Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Simvastatin Krka
simvastatin

HINNAT

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100 x 1

Tukkukauppa: 4,60 €
Jälleenmyynti: 7,34 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100 x 1

Tukkukauppa: 4,60 €
Jälleenmyynti: 7,34 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100 x 1

Tukkukauppa: 6,46 €
Jälleenmyynti: 10,31 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 6,61 €
Jälleenmyynti: 10,54 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 8,46 €
Jälleenmyynti: 13,50 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 17,14 €
Jälleenmyynti: 26,47 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Simvastatin Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatin Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatin Krka 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen


simvastatiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Älä käytä Simvastatin Krka -valmistetta enemmän kuin 40 mg, mikäli käytät samanaikaisesti lomitapidia (käytetään vakavan ja harvinaisen perinnöllisen kolesterolisairauden hoitoon).


Kysy lääkäriltä, ellet ole varma onko lääkkeesi lueteltu yllä olevassa listassa.


Varoitukset ja varotoimet


Kerro lääkärille:


Lääkärin pitää otattaa sinulta verinäyte ennen Simvastatin Krka -hoidon aloittamista ja jos sinulla on oireita maksan toimintahäiriöstä Simvastatin Krka -hoidon aikana. Tämän verikokeen tarkoituksena on tarkistaa maksasi toiminta.


Lääkäri saattaa myös tarvita toisen verinäytteen tarkistaakseen, miten maksasi toimii sen jälkeen, kun olet aloittanut Simvastatin Krka -hoidon.


Jos sinulla on diabetes tai kuulut riskiryhmään, lääkäri seuraa tilannettasi tarkasti tämän lääkkeen käytön aikana. Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso, kohonneet veren rasva- arvot, olet ylipainoinen tai sinulla on korkea verenpaine.


Kerro lääkärille, jos sinulla on vaikea keuhkosairaus.


Ota heti yhteys lääkäriisi, jos sinulle ilmaantuu selittämätöntä lihassärkyä, -arkuutta tai

-heikkoutta. Lihasoireet voivat nimittäin joissakin harvoissa tapauksissa olla vakavia, ja niihin saattaa liittyä lihaskudoksen hajoamista, mikä puolestaan voi johtaa munuaisvaurioihin. Hyvin harvoissa tapauksissa nämä oireet ovat johtaneet potilaan kuolemaan.Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta. Lisätutkimukset ja -lääkitys voivat olla tarpeen sen diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi.


Lapset ja nuoret

Simvastatiinin turvallisuutta ja tehoa on tutkittu 10–17-vuotiaiden poikien sekä tyttöjen, joiden kuukautisten alkamisesta on vähintään vuosi (ks. kohta 3) hoidossa. Simvastatiinia ei ole tutkittu alle 10-vuotiaiden lasten hoidossa. Käänny lääkärin puoleen, jos haluat lisätietoja.


Muut lääkevalmisteet ja Simvastatin Krka

On erityisen tärkeää, että muistat kertoa lääkärille, jos käytät lääkkeitä, joiden vaikuttava aine on jokin seuraavista. Simvastatin Krka -tablettien käyttö yhdessä näiden lääkkeiden kanssa voi lisätä lihasoireiden vaaraa (osa näistä on jo mainittu yllä olevan otsikon, ”Älä ota Simvastatin Krka

-tabletteja”, alla):

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Simvastatin Krka 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat soikeita, valkoisia, yhdellä puolella merkintä ”10”, toisella puolella jakoura. Tabletin mitat: noin 9 x 4 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Simvastatin Krka 20 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat soikeita, valkoisia, yhdellä puolella merkintä ”20”, toisella puolella jakoura. Tabletin mitat: noin 11 x 5 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Simvastatin Krka 40 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä, valkoisia, yhdeltä puolelta sileitä, toisella puolella jakoura. Tabletin mitat: noin 11 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

Simvastatin Krka kalvopäällysteisiä tabletteja on saatavana koteloissa, joissa on 10, 20, 28, 30, 40, 50,

56, 60, 84, 98, 100 ja 100x1 tablettia läpipainopakkauksissa (PVC/PE/PVDC/Al).


Simvastatin Krka 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

Simvastatin Krka kalvopäällysteisiä tabletteja on saatavana kotelossa, jossa on 250 tablettia polyetyleeni (HDPE) -tablettipurkissa, jossa on peukaloinnin paljastava polypropyleeni (PP) –suljin.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi


Valmistaja:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.5.2021


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.