen vajaatoiminta (vähe ntynyt sydämen pumppauste ho)

  Ennen Bisoprolol Sandoz -hoidon aloittamista sinua hoidetaan jo ACE:n estäjällä, diureetilla tai sydänglykosidilla (sydän-/verenpainelääke).


  Annosta nostetaan asteittain, kunnes sinulle sopiva annos on löydetty:


  1,25 mg kerran vuorokaudessa 1 viikon ajan. Jos tämä on hyvin siedetty, annos voidaan nostaa:

  2,5 mg:aan kerran vuorokaudessa seuraavan viikon ajan. Jos tämä on hyvin siedetty, annos voidaan nostaa:

  3,75 mg:aan kerran vuorokaudessa seuraavan viikon ajan. Jos tämä on hyvin siedetty, annos voidaan nostaa:

  5 mg:aan kerran vuorokaudessa seuraavien 4 viikon ajan. Jos tämä on hyvin siedetty, annos voidaan

  nostaa:

  7,5 mg:aan kerran vuorokaudessa seuraavien 4 viikon ajan. Jos tämä on hyvin siedetty, annos voidaan nostaa:

  10 mg:aan kerran vuorokaudessa ylläpitohoitona.


  Enimmäisannos on 10 mg kerran vuorokaudessa.

  Lääkäri määrää sinulle sopivimman annoksen muun muassa mahdollisten haittavaikutusten perusteella.

  Otettuasi ensimmäisen 1,25 mg:n annoksen lääkäri mittaa verenpaineesi, sydämen sykkeen sekä tarkistaa sydämen toimintahäiriöt.


  Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

  Lääkäri noudattaa erityistä varovaisuutta annosta nostettaessa.


  Iäk käät

  Annoksen muuttaminen ei yleensä ole tarpeen.


  Jos sinusta tuntuu, että Bisoprolol Sandozin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärille tai apteekkiin.


  image

  Tablettien puolittaminen:

  Aseta tabletti kovalle, tasaiselle alustalle jakouurrettu puoli ylöspäin.


  Paina peukalolla tabletin keskeltä, ja tabletti puolittuu kahteen osaan; paina edelleen peukalolla kunkin puolikkaan keskeltä, ja saat tabletin neljään osaan.


  Hoidon kesto

  Bisoprolol Sandoz -hoito on yleensä pitkäkestoista.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Koska Bisoprolol Sandozin käytöstä lapsille ja nuorille ei ole kokemusta, sen käyttö lapsille ei ole suositeltavaa.


  Jos otat e nemmän Bisoprolol Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhte yttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystie tokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota jäljellä olevat tabletit tai tämä seloste mukaasi sairaalaan, niin hoitohenkilökunta tietää tarkalleen, mitä olet ottanut. Yliannostuksen oireisiin

  voivat kuulua huimaus, pyörrytys, uupumus, hengästyminen ja/tai hengityksen vinkuminen. Lisäksi voi ilmetä sydämen sykkeen hidastumista, verenpaineen laskua, sydämen vajaatoimintaa ja verensokerin laskua (jonka oireisiin voivat kuulua nälän tunne, hikoilu ja sydämen tykytys).


  Jos unohdat ottaa Bisoprolol Sandoz -valmistetta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota normaali annos niin pian kuin muistat ja palaa sitten tavanomaiseen annosteluun seuraavana päivänä.


  Jos lopetat Bisoprolol Sandoz -valmisteen käytön

  Bisoprolol Sandoz -hoitoa ei saa lopettaa yhtäkkiä. Jos lopetat tämän lääkkeen käytön yhtäkkiä, tilasi voi huonontua. Hoito on lopetettava asteittain muutaman viikon kuluessa lääkärin ohjeiden mukaisesti.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavien reaktioiden ehkäisemiseksi kerro lääkärillesi välittömästi, jos jokin haittavaikutus on vaikea, ilmaantuu äkillisesti tai pahenee nopeasti.

  Vakavimmat haittavaikutukset liittyvät sydämen toimintaan:

  • sydämen sykkeen hidastuminen (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

  • sydämen vajaatoiminnan paheneminen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • hidas tai epäsäännöllinen sydämen syke (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta).


   Jos tunnet huimausta tai heikotusta tai jos sinulla on hengitysvaikeuksia, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman nopeasti.


   Ota heti yhteys lääkäriin, jos koet vaikeampia allergisia reaktioita, joihin voi liittyä kasvojen, kaulan, kielen, suun tai kurkun turpoamista tai hengitysvaikeuksia.

   Muita haittavaikutuksia on lueteltu alla sen mukaan, miten usein niitä voi esiintyä: Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • uupumus. Korkean verenpaineen tai angina pectoriksen eli rasitusrintakivun hoidon yhteydessä tätä

   haittavaikutusta esiintyy melko harvinaisena.

  • huimaus, väsymys ja päänsärky (erityisesti hoidon alussa korkean verenpaineen ja angina pectoriksen eli rasitusrintakivun yhteydessä; oireet ovat yleensä lieviä ja usein häviävät 1–2 viikon kuluessa)

  • kylmyyden tunne tai tunnottomuus elimistön ääreisosissa (sormissa tai varpaissa, korvissa ja nenässä); kävellessä useammin ilmaantuva kramppaava kipu jaloissa

  • hyvin alhainen verenpaine (hypotensio), erityisesti potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta

  • pahoinvointi, oksentelu

  • ripuli

  • ummetus.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • uupumus. Sydämen vajaatoiminnan hoidon yhteydessä tätä haittavaikutusta esiintyy yleisenä.

  • pystyyn noustessa esiintyvä verenpaineen lasku, joka voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymisen

  • unihäiriöt

  • masennus

  • epäsäännöllinen sydämen syke

  • potilaat, joilla on astma tai ollut aiemmin hengitysongelmia, voivat kokea hengitysvaikeuksia

  • lihasheikkous ja lihaskrampit.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

  • painajaisunet

  • hallusinaatiot (harha-aistimukset)

  • pyörtyminen

  • kuulon heikkeneminen

  • nenän limakalvon tulehdus (aiheuttaa nenän vuotamista ja ärsytystä)

  • allergiset ihoreaktiot (kuten kutina, punoitus, ihottuma)

  • silmien kuivuminen, jonka syynä on kyynelnesteen väheneminen (voi olla erityisen hankalaa piilolasien käyttäjille)

  • maksatulehdus (hepatiitti), joka aiheuttaa vatsakipua, ruokahalun puutetta ja joskus ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta ja virtsan tummumista

  • vähentynyt seksuaalinen kyky (potenssihäiriöt)

  • kohonneet veren rasva- (triglyseridi) ja maksaentsyymiarvot.

   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • ihosairaus psoriaasin paheneminen tai vastaavanlaisen kuivan, hilseilevän ihottuman syntyminen ja hiustenlähtö

  • silmien kutina tai punoitus (sidekalvotulehdus).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

  Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista

  voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Bisoprolol Sandoz -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Älä ota tätä lääkettä, jos tablettipurkin avaamisesta on kulunut yli 6 kuukautta.


  Läpipainopakkaus:

  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Tablettipurkki:

  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Tablettipurkin ensimmäisen avaamisen jälkeen: Säilytä alle 25 °C.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Bisoprolol Sandoz sisältää

  image

  • Vaikuttava aine on bisoprololifumaraatti. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg bisoprololifumaraattia.


   5 mg kalvopäällysteiset tabletit:

  • Muut aineet ovat vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, kolloidinen vedetön piioksidi, magnesiumstearaatti, laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, makrogoli 4000, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172).


   10 mg kalvopäällysteiset tabletit:

  • Muut aineet ovat vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, kolloidinen vedetön piioksidi, magnesiumstearaatti,

laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, makrogoli 4000, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

5 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Keltainen, pyöreä, jakouurteellinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on painatus ”BIS 5”.

Tabletin voi jakaa neljään yhtä suureen annokseen.


10 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Aprikoosinvärinen, pyöreä, jakouurteellinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on painatus

”BIS 10”. Tabletin voi jakaa neljään yhtä suureen annokseen.


Kalvopäällysteiset tabletit on pakattu OPA/Al/PVC/Al-läpipainopakkauksiin, jotka ovat kotelossa, tai HDPE-tablettipurkkeihin, joissa on PE-kansi.


Pakkauskoot:

Läpipainopakkaukset: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 10x30 tai 500 kalvopäällysteistä tablettia.

Tablettipurkit: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 250 tai 500 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa tai

ROWA Pharmaceuticals Limited, Newtown, Bantry, Co. Cork, Irlanti tai

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia tai

Lek S.A, Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varsova, Puola tai

Lek S.A., Ul. Podlipie 16, 95 010 Strykow, Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

13.04.2022