Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Nordimet
methotrexate

HINNAT

7.5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 7.5 mg

Tukkukauppa: 47,36 €
Jälleenmyynti: 71,21 €
Korvaus: 0,00 €

injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 10 mg

Tukkukauppa: 50,00 €
Jälleenmyynti: 74,84 €
Korvaus: 0,00 €

12.5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 12.5 mg

Tukkukauppa: 52,09 €
Jälleenmyynti: 77,72 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 15 mg

Tukkukauppa: 54,20 €
Jälleenmyynti: 80,62 €
Korvaus: 0,00 €

17.5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 17.5 mg

Tukkukauppa: 59,80 €
Jälleenmyynti: 88,32 €
Korvaus: 0,00 €

injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 20 mg

Tukkukauppa: 65,40 €
Jälleenmyynti: 96,02 €
Korvaus: 0,00 €

22.5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 22.5 mg

Tukkukauppa: 67,61 €
Jälleenmyynti: 99,06 €
Korvaus: 0,00 €

25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 4 x 25 mg

Tukkukauppa: 69,76 €
Jälleenmyynti: 102,01 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Nordimet 7,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Nordimet 10 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Nordimet 12,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Nordimet 15 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Nordimet 17,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Nordimet 20 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Nordimet 22,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Nordimet 25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku


metotreksaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Seuraavista sivuvaikutuksista on myös raportoitu:


Hyvin yleinen (voi esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä):

Ruokahalun menetys, pahoinvointi (kuvotus), mahakipu, suun limakalvon tulehdus, ruoansulatushäiriöt, kohonneet maksaentsyymiarvot.


Yleinen (voi esiintyä alle 1 käyttäjällä 10:stä):

Verisolujen muodostuksen väheneminen, mihin liittyy valko- ja/tai punasolujen ja/tai verihiutaleiden määrän vähenemistä (leukopenia, anemia, trombosytopenia), päänsärky, väsymys, raukeus, keuhkotulehdus (keuhkokuume), johon liittyy kuiva ärsytysyskä, hengästyminen ja kuume, suun haavaumat, ripuli, ihottuma, ihon punoitus ja kutina.


Melko harvinainen (voi esiintyä alle 1 käyttäjällä 100:sta):

Verisolujen ja -hiutaleiden vähentyminen, nielutulehdus, heitehuimaus, sekavuus, masennus, verisuonitulehdukset, ruoansulatuskanavat haavaumat ja verenvuoto, suolistotulehdus, oksentelu,

haimatulehdus, maksan toimintahäiriöt, diabetes, veren proteiinipitoisuuden väheneminen, herpeksen kaltainen ihottuma, nokkosihottuma, valoherkkyys, hiustenlähtö, reumakyhmyjen lisääntyminen, ihon

haavaumat, vyöruusu, nivel- ja lihaskivut, osteoporoosi (luukato), virtsarakon tulehdus ja haavaumat (mahdollisesti verta virtsassa), munuaisten toiminnan heikkeneminen, virtsaamiskivut, emättimen tulehdus ja haavaumat.


Harvinainen (voi esiintyä alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

Infektio (myös kroonisen infektion aktivoituminen), sepsis, silmien punoitus, allergiset reaktiot, anafylaktinen sokki, vasta-aineiden väheneminen veressä, sydänpussin tulehdus, nesteen kertyminen sydänpussiin, sydämen täyttymisen estyminen sydänpussiin kertyneen nesteen vuoksi, näköhäiriöt, mielialanvaihtelut, alhainen verenpaine, verihyytymät, keuhkojen arpeutuminen (keuhkofibroosi), Pneumocystis jiroveci -pneumonia, katkonainen hengitys, astma, nesteen kertyminen keuhkopussiin, ientulehdus, akuutti hepatiitti (maksatulehdus), ihon ruskettuminen, akne, verenvuodon aiheuttamat punaiset tai violetit pisteet iholla, verisuonien allerginen tulehdus, luunmurtumat, munuaisten vajaatoiminta, virtsan väheneminen tai virtsaumpi, elektrolyyttiepätasapaino, kuume, haavojen paranemisen hidastuminen.


Hyvin harvinainen (voi esiintyä alle 1 käyttäjällä 10 000:sta):

Tiettyjen veren valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi), luuytimen voimakas väheneminen, maksan vajaatoiminta, turvonneet rauhaset, unettomuus, kipu, lihasheikkous, tuntoaistin menetys tai

pistely / tavallista heikommat tuntoaistimukset, muutokset makuaistissa (metallinen maku suussa),

kohtaukset, aivokalvontulehdus, joka aiheuttaa halvausta ja oksentelua, näköhäiriöt, silmän verkkokalvon vaurioituminen, verinen oksennus, toksinen megakoolon (paksusuolen laajeneminen, mihin liittyy vaikea kipu), sperman väheneminen (oligospermia), Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi (Lyellin oireyhtymä), lisääntynyt kynsien pigmentaatio, seksuaalisen halun katoaminen, impotenssi, kynsivallin tulehdus, vaikeat maha-suolikanavan oireet, paiseet, pienten ihon verisuonten näkyvä laajeneminen, kuukautishäiriöt, emätinvuoto, hedelmättömyys, gynekomastia (miehen rintojen suurentuminen), lymfoproliferatiiviset häiriöt (valkosolujen liikakasvu).


Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Tiettyjen veren valkosolujen lisääntyminen (eosinofilia), tietyt aivosairaudet (enkefalopatia/leukoenkefalopatia) nenäverenvuodot, verenvuoto keuhkoista, leukaluun vauriot

(johtuvat valkosolujen liikakasvusta), proteiinia virtsassa, heikkouden tunne, kudoksen tuhoutuminen pistoskohdassa, ihon punoitus ja kesiminen, turvotus.

Nordimetin käytön yhteydessä havaittiin vain lieviä ihoreaktioita, jotka lievenivät hoidon aikana. Nordimet voi aiheuttaa valkosolujen vähenemistä, jolloin vastustuskyky tulehduksia vastaan

heikkenee. Jos sinulla on infektio, johon liittyy kuumetta ja selvää yleisvoinnin heikentymistä tai

kuumetta ja paikallisen infektion oireita, kuten kurkku- tai nielukipua, kipua suussa tai virtsaamisongelmia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Sinulta otetaan verikoe, jotta nähdään, onko valkosolujen määrä vähentynyt (agranulosytoosi eli jyvässolukato). On tärkeää kertoa lääkärille, että käytät Nordimet-lääkettä.


Metotreksaatin tiedetään aiheuttavan luustohäiriöitä, kuten nivel- ja lihaskipuja ja osteoporoosia. Näiden riskien yleisyyttä lapsilla ei tunneta.


Nordimet voi aiheuttaa vakavia (jopa hengenvaarallisia) sivuvaikutuksia. Lääkärisi selvittää erilaisilla kokeilla, onko veressäsi tapahtunut muutoksia (kuten valkosolujen tai verihiutaleiden määrän vähentymistä, lymfoomaa) ja onko munuaisten ja maksan toiminta muuttunut.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.


 1. Nordimetin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä esitäytetyn ruiskun etiketissä ja pakkauksessa lyhenteen EXP jälkeen mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 25 ºC.

  Säilytä esitäytetty ruisku pahvisessa ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä ei saa jäätyä.

  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat että liuos ei ole kirkasta ja siinä näkyy hiukkasia. Nordimet on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käytetty ruisku on hävitettävä.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

  lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


  Mitä Nordimet sisältää

  • Vaikuttava aine on metotreksaatti. 1,0 ml liuosta sisältää 25 mg metotreksaattia.

  • Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin tarvittava vesi.


Saatavana ovat seuraavat ruiskut:

Esitäytetty 0,3 ml:n ruisku, joka sisältää 7,5 mg metotreksaattia Esitäytetty 0,4 ml:n ruisku, joka sisältää 10 mg metotreksaattia

Esitäytetty 0,5 ml:n ruisku, joka sisältää 12,5 mg metotreksaattia

Esitäytetty 0,6 ml:n ruisku, joka sisältää 15 mg metotreksaattia Esitäytetty 0,7 ml:n ruisku, joka sisältää 17,5 mg metotreksaattia Esitäytetty 0,8 ml:n ruisku, joka sisältää 20 mg metotreksaattia Esitäytetty 0,9 ml:n ruisku, joka sisältää 22,5 mg metotreksaattia Esitäytetty 1,0 ml:n ruisku, joka sisältää 25 mg metotreksaattia


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Esitäytetty Nordimet-ruisku sisältää kirkasta keltaista injektionestettä.


Esitäytettyjä Nordimet-ruiskuja on saatavana yksittäispakattuina pakkauksissa, joissa on yksi esitäytetty ruisku kaksi alkoholipitoista puhdistuslappua. Saatavana on myös monipakkauksia, joissa on neljä (4) tai kuusi (6) tai kaksitoista (12) yksittäispakattua ruiskua pahvisessa ulkopakkauksessa ja kaksi alkoholipitoista puhdistuslappua.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Nordic Group B.V. Siriusdreef 41

2132 WT Hoofddorp Alankomaat


Valmistaja


CENEXI - Laboratoires Thissen Rue de la Papyrée 2–6

B-1420 Braine-l’Alleud

Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


https://www.ema.europa.eu.