Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ulipristal acetate Stada
ulipristal

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Ulipristal ace tate STADA 30 mg kalvopäällyste inen table tti

ulipristaaliasetaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri,

apteekkihenkilökunta tai muu terveydenhuollon ammattilainen on neuvonut.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko

Ulipristal acetate Stada on valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka halkaisija on 9,0-9,2 mm ja jonka toisella puolella on kohomerkintä “U30”.


Ulipristal acetate Stada on saatavissa pakkauksena, joka sisältää yhden läpinäkyvän PCV-PVDC- alumiiniläpipainopakkauksen, jossa on yksi tabletti.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2–18

61118 Bad Vilbel Saksa


Muut valmistajat

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster Saksa


Centrafarm Services B.V. Van de Rijstraat 31-E 4814 NE Breda Alankomaat


STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2

1190 Wien Itävalta


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 28.2.2022


<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>


HYÖDYLLISTÄ TIETOA EHKÄISYSTÄ LISÄTIETOA JÄLKIEHKÄISYSTÄ

Mitä pikemmin jälkiehkäisyvalmisteen otat, sitä paremmat mahdollisuudet raskauden välttämiseksi

ovat. Jälkiehkäisy ei vaikuta hedelmällisyyteesi.


Jälkiehkäisy voi viivästyttää ovulaatiota kyseisen kuukautiskierron aikana, mutta se ei estä sinua tulemasta raskaaksi, jos harrastat suojaamatonta seksiä uudelleen. Jälkiehkäisyvalmisteen ottamisen jälkeen ja aina seuraavien kuukautistesi alkamiseen asti sinun tulee käyttää kondomia jokaisen yhdynnän aikana.


LISÄTIETOA SÄÄNNÖLLISESTÄ EHKÄISYSTÄ


Jos olet ottanut jälkiehkäisyvalmisteen etkä käytä säännöllistä ehkäisymenetelmää (tai sinulla ei ole sinulle sopivaa ehkäisymenetelmää), pyydä neuvoa lääkäriltäsi tai perhesuunnitteluneuvolasta.

Saatavilla on monenlaisia ehkäisymenetelmiä, ja löytänet juuri sinulle sopivan menetelmän. Esimerkkejä säännöllisistä ehkäisymenetelmistä:

image

Päivittäise t mene te lmät

Ehkäisypillerit


image

Viikoittaise t tai kuukausittaise t mene te lmät

Ehkäisylaastari Ehkäisyrengas


image

Pitkäke stoise t mene te lmät

Ehkäisykapseli eli -implantaatti Ehkäisykierukka (kohdunsisäinen ehkäisin)


image