Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Seroquel
quetiapine

HINNAT

25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 27,44 €
Jälleenmyynti: 41,76 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 58,96 €
Jälleenmyynti: 87,16 €
Korvaus: 0,00 €

200 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 77,44 €
Jälleenmyynti: 112,57 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg depottabletti 60

Tukkukauppa: 80,39 €
Jälleenmyynti: 116,63 €
Korvaus: 0,00 €

200 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 102,58 €
Jälleenmyynti: 146,96 €
Korvaus: 0,00 €

300 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 103,36 €
Jälleenmyynti: 147,94 €
Korvaus: 0,00 €

300 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 137,70 €
Jälleenmyynti: 191,39 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg table tti, kalvopäällysteinen


ketiapiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Seroquel on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Seroquel-valmistetta

 3. Miten Seroquel-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Seroquel-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Seroquel on ja mihin sitä käyte tään


  Seroquel-valmisteen vaikuttava aine on ketiapiini. Ketiapiini kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään. Seroquel-valmistetta voidaan käyttää useiden sairauksien hoitoon:

  • Kaksisuuntainen mielialahäiriö: jolloin saatat tuntea itsesi surulliseksi, masentuneisuutta, syyllisyyttä, energian puutetta, ruokahaluttomuutta tai unettomuutta.

  • Mania: jolloin saatat tuntea olosi hyvin jännittyneeksi, riemuisaksi, levottomaksi, innostuneeksi tai yliaktiiviseksi tai arvostelukykysi on huono, jopa niin, että olet vihamielinen tai tuhoisa.

  • Skitsofrenia: jolloin saatat kuulla, nähdä tai tuntea olemattomia (aistiharhat), uskoa asioita, jotka eivät ole totta, tai tuntea itsesi epätavallisen epäluuloiseksi, ahdistuneeksi, sekavaksi, syylliseksi, jännittyneeksi tai masentuneeksi.


   Lääkäri voi jatkaa Seroquel-valmisteen määräämistä, vaikka tunnetkin olosi paremmaksi.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Seroquel-valmistetta Älä käytä Seroquel-valmistetta

  • jos olet allerginen ketiapiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos käytät samanaikaisesti jotain seuraavista lääkkeistä:

   • tiettyjä lääkkeitä HIV:n hoitoon

   • tiettyjä atsolisukuisia sieni-infektiolääkke itä

   • erytromysiinia tai klaritromysiinia (infektiolääkkeitä)

   • nefatsodonia (masennuslääke).


    Jos et ole varma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen Seroquel-valmisteen käytön aloittamista.


    Varoitukse t ja varotoime t

    Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Seroquel-valmistetta:

    • jos sinulla tai suvussasi esiintyy tai on esiintynyt sydänvaivoja, esimerkiksi rytmihäiriöitä, sydänlihaksen heikkenemistä tai sydänlihastulehdusta, tai jos otat lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämesi sykkeeseen

    • jos sinulla on matala verenpaine

    • jos sinulla on ollut aivohalvaus, etenkin jos olet iäkäs

    • jos sinulla on maksasairauksia

    • jos sinulla on ollut kouristuksia (epilepsiakohtaus)

    • jos sinulla on sokeritauti tai suurentunut riski sairastua sokeritautiin. Siinä tapauksessa lääkäri tarkistaa verensokeriarvojasi Seroquel-hoidon aikana.

    • jos sinulla on aiemmin todettu valkosolujen vähentymistä (mikä on saattanut johtua muiden lääkkeiden käytöstä)

    • jos olet iäkäs henkilö, jolla on dementia (aivotoimintojen heikkeneminen). Jos tämä koskee sinua, Seroquel-valmistetta ei pidä ottaa, koska lääkeryhmä, johon Seroquel kuuluu, voi dementiaa potevilla iäkkäillä potilailla lisätä aivohalvauksen riskiä tai joissakin tapauksissa kuoleman vaaraa.

    • jos olet iäkäs henkilö, jolla on Parkinsonin tauti tai parkinsonismia

    • jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia.

    • jos sinulla on tai on ollut lyhyitä hengityskatkoksia normaalin yöunen aikana (uniapnea) ja käytät lääkkeitä, jotka hidastavat aivojen normaalia toimintaa (keskushermostoa lamaavia aineita).

    • jos sinulla on tai on ollut sairaus, jossa et pysty tyhjentämään rakkoa kokonaan (virtsaumpi), sinulla on suurentunut eturauhanen, suolentukkeuma tai kohonnut silmänpaine. Joskus näiden syynä ovat tiettyjen sairauksien hoitoon käytettävät antikolinergeiksi kutsutut lääkkeet, jotka vaikuttavat hermosolujen toimintaan.

    • jos sinulla on ollut alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä.


     Kerro lääkärille välittömästi, jos tunnet mitä tahansa seuraavista oireis ta Seroquel-valmisteen käytön jälkeen:

    • useita seuraavista oireista yhtä aikaa: kuume, vakava lihasjäykkyys, hikoilu tai alentunut tajunnan taso (”maligni neuroleptioireyhtymä” -niminen häiriö). Voit tarvita välittömästi hoitoa.

    • kontrolloimattomat liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä

    • huimaus tai voimakas uneliaisuuden tunne. Tämä voi iäkkäillä potilailla lisätä tapaturmien (kaatumisen) riskiä.

    • kouristuskohtaukset (epilepsiakohtaukset)

    • pitkäkestoinen, kivulias erektio (priapismi)

    • nopea ja epäsäännöllinen sydämensyke, myös levossa, sydämentykytys, hengitysvaikeudet, rintakipu tai selittämätön väsymys. Lääkärin on tutkittava sydämesi ja tarvittaessa ohjattava sinut välittömästi sydänlääkärille.

     Ylläluetellut oireet voivat aiheutua tämän tyyppisestä lääkkeestä. Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulla on:

    • kuumetta, flunssan kaltaisia oireita, kurkkukipua tai jokin muu infektio, koska se saattaa johtua hyvin pienestä valkosolujen määrästä, jonka vuoksi Seroquel-hoito saatetaan joutua lopettamaan ja saatat tarvita hoitoa

    • ummetusta ja pitkään jatkunutta vatsakipua tai ummetusta, joka ei ole parantunut hoidolla.

     Nämä voivat aiheuttaa vakavamman suolitukoksen.

    • itse tuhoisia ajatuksia ja masennuksen pahe nemista

    Jos olet masentunut, mieleesi saattaa joskus tulla ajatuksia itsesi vahingoittamisesta tai itsemurhan tekemisestä. Tällaiset ajatukset saattavat lisääntyä hoidon aloittamisen jälkeen, sillä tämäntyyppiset lääkkeet eivät yleensä vaikuta heti, vaan tavallisesti noin 2 viikon kuluttua, joskus siihen kuluu pidempikin aika. Tällaiset ajatukset voivat myös lisääntyä, jos äkillisesti lopetat lääkityksesi. Nuorilla aikuisilla tällaiset ajatukset ovat yleisempiä kuin muilla.

    Kliinisissä tutkimuksissa todettiin lisääntynyttä itsetuhoisten ajatusten ja/tai käyttäytymisen riskiä depressiota sairastavilla alle 25-vuotiailla nuorilla aikuisilla.

    Ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan, jos ajattelet itsesi vahingoittamista tai itsemurhaa. Olosi voi helpottua, jos kerrot jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävällesi masennuksestasi ja pyydät heitä lukemaan tämän pakkausselosteen. Voit myös pyytää heitä kertomaan sinulle, jos he huomaavat masennuksesi pahentuvan tai jos he ovat huolissaan muutoksista käytöksessäsi.


    Vaikeat ihoreaktiot (SCAR)

    Tämän lääkevalmisteen käytön yhteydessä on hyvin harvoin ilmoitettu vaikeita ihoreaktioita, jotka voivat olla hengenvaarallisia tai johtaa kuolemaan. Näiden reaktioiden tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat:

    • Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS), laajalle levinnyt ihottuma, johon liittyy rakkuloita ja ihon kuoriutumista, etenkin suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten alueella

    • Toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN), vaikeampi muoto, joka aiheuttaa laajaa ihon kuoriutumista

    • Yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS), johon liittyy flunssan kaltaisia oireita sekä ihottumaa, kuumetta, imusolmukkeiden suurentumista ja poikkeavia veriarvoja (mukaan lukien valkosolujen suurentunut määrä (eosinofilia) ja maksaentsyymien suurentunut määrä)

    • Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP), johon liittyy pieniä märkärakkuloita

    • Erythema multiforme (EM), ihottuma, johon liittyy kutiavia punaisia epäsäännöllisiä läiskiä.


    Jos havaitset tällaisia oireita, lopeta Seroquel-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai hakeudu hoitoon.


    Painon nousu

    Painonnousua on havaittu Seroquel-valmistetta käyttävillä potilailla. Sinun ja lääkärin pitää seurata painoasi säännöllisesti.


    Lapset ja nuoret

    Seroquel-valmistetta ei saa käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille.


    Muut lääkevalmisteet ja Seroquel

    Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


    Älä käytä Seroquel-valmistetta, jos käytät samanaikaisesti jotain seuraavista lääkkeistä:

    • tiettyjä lääkkeitä HIV:n hoitoon

    • tiettyjä atsolisukuisia sieni-infektiolääkke itä

    • erytromysiinia tai klaritromysiinia (infektiolääkkeitä)

    • nefatsodonia (masennuslääke).


     Kerro lääkärille, jos käytät samanaikaisesti jotain seuraavista lääkkeistä:

    • epilepsialääkkeitä (esim. fenytoiini tai karbamatsepiini)

    • verenpainelääkkeitä

    • barbituraatteja (unilääkkeitä)

    • tioridatsiinia tai litiumia (muita psykoosilääkkeitä)

    • lääkkeitä, jotka vaikuttavat sydämen sykkeeseen, esimerkiksi elektrolyyttitasapainoon vaikuttavia lääkkeitä (kaliumin tai magnesiumin pieni pitoisuus), kuten diureetteja (nesteenpoistolääke) tai eräitä antibiootteja (infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet)

    • lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa ummetusta

    • tiettyjen sairauksien hoitoon käytettävät antikolinergeiksi kutsutut lääkkeet, jotka vaikuttavat hermosolujen toimintaan.


     Kerro lääkärille, jos olet aikeissa lopettaa jonkin lääkkeen käytön.


     Seroquel ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

    • Seroquel voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

    • Ole varovainen alkoholin kanssa. Seroquel-valmisteen ja alkoholin yhteisvaikutus voi aiheuttaa uneliaisuutta.

    • Älä juo greippimehua Seroquel-hoidon aikana. Se voi vaikuttaa lääkkeen vaikutustapaan.


     Raskaus ja ime tys

     Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Jos olet raskaana, älä käytä Seroquel-valmistetta ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. Jos imetät, älä käytä Seroquel-valmistetta.


     Jos äiti on käyttänyt Seroquel-valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireita, jotka voivat olla vieroitusoireita, esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.


     Ajaminen ja koneiden käyttö

     Tablettisi voivat aiheuttaa sen, että tunnet itsesi uniseksi. Älä aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin tiedät, miten nämä tabletit vaikuttavat sinuun.


     Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


     Seroquel sisältää laktoosia

     Seroquel sisältää laktoosia, joka on eräänlainen sokeri. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


     Seroquel sisältää natriumia

     Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

     ”natriumiton”.


     Vaikutus virtsanäytte estä tehtäviin lääkeseulontoihin

     Tiettyjä testimenetelmiä käytettäessä Seroquel voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia virtsanäytteestä tehtävissä metadoniseulonnoissa ja trisyklisten masennuslääkkeiden seulonnoissa, vaikka et käyttäisikään metadonia tai trisyklisiä masennuslääkkeitä. Jos näin tapahtuu, asia voidaan selvittää tarkemmilla testeillä.


 3. Mite n Seroquel-valmistetta käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääkäri määrää sinulle henkilökohtaisesti sopivan aloitusannoksen. Ylläpitoannos (päivittäinen annos) riippuu sairaudestasi ja henkilökohtaisista tarpeistasi, mutta tavanomainen annos vaihtelee 150 mg:n ja 800 mg:n välillä.


  • Ota tabletit kerran päivässä nukkumaanmenon aikaan tai kaksi kertaa päivässä, riippuen sairaudestasi.

  • Niele tabletit kokonaisina veden kera.

  • Voit ottaa tabletit ilman ruokaa tai ruuan kanssa.

  • Älä juo greippimehua Seroquel-hoidon aikana. Greippimehu voi vaikuttaa Seroquel-valmisteen vaikutustapaan.

  • Älä lopeta tablettien ottamista, vaikka tuntisitkin olosi paremmaksi, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.


  Maksasairaus

  Jos sinulla on maksasairaus, lääkäri saattaa muuttaa annostasi.

  Iäkkäät henkilöt

  Jos olet iäkäs, lääkäri saattaa muuttaa annostasi.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Seroquel-valmistetta ei saa antaa lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.


  Jos otat Seroquel-valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi

  ja lisäohjeiden saamiseksi. Jos otat enemmän Seroquel-valmistetta kuin lääkärisi on sinulle määrännyt, saatat tuntea itsesi uneliaaksi, sinua huimaa ja tunnet epänormaaleja sydämenlyöntejä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan. Ota Seroquel tabletit mukaasi.


  Jos unohdat ottaa Seroquel-tabletin

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti muistaessasi. Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, odota siihen asti, mutta älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


  Jos lopetat Seroquel-valmisteen käytön

  Jos äkillisesti lopetat Seroquel-valmisteen käyttämisen, sinulla saattaa esiintyä unettomuutta, pahoinvointia, päänsärkyä, ripulia, oksentelua, heitehuimausta tai ärtyvyyttä. Ennen lääkityksen lopettamista annosta tulisi vähentää asteittaisesti lääkärin ohjeen mukaan.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.


  Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä

  • huimaus (voi johtaa kaatumiseen), päänsärky, suun kuivuminen

  • uneliaisuus (tämä voi hävitä tablettien käytön jatkuessa) (voi johtaa kaatumiseen)

  • lääkehoidon lopettamisesta johtuvat oireet, kuten unettomuus, pahoinvointi, päänsärky, ripuli, oksentelu, heitehuimaus ja ärtyvyys. Asteittainen lopettaminen vähintään 1-2 viikon aikana on suositeltavaa.

  • painon nousu

  • epänormaalit lihasliikkeet. Tällaisia ovat vaikeus liikkeiden aloittamisessa, vapina, levottomuus tai lihasjäykkyys ilman kipua

  • muutokset tietyissä rasva-arvoissa (triglyseridit ja kokonaiskolesteroli).


   Yleiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä

  • nopea pulssi

  • sydämen tykytys, hakkaus tai muljahtelu

  • ummetus, ruoansulatusvaivat

  • voimattomuus

  • käsien tai jalkojen turvotus

  • matala verenpaine, etenkin ylösnoustessa. Tämä voi aiheuttaa huimausta tai heikotusta (voi johtaa kaatumiseen).

  • korkea verensokeri

  • näköhäiriöt

  • epänormaalit unet ja painajaiset.

  • lisääntynyt ruokahalu

  • ärtyisyys

  • puhekyvyn ja puheen häiriöt

  • itsemurha-ajatukset ja masennuksen paheneminen

  • hengenahdistus

  • oksentelu (lähinnä iäkkäillä)

  • kuume

  • muutokset veren kilpirauhashormonipitoisuuksissa

  • tietyn tyyppisten verisolujen määrän pieneneminen

  • verestä mitattavien maksaentsyymien määrän suureneminen

  • prolaktiinihormonin pitoisuuden suureneminen veressä. Prolaktiinihormonin pitoisuuden suureneminen veressä voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa:

   • rintojen turpoamista miehillä ja naisilla ja odottamatonta maidonvuotoa

   • kuukautisten poisjäämistä tai epäsäännöllisyyttä naisilla.


   Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta

  • kouristuskohtaukset

  • yliherkkyysreaktiot, esimerkiksi nokkospaukamat ja ihon ja suun ympäristön turvotus

  • epämiellyttävä tunne jaloissa (levottomat jalat -oireyhtymä)

  • nielemisvaikeudet

  • kontrolloimattomat liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä

  • seksuaalinen toimintahäiriö

  • diabetes

  • muutos sydämen sähköisessä toiminnassa, EKG:ssä nähtynä (QT-ajan pidentyminen)

  • tavallista hitaampi sydämen syke, jota voi ilmetä hoidon alussa ja johon voi liittyä matalaa verenpainetta ja pyörtymistä

  • virtsaamisvaikeudet

  • pyörtyminen (voi johtaa kaatumiseen)

  • nenän tukkoisuus

  • punasolujen määrän väheneminen

  • natriumin määrän väheneminen veressä

  • diabeteksen paheneminen

  • sekavuus.


   Harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhanne sta

  • useita seuraavista oireista yhtä aikaa: korkea kuume, hikoilu, lihasjäykkyys, huomattava unisuus tai heikkous (ns. pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä)

  • ihon ja silmien keltaisuus (keltatauti)

  • maksatulehdus (hepatiitti)

  • pitkäkestoinen ja kivulias erektio (priapismi)

  • rintojen turvotus ja odottamaton maidonvuoto (galaktorrea)

  • kuukautishäiriöt

  • veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  • unissakävely, -puhuminen, -syöminen tai muu unenaikainen toiminta

  • ruumiinlämmön lasku (hypotermia)

  • haimatulehdus

  • metabolinen oireyhtymä, jossa voi olla kolme tai useampia seuraavista oireista: keskivartalolihavuus, ”hyvän” kolesterolin (HDL) väheneminen, triglyseridien (eräs rasva) määrän lisääntyminen veressä, korkea verenpaine ja verensokeriarvojen suureneminen

  • kuumeen, flunssan kaltaisten oireiden ja kurkkukivun yhdistelmä tai jokin muu infektio sekä hyvin pieni valkosolujen määrä, agranulosytoosiksi kutsuttu tila

  • suolitukos

  • kreatiniinifosfokinaasin (lihaksissa oleva aine) pitoisuuden suureneminen veressä.


   Hyvin harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhanne sta

  • vaikea ihottuma, vesirakkulat tai punaiset läiskät iholla

  • vakava yliherkkyysreaktio (ns. anafylaktinen sokki), joka saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai sokin

  • nopeasti ilmaantuva ihoturvotus, tavallisesti silmien, huulten tai kurkun ympärillä (angioedeema)

  • vakava rakkuloiden muodostuminen iholla, suussa, silmissä tai genitaalialueilla (Stevens- Johnsonin oireyhtymä), ks. kohta 2

  • virtsamäärää säätelevän hormonin epänormaali eritys

  • lihassyiden vaurioituminen ja lihaskipu (rabdomyolyysi).


   Yleisyys tunte maton: koska saatavissa oleva tie to ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

  • ihottuma, jossa epäsäännöllisiä punaisia läiskiä (erythema multiforme), ks. kohta 2

  • nopeasti ilmaantuvat punaiset ihoalueet, jotka ovat täynnä pieniä märkärakkuloita (pieniä rakkuloita, joissa on valkoista tai keltaista nestettä; reaktiota kutsutaan akuutiksi yleistyneeksi eksantematoottiseksi pustuloosiksi (AGEP)), ks. kohta 2

  • vakava, yhtäkkinen allerginen reaktio, jossa oireina esim. kuumetta ja rakkuloita iholla, sekä ihon hilseily (toksinen epidermaalinen nekrolyysi), ks. kohta 2

  • yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS), johon liittyy flunssan kaltaisia oireita sekä ihottumaa, kuumetta, imusolmukkeiden suurentumista ja poikkeavia veriarvoja (mukaan lukien valkosolujen suurentunut määrä (eosinofilia) ja maksaentsyymien suurentunut määrä), ks. kohta 2

  • vastasyntyneellä saattaa esiintyä vieroitusoireita, jos äiti on käyttänyt Seroquel-valmistetta raskauden aikana

  • aivohalvaus

  • sydänlihassairaus (kardiomyopatia)

  • sydänlihastulehdus

  • verisuonitulehdus (vaskuliitti), johon usein liittyy puna- tai purppurapilkkuinen ihottuma.


   Psykoosilääkkeet, joihin Seroquel-valmistekin kuuluu, saattavat aiheuttaa rytmihäiriöitä, jotka voivat olla vakavia ja vaikeimmissa tapauksissa kuolemaan johtavia.


   Jotkut haittavaikutukset nähdään vain verikokeissa, esim. veren muuttuneet tietyt rasva-arvot (triglyseridit ja kokonaiskolesteroli) tai sokeriarvot, veren kilpirauhashormoniarvojen muutokset, maksaentsyymiarvojen suureneminen, tiettyjen verisolujen määrän vähentyminen, veren punasolu- määrän pieneneminen, veren kreatiinifosfokinaasiarvojen (lihasarvojen) suureneminen, veren natriumpitoisuuden aleneminen ja prolaktiinihormonimäärän kohoaminen veressä. Kohonnut prolaktiinihormoni saattaa harvoissa tapauksissa aiheuttaa:

  • miehillä ja naisilla rintojen turpoamista ja odottamatonta maidonvuotoa.

  • naisilla kuukautisten poisjäämistä tai epäsäännöllisiä kuukautisia. Siksi lääkäri saattaa pyytää sinua käymään verikokeissa silloin tällöin.

   Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

   Lapsilla ja nuorilla voi esiintyä samoja haittavaikutuksia kuin aikuisilla.


   Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu useammin lapsilla ja nuorilla tai niitä ei ole havaittu aikuisilla :


   Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä

  • Veren prolaktiinipitoisuuden (eräs hormoni) nousu. Prolaktiinipitoisuuden nousu voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa:

   • rintojen turvotusta ja odottamatonta maidonvuotoa tytöillä ja pojilla

   • kuukautisten poisjäämistä tai epäsäännöllisyyttä tytöillä

  • Ruokahalun lisääntyminen

  • Oksentelu

  • Epänormaalit lihasten liikkeet, kuten vaikeus lihasliikkeiden aloittamisessa, vapina, levottomuus tai lihasjäykkyys, johon ei liity kipua

  • Kohonnut verenpaine.


   Yleiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä

  • Voimattomuus, pyörtyminen (voi johtaa kaatumiseen)

  • Nenän tukkoisuus

  • Ärtyneisyys.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Seroquel-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 ºC.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Seroquel sisältää

Tabletin ydin: povidoni, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste: hypromelloosi, makrogoli, titaanidioksidi (E171) 25 mg, 100 mg ja 150 mg tabletit sisältävät myös keltaista rautaoksidia (E172) ja 25 mg tabletit punaista rautaoksidia (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Seroquel 25 mg tabletit ovat persikanvärisiä, pyöreitä, kaksoiskuperia ja toiselle puolelle on kaiverrettu SEROQUEL 25.

Seroquel 100 mg tabletit ovat keltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia ja toiselle puolelle on kaiverrettu SEROQUEL 100.

Seroquel 150 mg tabletit ovat vaaleankeltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia ja toiselle puolelle on kaiverrettu SEROQUEL 150.

Seroquel 200 mg tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia ja toiselle puolelle on kaiverrettu SEROQUEL 200.

Seroquel 300 mg tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja toiselle puolelle on kaiverrettu SEROQUEL ja toiselle puolelle 300.


Kaikille vahvuuksille on rekisteröity pakkauskoot 20, 30, 50, 60 ja 100 tablettia. Lisäksi Seroquel

25 mg tableteille on rekisteröity 6 tabletin pakkaus ja Seroquel 100 mg, 150 mg, 200 mg ja 300 mg tableteille pakkauskoot 10 ja 90 tablettia. Lisäksi Seroquel 150 mg ja 300 mg tableteille on rekisteröity 120, 180 ja 240 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo. Valmistaja: AstraZeneca AB, Gärtunavägen, 151 85 Södertälje, Ruotsi

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 23-24, 17489 Greifswald, Saksa Klocke Pharma-Service GmbH, Straßburger Str. 77, 77767 Appenweier, Saksa.


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Seroquel: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ruotsi, Saksa (Seroquel® 25 mg Filmtabletten, Seroquel® 100 mg Filmtabletten, Seroquel® 200 mg Filmtabletten, Seroquel® 300 mg Filmtabletten), Slovenia, Suomi, Tanska ja Viro.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.05.2022