Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Duphalac
lactulose

HINNAT

667 mg/ml oraaliliuos 1000 ml

Tukkukauppa: 8,46 €
Jälleenmyynti: 14,51 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos

laktuloosi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Duphalac-valmisteen käyttöä.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Duphalac-valmistetta etenkin,

Duphalac ei sisällä apuaineita. Duphalac sisältää valmistusreitistä johtuvia jäämiä (ks. kohta 2).


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Duphalac oraaliliuos on kirkas, viskoosi, väritön tai ruskehtava neste.

Pakkauskoot: 200 ml, 500 ml ja 1000 ml HDPE-muovipullo, jossa PP-korkki ja PP-lääkemitta (lääkemitan annosvälit: 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml ja 30 ml), 5000 ml HDPE-kanisteri.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2-8

02130 Espoo


Valmistaja

Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12

8121 AA Olst Alankomaat


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Viatris Oy

Puh: 020 720 9555

infofi@viatris.com


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 12.5.2022