Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Losarion
losartan

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Losarion 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losarion 100 mg kalvopäällysteiset tabletit


losartaanikalium


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet


Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Losarion- tabletteja.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi) hoidon aikana. Losarion- valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta ”Raskaus ja imetys”).


On tärkeää kertoa lääkärille ennen Losarion-tablettien ottamista:


Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti. Katso myös kohdassa ”Älä ota Losarion-tabletteja” olevat tiedot.


Lapset ja nuoret


Losartaania on tutkittu lapsilla. Jos haluat lisätietoja, käänny lääkärin puoleen.

Losarion-valmisteen käyttöä ei suositella lapsille, joilla on munuais- tai maksaongelmia, koska kyseisistä potilasryhmistä oleva tieto on rajallinen. Losarion-valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, sillä losartaanin ei ole osoitettu tehoavan tässä ikäryhmässä.


Muut lääkevalmisteet ja Losarion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Ole erityisen varovainen, jos käytät Losarion-hoidon aikana mitään seuraavista lääkkeistä:


Tämä on harvinainen, mutta vakava haittavaikutus. Sitä esiintyy useammin kuin yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta, mutta harvemmin kuin yhdellä potilaalla tuhannesta. Saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa tai sairaalahoitoa.


Seuraavia haittavaikutuksia on todettu losartaania käytettäessä:


Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


50 mg tabletit: valkoisia tai luonnonvalkoisia, soikeita, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa yhdellä puolella merkintä ”E” ja toisella puolella ”4” ja ”6” jakouurteella erotettuna. Koko 10,3 mm x 5,4 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


100 mg tabletit: valkoisia tai luonnonvalkoisia, soikeita, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa yhdellä puolella merkintä ”E” ja toisella puolella ”47”. Koko 13,1 mm x 6,9 mm.


Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 98 tai 100 tablettia.

Purkki: 30 tai 1 000 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.9.2017