Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Levomepromazine Orion
levomepromazine

HINNAT

25 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,18 €
Jälleenmyynti: 6,67 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 7,60 €
Jälleenmyynti: 12,12 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 14,34 €
Jälleenmyynti: 22,31 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg ja 100 mg table tit


levomepromatsiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

25 mg tabletti: valkoinen tai melkein valkoinen, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre ja merkintä ORN 16, Ø 7 mm.


50 mg tabletti: valkoinen tai melkein valkoinen, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre ja merkintä ORN 235, Ø 9 mm.


100 mg tabletti: valkoinen tai melkein valkoinen, litteä, viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre, Ø 12 mm.


Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

25 mg ja 50 mg: 30, 50, 84 ja 100 tablettia.

100 mg: 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.9.2020