Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Fingolimod Stada
fingolimod

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Fingolimod STADA 0,5 mg kovat kapselit

fingolimodi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fingolimod Stada 0,5 mg kovat kapselit ovat kovia liivatekapseleita kokoa 3, joissa on keltainen, läpinäkymätön yläosa ja valkoinen, läpinäkymätön runko-osa.


Fingolimod Stada 0,5 mg kovia kapseleita on saatavilla läpipainopakkauksissa pakattuina koteloihin, joissa on 7, 28, 30, 56, 84, 98 tai 100 kapselia sekä yksittäispakatuissa läpipainopakkauksissa pakattuina koteloihin, joissa on 7x1, 28x1, 30x1, 56x1, 84x1, 98x1 tai 100x1 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Muut valmistajat

Stada Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2

1190 Vienna Itävalta


Centrafarm Services B.V. Van de Reijstraat 31-E 4814 NE Breda Alankomaat


Clonmel Healthcare Limited 3 Waterford Road

E91 D768 Clonmel Irlanti


Haupt Pharma Amareg GmbH Donaustaufr Str. 378

93055 Regensburg Saksa


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 02.08.2021