Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Atrodual
salbutamol and ipratropium bromide

HINNAT

sumutinliuos, kerta-annossäiliö 60 x 2.5 ml

Tukkukauppa: 10,01 €
Jälleenmyynti: 15,87 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Atrodual sumutinliuos

ipratropiumbromidi/salbutamoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Sumutinliuos on kirkas, väritön tai lähes väritön liuos.


Liuos on pakattu 2,5 ml:n kerta-annossäiliöihin ja kerta-annossäiliöt on pakattu alumiinipussiin. Alumiinipussi sisältää 10 kerta-annossäiliötä.


Pakkauskoko:


60 x 2,5 ml (6 alumiinipussia, joissa kussakin on 10 kerta-annossäiliötä)


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija:

Boehringer Ingelheim International GmbH Postfach 200, D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksa


Valmistaja:

Laboratoire UNITHER Espace Industriel Nord

151 rue André Durouchez – CS 28028 80084 AMIENS Cedex 2

Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.01.2020

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


Boehringer Ingelheim Finland Ky, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki

puh. 010 3102 800