Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Lamotrigin Orion
lamotrigine

HINNAT

25 mg dispergoituva tabletti 50

Tukkukauppa: 5,53 €
Jälleenmyynti: 8,82 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg dispergoituva tabletti 50

Tukkukauppa: 13,77 €
Jälleenmyynti: 21,46 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg dispergoituva tabletti 50

Tukkukauppa: 25,03 €
Jälleenmyynti: 38,18 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg dispergoituva tabletti 100

Tukkukauppa: 27,52 €
Jälleenmyynti: 41,88 €
Korvaus: 0,00 €

200 mg dispergoituva tabletti 50

Tukkukauppa: 43,86 €
Jälleenmyynti: 66,14 €
Korvaus: 0,00 €

200 mg dispergoituva tabletti 100

Tukkukauppa: 53,40 €
Jälleenmyynti: 79,52 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Lamotrigin Orion 25 mg dispergoituvat table tit Lamotrigin Orion 50 mg dispergoituvat table tit Lamotrigin Orion 100 mg dispergoituvat table tit Lamotrigin Orion 200 mg dispergoituvat table tit


lamotrigiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lamotrigin Orion 25 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 5,5 mm.


Lamotrigin Orion 50 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 7 mm.


Lamotrigin Orion 100 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 8,5 mm.


Lamotrigin Orion 200 mg dispergoituva tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen ja viistoreunainen tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä, halkaisija n. 12 mm.


Lamotrigin Orion 25 mg ja 50 mg: 30 tai 50 tablettia/pakkaus.

Lamotrigin Orion 100 mg: 30, 50 tai 100 tablettia/pakkaus.

Lamotrigin Orion 200 mg: 50 tai 100 tablettia/pakkaus. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.6.2022