Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Taptiqom sine
timolol, combinations

HINNAT

15 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 30 x 0.3 ml

Tukkukauppa: 15,99 €
Jälleenmyynti: 24,76 €
Korvaus: 0,00 €

15 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 90 x 0.3 ml

Tukkukauppa: 47,97 €
Jälleenmyynti: 72,05 €
Korvaus: 0,00 €

15 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos 7 ml

Tukkukauppa: 47,97 €
Jälleenmyynti: 72,05 €
Korvaus: 0,00 €


PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Taptiqom sine 15 mikrogrammaa/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos


tafluprosti/timololi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Taptiqom sine - valmistetta.

Ennen tämän lääkkeen käyttöä kerro lääkärille, jos sinulla on tai on joskus ollut:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Taptiqom sine on kirkas, väritön neste (liuos), jossa ei ole käytännössä lainkaan näkyviä hiukkasia. Se toimitetaan pakkauksissa, joissa on joko 1 läpinäkyvä muovipullo, joka sisältää 3 ml, 5 ml tai 7 ml liuosta, tai 3 läpinäkyvää muovipulloa, joista kukin sisältää 3 ml liuosta. Muovipullot on suljettu korkilla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere Suomi


Valmistaja Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere Suomi


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Taptiqom:

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekin tasavalta, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja, Iso-Britannia


Taptiqom sine: Tanska, Viro, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi


Taptiqom Multi: Puola


Loyada: Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.8.2021


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.