Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Gemcitabin SUN
gemcitabine

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Gemcitabin SUN 10 mg/ml infuusioneste , liuos

gemsitabiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä Gemcitabin SUN on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Gemcitabin SUN-valmistetta

 3. Miten Gemcitabin SUN-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Gemcitabin SUN-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Gemcitabin SUN on ja mihin sitä käyte tään


  Gemcitabin SUN on solunsalpaajien lääkeryhmään kuuluva syöpälääke. Solunsalpaajat tuhoavat jakautuvia soluja, muun muassa syöpäsoluja.


  Gemcitabin SUNia voidaan käyttää ainoana lääkkeenä tai yhdessä toisen syöpälääkkeen kanssa riippuen siitä, mikä syöpä on kyseessä.


  Gemcitabin SUNia käytetään seuraavien syöpien hoitoon:

  • ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, joko ainoana lääkkeenä tai yhdessä sisplatiinin kanssa

  • haimasyöpä

  • rintasyövän hoitoon yhdessä paklitakselin kanssa

  • munasarjasyövän hoitoon yhdessä karboplatiinin kanssa

  • virtsarakon syövän hoitoon yhdessä sisplatiinin kanssa.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Gemcitabin SUN -valmistetta Älä ota Gemcitabin SUNia

  • jos olet allerginen (yliherkkä) gemsitabiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6)

  • jos imetät.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Ennen ensimmäistä infuusiota tehdään verikokeita, joista selvitetään, toimiiko munuaisesi ja maksasi riittävän hyvin. Ennen kutakin infuusiota tehdään verikokeita, joista selvitetään, ovatko verisoluarvosi riittävän hyvät Gemcitabin SUNin antoa varten. Lääkäri voi päättää muuttaa annosta tai siirtää hoitoasi yleisen terveydentilasi tai alhaisten veriarvojen perusteella. Sinulle tehdään säännöllisesti verikokeita, joilla tarkistetaan munuaisesi ja maksasi toiminta.


  Kerro lääkärillesi seuraavista seikoista ennen Gemcitabin SUNin antoa:

  • jos sinulla on tai on aiemmin ollut maksasairaus, sydän- tai verisuonisairaus tai ongelmia munuaisten kanssa, sillä Gemcitabin SUN ei ehkä sovi sinulle

  • jos olet saanut tai piakkoin saamassa sädehoitoa, koska hoidon yhteydessä voi ilmetä sädereaktio joko pian hoidon jälkeen tai viiveellä

  • sinut on rokotettu äskettäin.


  Lapset ja nuoret

  Ei ole riittävästi tietoa tukemaan tämän lääkkeen käyttöä lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla.


  Muut lääkevalmisteet ja Gemcitabin SUN

  Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys Raskaus

  Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

  neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Gemcitabin SUNia ei tule käyttää raskauden aikana. Lääkäri keskustelee kanssasi raskauden aikaisen Gemcitabin SUN -hoidon mahdollisista riskeistä.


  Ime tys

  Kerro lääkärillesi, jos imetät. Sinun on lopetettava imetys Gemcitabin SUN -hoidon ajaksi.


  Hedelmällisyys

  Miespotilaiden ei pidä siittää lapsia Gemcitabin SUN -hoidon aikana eikä 6 kuukauteen sen jälkeen.

  Jos toivot siittäväsi lapsen hoidon aikana tai 6 kuukauden kuluessa hoidon päättymisestä, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista. Sinun on ehkä hyvä harkita siittiöiden tallettamista spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Gemcitabin SUN voi tehdä sinut uniseksi etenkin, jos olet nauttinut alkoholia. Älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin olet varma, että Gemcitabin SUN -hoito ei tee sinua uniseksi.


  Gemcitabin SUN sisältää natriumia

  Yksi millilitra infuusioliuosta sisältää 4,575 mg natriumia.


  Tämä lääkevalmiste sisältää 549,00 mg (23,88 mmol) natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 120 ml:n infuusiopussissa. Tämä vastaa 27,5%:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


  Tämä lääkevalmiste sisältää 640,50 mg (27,86 mmol) natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 140 ml:n infuusiopussissa. Tämä vastaa 32%:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


  Tämä lääkevalmiste sisältää 732,00 mg (31,84 mmol) natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 160 ml:n infuusiopussissa. Tämä vastaa 36,6%:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


  Tämä lääkevalmiste sisältää 777,75 mg (33,83 mmol) natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 170 ml:n infuusiopussissa. Tämä vastaa 38,8%:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


  Tämä lääkevalmiste sisältää 823.50 mg (35,82 mmol) natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 180 ml:n infuusiopussissa. Tämä vastaa 41,2%:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

  Tämä lääkevalmiste sisältää 915,00 mg (39,80 mmol) natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 200 ml:n infuusiopussissa. Tämä vastaa 45,8%:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


  Tämä lääkevalmiste sisältää 1 006,50 mg (43,78 mmol) natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 220 ml:n infuusiopussissa. Tämä vastaa 50,3%:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 3. Mite n Gemcitabin SUN -valmistetta käytetään


  Tavanomainen Gemcitabin SUN -annos on 1 000–1 250 mg kutakin kehon pinta-alan neliömetriä kohti. Pituutesi ja painosi mitataan kehon pinta-alan määrittämiseksi. Lääkärisi laskee sinulle sopivan annoksen näin saadun pinta-alan perusteella. Annosta voidaan muuttaa tai hoitoa lykätä veriarvojesi tai yleisen terveydentilasi perusteella.


  Gemcitabin SUN -infuusioiden antovälit riippuvat hoidettavasta syöpätyypistä.


  Gemcitabin SUN annetaan aina infuusiona laskimoon (tiputettuna). Infuusio kestää noin 30 minuuttia.


  Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Ota välittömästi yhte ys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista:


  Äärimmäinen väsymys ja heikkous, purppura tai verenvuoto pienillä alueilla ihossa (mustelmat), akuutti munuaisten vajaatoiminta (vähäinen virtsaneritys tai ei virtsaneritystä ollenkaan), ja merkkejä infektiosta. Nämä saattavat liittyä tromboottiseen mikroangiopatiaan (verihyytymien muodostuminen pieniin verisuoniin) ja hemolyyttis-ureemiseen oireyhtymään, jotka saattavat olla hengenvaarallisia.


  Vakavat haittavaikutukset

  Ota välittömästi yhte ys lääkäriin, jos havaitset jonkin vakavan haittavaikutuksen:


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (vähintään 1 henkilöllä kymmenestä)

  • allergiset reaktiot: lievää tai kohtalaista ihottumaa tai kuumetta

  • sinua väsyttää, pyörryttää, hengästyttää tai olet kalpea (sillä hemoglobiiniarvosi voivat olla normaalia matalammat)

  • verenvuotoa ikenistä, nenästä tai suusta tai mitä tahansa verenvuotoa, joka ei tyrehdy, virtsasi on punaista tai punertavaa tai sinulle kehittyy odottamattomia mustelmia (sillä verihiutalearvosi voivat olla normaalia pienemmät).


   Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

  • ruumiinlämpösi on 38 °C tai enemmän, tai sinulla esiintyy hikoilua tai muita infektion merkkejä (sillä valkosoluarvosi voivat olla normaalia alhaisemmat kuumeen seurauksena - tila tunnetaan myös kuumeisena neutropeniana)

  • sinulla on kipua, punoitusta, turvotusta tai haavaumia suussa (stomatiitti)

  • allergiset reaktiot: kutinaa

  • sinulla on lieviä hengitysvaikeuksia (pian Gemcitabin SUN -infuusion jälkeen esiintyy hyvin yleisesti lieviä hengitysvaikeuksia, jotka menevät nopeasti ohi).


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä sadasta)

  • hengitysvaikeuksia vaikean keuhkosairauden vuoksi (interstitiaalinen keuhkosairaus, bronkospasmi)

  • epäsäännöllinen sydämen syke (rytmihäiriö).


   Harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä tuhanne sta)

  • hengitysvaikeuksia vaikean keuhkosairauden vuoksi (keuhkopöhö, aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä)

  • voimakas rintakipu (sydäninfarkti).


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä kymme nestätuhanne sta)

  • voimakas yliherkkyys/allerginen reaktio, johon liittyy voimakasta ihottumaa ja punainen kutiseva iho, käsien, jalkojen, nilkkojen, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotusta (joka voi aiheuttaa vaikeuksia niellä tai hengittää), hengityksen vinkumista, nopeasti lyövä sydän ja sinulla saattaa olla tunne, kuin olisit pyörtymässä (anafylaktinen reaktio)

  • sinulle kehittyy yleistä turvotusta, hengästymistä tai painon nousua, koska sinulla voi olla nesteen vuotoa pienistä verisuonista kudokseen (kapillaarivuoto-oireyhtymä)

  • päänsärky, johon liittyy muutoksia näössä, sekavuutta, kouristustuksia tai kouristuskohtauksia

   (posteriorinen reversiibeli enkefalopatiasyndrooma)

  • voimakasta ihottumaa, kutinaa, tai ihon rakkuloitumista (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi).


  Muut haittavaikutukset

  Ota mahdollisimman pian yhte ys lääkäriin, jos havaitse t jonkin seuraavan haittavaikutuksen:


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (vähintään 1 henkilöllä kymmenestä)

  • alhaiset veren valkosoluarvot

  • hengitysvaikeudet

  • pahoinvointi

  • oksentelu

  • hiustenlähtö

  • poikkeavat arvot maksan toimintaa kuvaavissa verikokeissa

  • verivirtsaisuus

  • poikkeavat tulokset virtsakokeissa: valkuaisaineita virtsassa

  • flunssankaltaiset oireet kuten kuume

  • turvotusta nilkoissa, sormissa, jalkaterissä tai kasvoissa (edeema).


   Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

  • ruokahaluttomuus (anoreksia)

  • päänsärky

  • unettomuus

  • unisuus

  • yskä

  • nuha

  • ummetus

  • ripuli

  • kutina

  • hikoilu

  • lihaskipu

  • selkäkipu

  • kuume

  • heikotus

  • vilunväreet

  • infektiot.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä sadasta)

  • keuhkorakkuloiden arpeutuminen (interstitiaalinen pneumoniitti)

  • hengityksen vinkuna (keuhkoputkien supistuminen)

   4

  • keuhkojen arpimuodostus (poikkeavat löydökset rintakehän röntgenkuvissa tai kuvantamistutkimuksissa)

  • sydämen vajaatoiminta

  • munuaisten vajaatoiminta

  • vaikea maksan vajaatoiminta

  • aivohalvaus.


   Harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä tuhanne sta)

  • alhainen verenpaine

  • ihon hilseily tai haavaumien tai rakkuloiden muodostuminen iholle

  • ihon kesiminen ja voimakas rakkulamuodostus

  • pistoskohdan reaktiot

  • vaikeaa auringonpolttamaa muistuttava ihottuma aiemmin sädetetyllä iholla (sädereaktion uusiutuminen)

  • nesteen kertyminen keuhkoihin

  • keuhkorakkuloiden arpeutuminen sädehoidon yhteydessä (sädereaktiot)

  • sormien tai varpaiden kuolio

  • verisuonten tulehdus (periferaalinen vaskuliitti).


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 henkilöllä kymme nestätuhanne sta)

  • korkeat verihiutalearvot

  • paksusuolen limakalvon tulehtuminen riittämättömän verenkierron vuoksi (iskeeminen koliitti)

  • verihyytymien muodostuminen pieniin verisuoniin (tromboottinen mikroangiopatia).


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tie to ei riitä esiintyvyyde n arviointiin)

  • sepsis: kun bakteerit ja niiden myrkyt kiertävät veressä ja alkavat vahingoittaa sisäelimiä

  • tila, jossa eosinofiilit, tavallisesti verestä löytyvä solutyyppi, kertyvät keuhkoihin (keuhkojen eosinofilia)

  • ihon punoitus ja turvotus (pseudoselluliitti).


   Matala hemoglobiini (anemia), matala veren valkosolujen ja verihiutaleiden määrä todetaan verikokeella.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Gemcitabin SUN-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei edellytä erityisiä säilytysolosuhteita. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.


  5

  Kun infuusiopussi on avattu:

  Mikrobiologise lta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi.

  Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Gemcitabin SUN –infuusioliuos sisältää


Yksi 120 ml:n infuusiopussi sisältää 1200 mg gemisitabiinia. Yksi 140 ml:n infuusiopussi sisältää 1400 mg gemisitabiinia. Yksi 160 ml:n infuusiopussi sisältää 1600 mg gemisitabiinia. Yksi 170 ml:n infuusiopussi sisältää 1700 mg gemisitabiinia. Yksi 180 ml:n infuusiopussi sisältää 1800 mg gemisitabiinia. Yksi 200 ml:n infuusiopussi sisältää 2000 mg gemisitabiinia. Yksi 220 ml:n infuusiopussi sisältää 2200 mg gemisitabiinia.


Yksi millilitra infuusioliuosta sisältää 10 mg gemisitabiinia. Yksi millilitra infuusioliuosta sisältää 4,575 mg natriumia.


Gemcitabin SUN –infuusioliuoksen kuvaus ja pakkauskoot


Gemcitabin SUN –infuusioliuos on kirkas, väritön, steriili liuos, joka ei sisällä näkyviä hiukkasia. Gemcitabin SUN –infuusioliuos toimitetaan pahvilaatikossa, joka sisältää 1, 5 tai 10 kerta- annosinfuusiopussia 120 ml, 140 ml, 160 ml, 170 ml, 180 ml, 200 ml tai 220 ml.


Kaikkia pakkauskokoja ei ole välttämättä saatavilla.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sun Pharmaceutical Industries Europe BV Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Alankomaat


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat: Gemcitabine SUN 1200/1400/1600/1700/1800/2000/2200 mg

oplossing voor infusie

Belgia: Gemcitabine SUN 10 mg/ml oplossing voor infusie Gemcitabine SUN 10 mg/ml solution pour perfusion Gemcitabin SUN 10 mg/ml Infusionslösung

Espanja: Gemcitabina SUN 10 mg/ml solución para perfusión

Italia: Gemcitabina SUN Pharma 10 mg/ml soluzione per infusione

Norja: Gemcitabin SUN 10 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

Puola: Gemcitabine SUN

Ranska : Gemcitabine SUN 10 mg/ml solution pour perfusion

Romania: Gemcitabina SUN 10 mg/ml soluţie perfuzabilă

Ruotsi: Gemcitabin SUN 10 mg/ml infusionsvätska, lösning

Saksa: Gemcitabin SUN 10 mg/ml Infusionslösung

Slovakian tasavalta: Gemcitabín SUN 10 mg/ml infúzny roztok Suomi: Gemcitabin SUN 10 mg/ml infuusioneste, liuos

Tanska: Gemcitabin SUN 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Tsekin tasavalta: Gemcitabin SUN 10 mg/ml infuzní roztok Yhdistynyt Kuningaskunta: Gemcitabine 10 mg/ml solution for infusion


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.07.2020

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille : Käyttö-, käs ittely- ja hävittämis ohje et

KäsittelyHenkilökunnalle on järjestettävä asianmukaiset käsittelyvarusteet, kuten pitkähihainen takki, suojanaamari, myssy, suojalasit, steriilit kertakäyttöiset käsineet, työalustan suoja ja jätteiden keräyspussit.


Raskaana olevien työntekijöiden ei pidä käsitellä sytotoksisia valmisteita.


Jos valmistetta joutuu silmiin, se voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä. Pese tällöin silmät perusteellisesti ja välittömästi. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Jos tuotetta pääsee iholle, huuhtele altistunut alue huolellisesti vedellä. Eritteet ja oksennus on käsiteltävä varovasti.


Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jätteet on hävitettävä sytotoksisia aineita koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti.