Kotisivun Kotisivun
Booking.com

TicoVac
encephalitis, tick borne, inactivated, whole virus

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


TicoVac injektioneste, suspensio esitäyte tyssä ruiskussa

Puutiaisaivotulehdusrokote (inaktivoitu, TBE-kokovirusrokote)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle anne taan tätä rokotetta, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


  1. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä TicoVac-rokote sisältää

Vaikuttava aine on: inaktivoitu puutiaisaivotulehdusvirus (Neudörfl kanta).

Yhdessä rokoteannoksessa (0,5 ml) on 2,4 mikrog inaktivoitua puutiaisaivotulehdusvirusta (Neudörfl kanta), joka on tuotettu kanan embryosoluissa.


Muut aineet ovat: ihmisen albumiini, natriumkloridi, dinatriumfosfaattidihydraatti, kalium- divetyfosfaatti, sakkaroosi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Alumiinihydroksidi on lisätty rokotteeseen adsorbentiksi. Adsorbentit ovat aineita, joita on joissain rokotteissa kiihdyttämässä, parantamassa ja/tai pidentämässä rokotteen vaikutusta.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

TicoVac-rokote 0,5 ml (yksi annos) on injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa. Pakkaus on saatavilla ilman neulaa tai se voi sisältää 1 erillisen neulan kutakin ruiskua kohden. Neulat ovat steriilejä ja kertakäyttöisiä. Pakkauskoot ovat 1 ja 10 esitäytettyä ruiskua. Kaikki pakkauskoot eivät ole kaupan.

Ravistelun jälkeen suspensio on valkeahko ja maitomainen.


Jokainen esitäytetty ruisku on pakattu läpipainopakkaukseen. Läpipainopakkauksen sinetissä oleva aukko mahdollistaa kosteuden tasaisen leviämisen suositellun lämmitysvaiheen aikana ennen rokotteen antoa. Poista ruisku läpipainopakkauksesta avaamalla pakkauksen kansi. Älä paina ruiskua läpipainopakkauksen läpi.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija:

Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki


Valmistaja:


Pfizer Manufacturing Belgium, NV Rijksweg 12

2870 Puurs Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.6.2021.

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille .


Rokotteen pitää lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen pistämistä. Esitäytetty ruisku on ravistettava hyvin ennen rokotteen pistämistä, jotta rokotesuspensio sekoittuu kunnolla. Ravistelun jälkeen suspensio on luonnonvalkoinen ja läpinäkymätön homogeeninen suspensio. Rokote pitää silmämääräisesti tarkistaa vieraiden hiukkasten ja fysikaalisten muutosten varalta. Mikäli jokin muutos havaitaan, rokotetta ei saa käyttää.


Kun olet poistanut ruiskun korkin, kiinnitä neula välittömästi ja poista neulansuojus ennen pistämistä. Rokote tulee antaa välittömästi neulan kiinnittämisen jälkeen. Poikkeustapauksissa, jolloin rokote pistetään ihon alle, on käytettävä antotapaan soveltuvaa neulaa.


Käyttämättä jäänyt osuus ja jäte hävitetään paikallisten vaatimusten mukaisesti.