Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Treosulfan Tillomed
treosulfan

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Treosulfan Tillomed 5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten treosulfaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Treosulfan Tillomed on valkoinen, kiteinen kakku tai jauhe ja se toimitetaan värittömissä lasipulloissa, joista jokainen sisältää 5g treosulfaania.

Kuiva-aine sekoitetaan pullossa injektionesteisiin käytettävään veteen ja näin muodostetaan sinulle annettava liuos.

Treosulfan Tillomed on saatavilla 1 pullon tai 5 pullon pakkauksissa.

Injektiopullot saattavat olla pakattuna muoviseen alustaan kutistekalvolla. Muovinen päällyspakkaus ei ole kosketuksissa lääkevalmisteen kanssa. Se suojaa injektiopulloa kuljetuksen aikana, mikä parantaa hoitohenkilökunnan ja farmaseuttisen henkilökunnan turvallisuutta lääkevalmistetta käsiteltäessä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Tillomed Pharma GmbH

Mittelstraβe 5/5a 12529 Schönefeld Saksa


Valmistaja

Emcure Pharma UK Ltd

Basepoint Business Centre,

110 Butterfield, Great Marlings, Luton, LU2 8DL

Iso-Britannia


MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House, Strand Road Portmarnock, Co. Dublin

Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.10.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tietoa terveydenhoidon ammattilaisille

Kertakäyttöinen

Ohjeita solunsalpaajien turvalliseen käsittelyyn:

 1. Koulutetun henkilökunnan pitää saattaa lääkevalmiste käyttövalmiiksi.

 2. Käyttövalmiiksi saattaminen pitää tehdä siihen varatulla alueella.

 3. Tarvittavia suojakäsineitä, hengityssuojia ja suojavaatteita tulee käyttää.

 4. Lääkevalmistetta ei saa päästää kosketuksiin silmien kanssa. Mikäli seosta pääsee kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, kyseinen alue on huuhdeltava suurella määrällä vettä tai normaalia suolaliuosta. Mietoa voidetta voidaan käyttää ihon ohimenevän pistelyn hoitamiseen. Jos tuotetta joutuu silmiin, on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

 5. Raskaana olevien työntekijöiden ei pidä käsitellä sytotoksisia valmisteita.

 6. Sytotoksisten lääkevalmisteiden sekoittamiseen käytettyjen tarvikkeiden (ruiskut, neulat jne.) hävittäminen on tehtävä huolellisesti ja ryhtyen riittäviin varotoimiin.

 7. Työskentelyalue pitää peittää kertakäyttöisellä, muovitaustaisella ja imukykyisellä paperilla.

 8. Käytä vain ruiskuja ja infuusiovälineitä, joissa on Luer-liittimet. Suuriaukkoisia neuloja suositellaan paineen ja mahdollisen aerosolin muodostumisen minimoimiseksi. Jälkimmäistä voidaan ehkäistä myös käyttämällä ilmanpoistoneulaa.


Ohjeet Treosulfan Tillomedinkäyttövalmiiksi saattamiseksi

Liukenemisongelmien välttämiseksi pitää huomioida seuraavat seikat:

 1. Liuotin (injektionesteisiin käytettävä vesi) lämmitetään lämpötilaan 25–30 °C (ei lämpimämmäksi) käyttämällä vesihaudetta.

 2. Treosulfaani irrotetaan varovasti injektiopullon sisäpinnalta ravistamalla.

  Tämä on erittäin tärkeä vaihe, sillä jauheen kostuminen saa sen tarttumaan pintaan ja aiheuttaa paakkuuntumista. Jos paakkuuntumista esiintyy, ravista pulloa voimakkaasti pitkään.

 3. Kaksipuolisen kanyylin toinen puoli laitetaan vesipullon kumikorkkiin. Treosulfaanipullo laitetaan sitten kanyylin toiseen päähän ylösalaisin.

Kokonaisuus käännetään ja veden annetaan valua alempaan pulloon samalla, kun sitä ravistetaan kevyesti.

Näitä ohjeita noudatettaessa koko sekoittamistoimenpiteen ei pitäisi kestää yli 2 minuuttia. Sekoittamisprosessi kuvataan seuraavassa kaavakuvassa.


image