Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Kigabeq
vigabatrin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Kigabeq 100 mg liukenevat tabletit

Lapsille 1 kuukauden ikäisistä enintään 7-vuotiaisiin


Kigabeq 500 mg liukenevat tabletit

Lapsille 1 kuukauden ikäisistä enintään 7-vuotiaisiin vigabatriini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen antamisen lapsellesi, sillä se sisältää tärkeitä tietoja.


Näkökenttäpuutoksia (lapsen näkökentän kaventuminen sivuilta) saattaa esiintyä vigabatriinihoidon aikana. Tästä mahdollisuudesta tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen kuin lapsesi aloittaa hoidon. Lääkäri kertoo miten tämä haittavaikutus voidaan havaita. Tämä näkökenttäpuutos saattaa olla vakava


ja pysyvä, joten se on tunnistettava aikaisessa vaiheessa etenemisen välttämiseksi. Näkökenttäpuutoksen eteneminen saattaa jatkua hoidon lopettamisen jälkeen. On tärkeää, että kerrot lääkärille viipymättä, jos lapsesi näkökyvyssä tapahtuu muutoksia. Lääkäri tarkastaa lapsesi näkökentän ennen kuin lapsesi aloittaa vigabatriinihoidon ja nämä tarkastukset jatkuvat säännöllisin väliajoin hoidon aikana.


image

Jos lapsesi saa oireita kuten uneliaisuus, alentunut tajunta ja liikkeet (tokkuraisuus) tai sekavuus, kerro lapsesi lääkärille, joka voi pienentää annosta tai lopettaa Kigabeq-hoidon.


Pienellä määrällä epilepsialääkkeiden, mukaan lukien vigabatriinivalmisteiden, käyttäjistä on todettu itsetuhoisia ajatuksia (ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta). Tarkkaile lasta tälläisiin ajatuksiin viittaavien oireiden varalta, kuten unihäriöt, ruokahaluttomuus tai painon menetys, eristäytyminen, kiinnostuksen menetys lapsen lempiaktiviteetteja kohtaan.

Jos lapsellasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteys lapsen lääkäriin.


Imeväisikäisillä infantiilispasmeihin (Westin oireyhtymä) hoitoa saavilla lapsilla saattaa ilmetä liikehäiriöitä. Jos havaitset lapsellasi epätavallisia liikkeitä, ilmoita lapsesi lääkärille, joka voi muuttaa hoitoa.


Kerro lapsesi lääkärille, jos lapseltasi on otettu tai otetaan laboratoriokokeita, koska tämä lääke voi aiheuttaa epänormaaleja tuloksia.


Keskustele lapsesi lääkärin kanssa, jos lapsen tila ei kohene viimeistään kuukauden kuluessa vigabatriinihoidon aloituksesta.


Lapset

Älä anna tätä lääkevalmistetta alle yhden kuukauden tai yli 7 vuoden ikäisille lapsille.


Muut lääkevalmisteet ja Kigabeq

Kerro lapsesi lääkärille, jos lapsi saa parhaillaan tai on hiljattain saanut tai saattaa saada muita lääkkeitä.

Kigabeqia ei tule käyttää yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, joilla voi olla silmään liittyviä sivuvaikutuksia.


Raskaus ja imetys

Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisilla, jotka voivat tulla raskaaksi tai jotka imettävät.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Lapsesi ei tulisi ajaa polkupyörällä, kiipeillä tai osallistua vaarallisiin aktiviteetteihin, jos hänellä on Kigabeq-hoidosta johtuvia oireita, kuten uneliaisuutta tai huimausta. Joillakin tätä lääkettä käyttävillä potilailla on ilmennyt näköhäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa kykyyn pyöräillä, kiivetä tai osallistua vaarallisiin aktiviteetteihin.


 1. Miten Kigabeq-valmistetta annetaan


  Anna tätä lääkettä lapsellesi aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annos

  Älä muuta annosta itse. Lääkäri laatii lapsesi yksilöllisen annoksen ottaen huomioon lapsen painon.


  Kigabeq on saatavana 100 mg:n ja 500 mg:n tabletteina, joita voidaan antaa yhdessä oikean annoksen muodostamiseksi lapsellesi. Tarkista aina pakkauksen merkinnät ja tablettien koko varmistaaksesi, että annat oikean annoksen.

  Infatiilispasmin (Westin oireyhtymä) hoidossa suositeltu aloitusannos on 50 milligrammaa painokiloa kohden vuorokaudessa. Vaikeahoitoisen partiaalisen epilepsian (paikallisalkuiset kohtaukset) hoidossa suositeltu aloitusannos on 40 milligrammaa painokiloa kohti vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri muuttaa annosta hoidon aikana. Jos lapsellasi on munuaisiin liittyviä ongelmia, lääkäri voi määrätä pienemmän annoksen.


  Seuraavassa taulukossa on lapsellesi annettavien Kigabeq-tablettien määrä lapsesi lääkärin määräämän annoksen mukaan.


  Annos (mg/vrk)

  Tablettien lukumäärä (vahvuus) Aamu

  Tablettien lukumäärä (vahvuus) Ilta

  150

  Puolikas tabletti (100 mg)

  Yksi tabletti (100 mg)

  200

  Yksi tabletti (100 mg)

  Yksi tabletti (100 mg)

  250

  Yksi tabletti (100 mg)

  Puolitoista tablettia (100 mg)

  300

  Puolitoista tablettia (100 mg)

  Puolitoista tablettia (100 mg)

  350

  Puolitoista tablettia (100 mg)

  Kaksi tablettia (100 mg)

  400

  Kaksi tablettia (100 mg)

  Kaksi tablettia (100 mg)

  450

  Kaksi tablettia (100 mg)

  Kaksi ja puoli tablettia (100 mg)

  500

  Puolikas tabletti (500 mg) tai kaksi ja puoli tablettia (100 mg)

  Puolikas tabletti (500 mg) tai kaksi ja puoli tablettia (100 mg)

  550

  Kaksi ja puoli tablettia (100 mg)

  Kolme tablettia (100 mg)

  600

  Kolme tablettia (100 mg)

  Kolme tablettia (100 mg)

  650

  Kolme tablettia (100 mg)

  Kolme ja puoli tablettia (100 mg)

  700

  Kolme ja puoli tablettia (100 mg)

  Kolme ja puoli tablettia (100 mg)

  750

  Puolikas tabletti (500 mg)

  Yksi tabletti (500 mg)

  800

  Neljä tablettia (100 mg)

  Neljä tablettia (100 mg)

  850

  Neljä tablettia (100 mg)

  Neljä ja puoli tablettia (100 mg)

  900

  Neljä ja puoli tablettia (100 mg)

  Neljä ja puoli tablettia (100 mg)

  950

  Neljä ja puoli tablettia (100 mg)

  Yksi tabletti (500 mg)

  1 000

  Yksi tabletti (500 mg)

  Yksi tabletti (500 mg)

  1 100

  Yksi tabletti (500 mg)

  Yksi tabletti (500 mg) ja yksi tabletti (100 mg)

  1 200

  Yksi tabletti (500 mg) ja yksi tabletti (100 mg)

  Yksi tabletti (500 mg) ja yksi tabletti (100 mg)

  1 300

  Yksi tabletti (500 mg) ja yksi tabletti (100 mg)

  Yksi tabletti (500 mg) ja kaksi tablettia (100 mg)

  1 400

  Yksi tabletti (500 mg) ja kaksi tablettia (100 mg)

  Yksi tabletti (500 mg) ja kaksi tablettia (100 mg)

  1 500

  Puolitoista tablettia (500 mg)

  Puolitoista tablettia (500 mg)


  Miten tätä lääkettä annetaan

  Pyydä lapsesi lääkäriä näyttämään, miten lääkettä annetaan. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Kigabeq annetaan suun kautta ja se voidaan ottaa ennen aterioita tai niiden jälkeen. Tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen puolikkaaseen.


  Käytä vain vettä liuoksen valmistamiseen.


  • Kaada yksi tai kaksi teelusikallista (noin 5–10 ml) vettä juomalasiin tai nokkamukiin

  • Lisää oikea määrä Kigabeq-tabletteja (kokonaisia tai puolikkaita) veteen.

  • Odota, kunnes tabletti on hajonnut kokonaan. Tämä kestää alle minuutin, mutta voit nopeuttaa prosessia sekoittamalla seosta varovasti käsin

  • Tuloksena oleva seos on valkoista ja sameaa. Tämä on normaalia ja sameus johtuu siitä, että

   tabletti sisältää joitakin ei-aktiivisia ainesosia, jotka eivät liukene kokonaan.

  • Anna seos lapsellesi välittömästi suoraan juomalasista tai nokkamukista.

   • Jos lapsesi ei voi juoda lasista tai nokkamukista, voit käyttää ruiskua, jolla voit ruiskuttaa seoksen lapsesi suuhun varovasti, huolehtien siitä, ettei se aiheuta tukehtumista. Istu aivan lapsesi edessä ja alapuolella, jotta hänen päänsä on taipunut eteenpäin ja annostele seos poskea vasten

   • Huuhtele lasi tai nokkamuki yhdellä tai kahdella teelusikallisella (noin 5–10 ml) vettä ja anna

    tämä lapsellesi varmistaaksesi, että lapsi saa kaiken lääkkeen.

   • Jos lapsi ei kykene nielemään, voidaan seos antaa ravitsemusletkun kautta käyttäen soveltuvaa ruiskua. Letku tulee huuhdella 10 ml:lla vettä.


   Jos lapsesi ottaa liian paljon Kigabeqia

   Jos lapsesi ottaa vahingossa liian monta Kigabeq-tablettia, kerro välittömästi lääkärille tai mene lähimpään sairaalaan tai myrkytystietokeskukseen. Mahdollisia yliannostuksen merkkejä ovat uneliaisuus tai heikentynyt tajunnan taso.


   Jos unohdat antaa Kigabeqiä lapsellesi

   Jos unohdat antaa lapsellesi annoksen, anna unohtunut annos heti, kun muistat. Jos seuraavan annoksen aika on lähellä, anna vain yksi annos. Älä anna kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


   Jos lopetat Kigabeqin antamisen lapselle

   Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Jos lääkäri päättää lopettaa hoidon, sinua ohjeistetaan annoksen asteittaiseen vähentämiseen. Älä lopeta yhtäkkiä, sillä se saattaa aiheuttaa lapsesi kouristusten ilmaantumisen uudelleen.

   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Joillakin potilailla saattaa olla enemmän kouristuskohtauksia Kigabeq-hoidon aikana. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteys lapsesi lääkäriin.


  Vakavat haittavaikutukset

  Ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos lapsellasi on joitakin seuraavista oireista: Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

  - Näkökentän muutokset – Noin 33:lla sadasta vigabatriinilla hoidetusta potilaasta saattaa esiintyä näkökenttämuutoksia (näkökentän kaventuminen) ja unettomuus. Tämä näkökenttäpuutos saattaa vaihdella lievästä vakavaan. Se havaitaan yleensä kuukausia tai vuosia kestäneen vigabatriinihoidon jälkeen. Näkökentän muutokset saattavat olla pysyviä, joten niiden havaitseminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää etenemisen estämiseksi. Jos lapsellasi on näköhäiriöitä, ota yhteys lapsen lääkäriin tai sairaalaan välittömästi.


  Muita haittavaikutuksia:

  Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

  • kiihtymys tai levottomuus

  • väsymys ja voimakas uneliaisuus

  • nivelsärky


   Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yhdellä potilaalla kymmenestä)

  • päänsärky

  • painonnousu

  • tärinä (vapina)

  • turvotus (ödeema)

  • huimaus

  • puutumisen tai pistelyn tunne

  • keskittymiskyvyn ja muistin häiriöt

  • psyykkiset häiriöt kuten agitaatio, aggressio, hermostuneisuus, ärtyneisyys, masennus, ajatushäiriö ja vainoharhaisuus . Nämä sivuvaikutukset yleensä häviävät, kun vigabatriiniannoksia pienennetään tai kun lääke lopetetaan asteittain. Älä kuitenkaan pienennä annosta keskustelematta ensin lapsesi lääkärin kanssa. Ota yhteys lääkäriin, jos lapsellasi on näitä psyykkisiä oireita

  • pahoinvointi, oksentelu ja vatsakipu

  • näön hämärtyminen, kaksoiskuvat ja silmän kontrolloimaton liike, joka saattaa aiheuttaa huimausta

  • puhehäiriö

  • veren punasolujen määrän alentuminen (anemia)

  • hiusten lähtö (alopesia)


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

  • koordinaation puute tai haparointi

  • vakavammat psyykkiset oireet kuten haltioitumisen tunne tai yli-innokkuus, joka aiheuttaa epänormaalia käytöstä ja todellisuudesta irtautumista

  • ihottuma


   Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

  • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai kurkun turpoamista. Jos lapsellasi on näitä oireita, sinun tulisi kertoa hänen lääkärilleen välittömästi

  • nokkosihottuma (nokkosrokko)

  • huomattava väsymys (uneliaisuus), tokkuraisuus ja sekavuus (enkefalopatia). Nämä haittavaikutukset yleensä häviävät, kun annoksia pienennetään tai kun lääke lopetetaan asteittain. Älä kuitenkaan pienennä annosta keskustelematta ensin lapsesi lääkärin kanssa. Ota yhteys lääkäriin, jos lapsellasi on näitä oireita

  • itsemurhayritys

  • muut silmäoireet, kuten verkkokalvon häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa esimerkiksi huonoa hämäränäköä ja vaikeutta sopeutua kirkkaista hämäriin alueisiin, äkillisiä ja selittämättömiä näön menetyksiä, valoherkkyyttä


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

  • muut silmäoireet, kuten silmäkipu (optinen neuriitti) ja näön puutteet, mukaan lukien värinäkö (optinen atrofia)

  • hallusinaatiot (olemattomien tunteminen, näkeminen tai kuuleminen)

  • maksaongelmat


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • liikehäiriöt ja aivojen poikkeavat magnettikuvauslöydökset imeväisikäisillä infantiilispasmipotilailla

  • magneettikuvissa havaittava turvotus hermosoluja suojaavassa kerroksessa eräällä aivoalueella, etenkin imeväisillä

  • näöntarkkuuden heikkeneminen


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset sivuvaikutuksia, kerro niistä lapsesi lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa sivuvaikutuksista myös suoraanliitteessä V*luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla sivuvaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 3. Kigabeqin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääke on käytettävä 100 päivän sisällä ensimmäisen avaamisen jälkeen.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Valmis liuos tulee antaa heti valmistuksen jälkeen.

  Älä heitä lääkkeitä viemäriin äläkä talousjätteisiin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Kigabeq sisältää

- Muut aineet ovat krospovidoni (tyyppi B), mannitoli ja natriumstearyylifumaraatti


Kigabeq-lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauksen sisältö

Kigabeq-tabletit ovat valkoisia soikeita liukenevia tabletteja, joissa on jakouurre.

100 mg tabletin koko: 9,4 mm x 5,3 mm

500 mg:n tabletin koko: 16,0 mm x 9,0 mm Valmis veteen tehty liuos on valkoista ja sameaa.

Pakkauskoot:

Kigabq 100 mg toimitetaan 100 liukenevan tabletin pakkauksissa. Kigabq 500 mg toimitetaan 50 liukenevan tabletin pakkauksissa.


Myyntiluvan haltija

ORPHELIA Pharma SAS

85 boulevard Saint-Michel

75005 Pariisi Ranska


Valmistaja

FARMEA

10 rue Bouché-Thomas ZAC d'Orgemont 49000 Angers

Ranska


Centre Spécialités Pharmaceutiques 76-78 avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Ranska


Biocodex

1 avenue Blaise Pascal 60000 Beauvais Ranska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Lietuva

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18


България

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Luxembourg/Luxemburg ORPHELIA Pharma SAS Tél/Tel: + 33 1 42 77 08 18


Česká republika ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18

Magyarország

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com


Danmark Biocodex Oy Metsänneidonkuja 8 FI-02130 Espoo

Tel: +358 9 329 59100

e-mail: info@biocodex.fi

Malta

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18


Deutschland

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 591 01 0

E-Mail: epi.info@desitin.de

Nederland

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com


Eesti

(ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18

Norge

Biocodex AS

C/O regus Lysaker Lysaker Torg 5, 3 etg NO-1366 Lysaker Tel: +47 66 90 55 66

e-mail: info@biocodex.no


Ελλάδα

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Österreich

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18


España

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Polska

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

France

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Portugal

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com


Hrvatska

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18


Ireland

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18

România

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18


Slovenija

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18


Ísland

ORPHELIA Pharma SAS Sími: + 33 1 42 77 08 18

Slovenská republika ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18


Italia

Biocodex

7 avenue Gallieni F-94250 Gentilly

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Suomi/Finland Biocodex Oy Metsänneidonkuja 8 FI-02130 Espoo

Tel: +358 9 329 59100

e-mail: info@biocodex.fi


Κύπρος

ORPHELIA Pharma SAS Τηλ: + 33 1 42 77 08 18

Sverige Biocodex AB Knarrnäsgatan 7

SE-164 40 Kista

Tel: +46 8 615 2760

e-mail: info@biocodex.se


Latvija

ORPHELIA Pharma SAS Tel: + 33 1 42 77 08 18

United Kingdom (Northern Ireland)

VERITON PHARMA LTD Tel: + 44 (0) 1932 690 325

Fax: +44 (0) 1932 341 091

Web: www.veritonpharma.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta saa Euroopan lääkeviraston verkkosivulta