Kotisivun Kotisivun

Natriumklorid Braun

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Natriumklorid Braun 234 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

natriumkloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1

D-34212 Melsungen Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.7.2014


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Jos infuusionestepussiin lisätään muuta lääkevalmistetta, yhteensopimattomuuden mahdollisuus on otettava huomioon.


Hoitava lääkäri päättää mahdollisista lisäyksistä.