Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ciprofloxacin Fresenius Kabi
ciprofloxacin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos

siprofloksasiini (vetysulfaattina)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkkeen tehon säilyttämiseksi on siis noudatettava seuraavia ohjeita:

  1. Käytä antibiootteja vain määräyksestä.

  2. Noudata lääkemääräystä tarkasti.

  3. Älä käytä antibioottia myöhemmin ilman lääkemääräystä, vaikka haluaisit hoitaa itse samankaltaista sairautta.

  4. Älä koskaan anna antibioottiasi toiselle henkilölle; se ei ehkä sovellu hänen sairautensa hoitoon.

  5. Palauta hoidon päätyttyä kaikki käyttämättömät lääkkeet apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti.


image


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Ciprofloxacin Fresenius Kabi annetaan potilaalle infuusiona laskimoon. Lapsilla infuusio kestää 60 minuuttia. Aikuisilla infuusio kestää 60 minuuttia, kun Ciprofloxacin Fresenius Kabi -annos on 400 mg, ja 30 minuuttia, kun annos on 200 mg. Hidas infuusio suureen laskimoon helpottaa hoitoa

potilaan kannalta ja vähentää verisuonen ärtymisen riskiä. Infuusionesteen voi infusoida joko suoraan tai muihin yhteensopiviin infuusionesteisiin sekoitettuna.


Jos toisten infuusionesteiden/lääkkeiden yhteensopivuutta ei ole vahvistettu, infuusioneste on aina annettava erillään muista valmisteista. Yhteensopimattomuuden silmin havaittavia merkkejä ovat saostuminen, himmeneminen ja värimuutokset.


Kaikki ne infuusionesteet/lääkkeet, jotka eivät ole kemiallisesti tai fysikaalisesti stabiileja siprofloksasiininesteen pH:ssa (4,0–4,9), ovat yhteensopimattomia Ciprofloxacin Fresenius Kabi infuusionesteen kanssa (esim. penisilliinit, hepariiniliuokset). Epästabiiliutta lisää se, että yhdessä infusoitava valmiste on säädetty emäksiseen pH-arvoon.


Laskimonsisäisesti aloitettua hoitoa voi jatkaa myös oraalisella hoidolla.