Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Dalacin
clindamycin

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle DALACIN 150 mg ja 300 mg kapselit klindamysiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Kapselikuori: liivate, titaanidioksidi (E 171). 300 mg:n kapselikuori sisältää myös erytrosiiniä (E 127) ja indigokarmiinia (E 132).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Lääkevalmisteiden kuvaukset:

150 mg kapseli: merkintä ”Clin 150” ja "Pfizer", valkoinen.

300 mg kapseli: merkintä ”Clin 300” ja "Pfizer", violetti.


Pakkauskoot:

150 mg kapseli: 4, 8, 24, 40 ja 100 kapselia.

300 mg kapseli: 20, 32 ja 100 kapselia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puhelin (09) 430 040


Valmistaja Fareva Amboise Zone Industrielle

29 Route des Industries 37530 Pocé-sur-Cisse Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.7.2021