Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Betaklav
amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

HINNAT

875 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 14

Tukkukauppa: 6,72 €
Jälleenmyynti: 10,71 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 8,45 €
Jälleenmyynti: 13,48 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 9,20 €
Jälleenmyynti: 14,67 €
Korvaus: 0,00 €

875 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen 10

Tukkukauppa: 10,85 €
Jälleenmyynti: 17,13 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Betaklav 875 mg/125 mg kalvopäällysteiset tabletit

amoksisilliini/klavulaanihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Älä ota Betaklav-valmistetta, jos jokin yllä mainituista koskee sinua tai lastasi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Betaklav-valmisteen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Betaklav-valmistetta, jos


Käyttö lapsille

Alle 40 kg painavat lapset

Korkeintaan 6-vuotiaiden lasten Betaklav-hoito pitäisi toteuttaa käyttäen oraalisuspensiota, joka sisältää amoksisilliinia/klavulaanihappoa.


Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos annat Betaklav-tabletteja alle 40 kg painaville lapsille. Tabletit eivät sovi alle 25 kg painaville lapsille.


Potilaat, joilla on munuais- tai maksasairaus

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen kapselin muotoinen kalvopäällysteinen tabletti (tabletti), jonka toisella puolella on merkintä

”I 07”. Toisella puolella ei ole merkintöjä. Tabletin pituus: 21,70 ± 0,10 mm.


Betaklav on pakattu koteloon, jossa on

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi


Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.2.2021


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.


Lääketieteellisiä neuvoja

Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamien infektioiden hoidossa.


Joskus bakteerin aiheuttama infektio ei vastaa antibioottikuuriin. Yleisimpiin syihin kuuluu, että infektion aiheuttaneet bakteerit ovat vastustuskykyisiä käytetylle antibiootille. Tällöin ne voivat selviytyä ja jopa lisääntyä antibiootin käytöstä huolimatta.


Bakteerien vastustuskyky antibiooteille voi johtua monista syistä. Vastustuskyvyn muodostumisen todennäköisyyttä voidaan pienentää antibioottien huolellisella käytöllä.


Kun lääkäri määrää antibioottikuurin, se on tarkoitettu vain senhetkisen sairauden hoitoon. Seuraavien neuvojen huomioiminen vähentää vastustuskyvyn synnyn ja antibiootin tehon heikkenemisen todennäköisyyttä.


  1. On hyvin tärkeää ottaa oikea annos antibioottia oikeaan kellonaikaan, riittävän kauan. Tutustu etiketin ohjeisiin. Jos et ymmärrä jotakin, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

  2. Antibioottia ei saa ottaa, ellei se ole määrätty juuri sinulle. Sitä saa ottaa vain sen infektion hoitoon, johon se on määrätty.

  3. Muille määrättyjä antibiootteja ei saa ottaa, vaikka heidän infektionsa olisi samanlainen kuin sinun.

  4. Älä anna sinulle määrättyjä antibiootteja muille.

  5. Jos antibioottia jää käyttämättä lääkärin määräämän kuurin jälkeen, vie loput apteekkiin hävitettäväksi asianmukaisesti.