Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Kiovig
human normal immunoglobulin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


KIOVIG 100 mg/ml infuusioneste, liuos

ihmisen normaali immunoglobuliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Annossuositukset


Käyttöaihe

Annos

Infuusiotiheys

Primaarin immuunivajavuuden korvaushoito

aloitusannos: 0,4–0,8 g/kg


ylläpitoannos: 0,2–0,8 g/kg


3–4 viikon välein, kunnes IgG:n pohjataso on vähintään 5–6 g/l

Sekundaarin immuunivajavuuden korvaushoito

0,2–0,4 g/kg

3–4 viikon välein, kunnes IgG:n pohjataso on vähintään 5–6 g/l

Immuunimodulaatio:

Primaari immuunitrombosytopenia

0,8–1 g/kg tai

0,4 g/kg/vrk

1. päivänä, mahdollinen lisäannos kerran 3 päivän aikana


2–5 päivän ajan

Guillain Barrén oireyhtymä

0,4 g/kg/vrk

5 päivän ajan

Kawasakin tauti

2 g/kg

yksi annos yhdessä asetyylisalisyylihapon kanssa.

Krooninen tulehduksellinen demyelinoiva polyradikuloneuropatia (CIPD)

aloitusannos: 2 g/kg


ylläpitoannos 1 g/kg

jaettuina annoksina 2–5 päivän aikana yhdessä asetyylisalisyylihapon kanssa


3 viikon välein 1–2 päivän aikana

Multifokaalinen motorinen neuropatia (MMN)

aloitusannos: 2 g/kg


ylläpitoannos: 1 g/kg


tai

2 g/kg

annettuna 2–5 päivän ajan 2–4 viikon välein

tai

4–8 viikon välein 2–5 päivän aikana