Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Daivobet
calcipotriol, combinations

HINNAT

50 / 500 mikrog/g voide 30 g

Tukkukauppa: 17,67 €
Jälleenmyynti: 27,25 €
Korvaus: 0,00 €

50 / 500 mikrog/g voide 60 g

Tukkukauppa: 17,67 €
Jälleenmyynti: 27,25 €
Korvaus: 0,00 €

50 / 500 mikrog/g geeli 60 g

Tukkukauppa: 35,34 €
Jälleenmyynti: 53,49 €
Korvaus: 0,00 €

50 / 500 mikrog/g geeli 80 g

Tukkukauppa: 47,12 €
Jälleenmyynti: 70,88 €
Korvaus: 0,00 €

50 / 500 mikrog/g geeli 2 x 60 g

Tukkukauppa: 70,68 €
Jälleenmyynti: 103,28 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Daivobet® 50/500 mikrog/g geeli kalsipotrioli, beetametasoni

Annostelija


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Vältä geelin käyttöä suihkupäähineen tai hautovan siteen alla, koska se lisää kortikosteroidin imeytymistä


Jos käytät jotain muuta kalsipotriolivalmistetta, niin kalsipotriolivalmisteiden kokonaismäärä ei saa ylittää 15 g/päivä eikä hoidettava ihoalue saa ylittää 30 % kehon pinta-alasta.

Yksi kokonainen pumppaus annostelee 0,05 g Daivobet® geeliä.


Mitä voin odottaa, kun käytän Daivobet® geeliä?

Useimmat potilaat näkevät selvän muutoksen parempaan 2 viikon hoidon jälkeen, vaikka psoriaasi ei olisikaan kokonaan oireeton.


Jos olet käyttänyt enemmän Daivobet® geeliä kuin sinun olisi pitänyt

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Jos luulet, että olet käyttänyt geeliä yli 15 g/päivä, ota yhteys lääkäriin.


Liiallinen Daivobet® geelin käyttö saattaa kohottaa veren kalsiumpitoisuutta. Kalsiumpitoisuus normalisoituu tavallisesti, kun hoito keskeytetään. Daivobet® geelin yliannostustapauksissa lääkäri saattaa ottaa verikokeen, josta voidaan nähdä ovatko kalsiumarvot kohonneet.

Pitkäaikainen, liiallinen käyttö voi heikentää lisämunuaisten kuorikerroksen toimintaa (lisämunuaiset sijaitsevat munuaisten lähistöllä ja tuottavat hormoneja).


Jos unohdat käyttää Daivobet® geeliä

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


Jos lopetat Daivobet® geelin käytön

Hoito tulee lopettaa lääkärin ohjeiden mukaan. Pitkään jatkunut hoito kannattaa lopettaa asteittain.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset

  Ota heti yhteys lääkäriin, jos seuraavia haittavaikutuksia ilmenee. Hoidon keskeyttäminen voi tulla kysymykseen

  Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Daivobet® geelille. Melko harvinaisia (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  - Psoriaasin pahentuminen. Jos psoriaasisi pahenee, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.


  Joitakin vakavia haittavaikutuksia saattaa ilmetä beetametasonin vuoksi. Beetametasoni on vahva kortikosteroidi, yksi Daivobet® geelin aineosista. Jos saat vakavan haittavaikutuksen, kerro siitä

  lääkärillesi niin pian kuin mahdollista. Nämä haittavaikutukset ovat tavallisempia pitkään jatkuneen hoidon jälkeen, käytettäessä geeliä ihopoimuihin (esim. nivusiin, kainaloihin tai rintojen alle), hautovan siteen alla tai laajoilla ihoalueilla.

  Vakavia haittavaikutuksia ovat:

  • Lisämunuaisten toiminnan häiriöt. Oireita ovat väsymys, masentuneisuus ja ahdistus

  • Harmaakaihi (oireita ovat näön samentuminen, hämäräsokeus ja valonarkuus) tai silmänpaineen kohoaminen (oireita ovat: silmäkipu, silmän punaisuus, huonontunut tai samea näkö)

  • Infektiot (vastustuskyky voi heikentyä)

  • Pustulaarinen psoriaasi (punaisia läikkiä, joissa keltaisia märkärakkuloita, tavallisesti käsissä tai jaloissa). Jos havaitset näitä oireita, keskeytä hoito ja ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.

  • Vaikutus sokeritaudin hoitotasapainoon (jos sinulla on sokeritauti (diabetes), veren sokeritasot voivat vaihdella).


   Vakavia haittavaikutuksia, joita saattaa ilmetä kalsipotriolin vuoksi

  • Allergiset reaktiot, esim. kasvojen tai muiden kehon osien, kuten käsien ja jalkojen syvä turvotus. Suun/kurkun turpoamista ja hengitysvaikeuksia voi esiintyä. Jos saat allergisen reaktion, keskeytä hoito ja ota heti yhteys lääkäriisi tai hakeudu lähimpään lääkäripäivystykseen.

  • Hoito tällä geelillä voi aiheuttaa veren tai virtsan kalsiumarvojen kohoamista (yleensä, jos geeliä on käytetty liian suuria määriä). Oireet kohonneista kalsiumarvoista ovat liiallinen virtsaneritys, ummetus, lihasten heikkous, sekavuus ja kooma. Tämä voi olla vakavaa, joten ota välittömästi yhteys lääkäriisi. Kalsiumarvot palautuvat normaaliksi hoidon keskeyttämisen jälkeen.


   Vähemmän vakavat haittavaikutukset

   Seuraavia vähemmän vakavia haittavaikutuksia on raportoitu Daivobet® hoidon yhteydessä Yleinen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • Kutina


   Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • Silmä-ärsytys

  • Polttava tunne iholla

  • Kivun tai ärsytyksen tunne iholla

  • ihon karvatupen tulehdus

  • Ihotulehdus (dermatiitti)

  • Verisuonten laajenemisesta johtuva ihon punoitus (eryteema)

  • Akne

  • Kuiva iho

  • Ihottuma

  • Märkärakkulainen ihottuma

  • Ihoinfektio.


   Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • Allergiset reaktiot

  • Ihojuovat

  • Ihon hilseily

  • Psorioireiden palaaminen hoidon lopettamisen jälkeen.


   Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • Käytettäessä hiuspohjaan valkoiset tai harmaat hiukset voivat ohimenevästi värjäytyä kellertäväksi antopaikassa

  • Näön hämärtyminen.


   Vähemmän vakavia haittavaikutuksia erityisesti pitkään jatkuneen beetametasonihoidon jälkeen ovat seuraavat. Kerro mahdollisimman pian lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista:

  • Ihon oheneminen

  • Ihon pintaverisuonten laajeneminen tai ihojuovat (striat)

  • Muutokset karvankasvussa

  • Suunympärysihottuma (perioraalidermatiitti)

  • Allerginen kosketusihottuma

  • Pienet kellertävät näppylät (miliat)

  • Ihon vaaleneminen (pigmenttimuutokset)

  • Karvatupen tulehdus tai turvotus (follikuliitti).


   Muita vähemmän vakavia haittavaikutuksia on myös raportoitu

  • Kuiva iho

  • Ihon valoherkkyys, josta voi seurata ihottuma

  • Ihorokahtuma

  • Kutina

  • Ihoärsytys

  • Polttelun tai pistelyn tunne iholla

  • Verisuonten laajenemisesta johtuva iho punoitus (eryteema)

  • Ihottuma

  • Ihotulehdus (dermatiitti)

  • Psoriaasin paheneminen.


   Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   FI-00034 FIMEA


 2. Daivobet® geelin säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä geeliä säiliöön merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Älä säilytä kylmässä.

  • Annostelija on kertakäyttöinen. Kootun annostelijan käyttöaika on 6 kuukautta.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Daivobet® geeli sisältää

Vaikuttavat aineet ovat: kalsipotrioli ja beetametasoni.

1 gramma geeliä sisältää 50 mikrogrammaa kalsipotriolia (monohydraattina) ja 0,5 mg beetametasonia (dipropionaattina)


Muut aineet ovat: nestemäinen parafiini, polyoksipropyleenistearyylieetteri, hydrattu risiiniöljy, butyylihydroksitolueeni (E321), all-rac--Tokoferoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Melkein kirkas, väritön tai hieman harmahtavan valkoinen geeli polypropeenisäiliössä (jossa on HD- polyetyleenistä (HDPE) valmistettu mäntä ja kierrekorkki). Säiliö ja annostelijan kärki (jossa on polypropeenista valmistettu ulompi kotelo, polyasetaalista valmistettu kahva ja termoplastisesta elastomeerista valmistettu suutin) kiinnitetään toisiinsa ennen ensimmäistä käyttöä. Polypropeenisuojus on säilytystä varten.

Säiliö(t), annostelijan kärki (kärjet) ja suojus (suojukset) on pakattu pahvikoteloon.

Pakkauskoot: 60 g (vastaa 68 ml:aa) ja 2 x 60 g (vastaa 2 x 68 ml:aa) Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

LEO Pharma A/S , Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska.


Valmistajat:

LEO Pharma A/S , Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska. LEO Laboratories Ltd., 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanti.

Annostelijan käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen lopussa.


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: LEO Pharma Oy, Vantaa, puh. 020 721 8440.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.2.2018


Yksityiskohtaiset tiedot tästä valmisteesta löydät Fimean kotisivuilta, www.fimea.fi

Käyttöohjeet Daivobet® geelin annostelija


Lue ennen käyttöä huolellisesti kaikki potilaalle tarkoitetut tiedot ja käyttöohjeet – vaikka olisit käyttänyt Daivobet® geeliä aikaisemmin.

Daivobet® geelin annostelija on tarkoitettu Daivobet® geelin levittämiseen iholle ja hiuspohjaan plakkipsoriaasin hoidossa. Kun käytät Daivobet® geelin annostelijaa, voit levittää Daivobet® geeliä

saamatta geeliä sormiisi.

Noudata aina lääkärin antamia psoriaasin hoito-ohjeita.

Älä anna Daivobet® geeliä tai annostelijaa muiden käyttöön. Pidä lääke poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.


Daivobet® geelin annostelija


image

image

Daivobet® geelin annostelijan valmisteleminen

 1. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä annostelijan säiliöstä.

  Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä säiliössä

  olevasta tarrasta.

  Älä käytä geeliä, jos päivämäärä on umpeutunut. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Kirjoita säiliön tarraan päivämäärä, jolloin kokosit annostelijan.

  Käytä annostelijaa enintään 6 kuukauden ajan tämän päivämäärän jälkeen.

  image

 2. Irrota säiliön korkki.

  Pidä säiliötä pystyasennossa ja kierrä korkki irti. Älä kallista säiliötä, jotta geeli ei roisku.

  Hävitä korkki irrottamisen jälkeen.


  image

 3. Kiinnitä annostelijan kärki tiukasti. Pidä säiliötä pystyasennossa ja aseta annostelijan kärki paikalleen.

  Kierrä annostelijan kärkeä myötäpäivään, kunnes kärki tuntuu olevan tiukasti kiinni. Laitteesta kuuluu napsahduksia, ennen kuin kärki on kunnolla kiinni.

  Huomautus:

  Älä yritä purkaa annostelijaa osiin. Se saattaa rikkoa annostelijan.


  image

 4. Esitäytä ennen ensimmäistä käyttöä.

  Esitäyttö:

  Varmista, että annostelijan kärki ja säiliö ovat tiukasti kiinni toisissaan.


  Paina varovasti männän keskiosaa ylös samalla kun puristat kahvaa, kunnes suukappaleen kärjessä näkyy geeliä.


  Jos käytät koottua Daivobet® geelin annostelijaa lentokoneessa, joudut ehkä pumppaamaan kahvasta muutamia kertoja ennen geelin levitystä.


  image

  image

  Daivobet® geelin levittäminen hoidettavalle alueelle


 5. Levitä hoidettavalle alueelle.

  Aseta annostelijan suukappale lähelle hoidettavaa aluetta ja annostele Daivobet® geeli painamalla kahvaa yhden tai useamman kerran.

  Vapauta kahva kokonaan pumppausten välillä, jotta saat koko annoksen.

  Yksi kokonainen pumppaus annostelee 0,05 g Daivobet® geeliä.

  image

 6. Hiero Daivobet® geeliä plakkeihin levityspintojen avulla.

  Hiero Daivobet® geeli hoidettavalle iholle

  varovasti levityspintojen avulla.


  Varo painamasta kahvaa levittämisen aikana.

  image

 7. Levittäminen hiuspohjaan ja hiusrajaan

  Ennen kuin levität Daivobet® geeliä

  hiuspohjaan, kampaa ensin hiukset irtonaisen hilseen poistamiseksi.

  Kallista päätä taaksepäin, jotta Daivobet®

  geeli ei valu kasvoille. Daivobet® geelin käyttäminen voi olla helpompaa, jos jaat hiukset jakaukselle.

  Etsi hoidettava alue sormilla ja jaa hiukset jakaukselle.

  Aseta suukappale suoraan hiuspohjaan ja annostele ja hiero Daivobet® geeli alueelle.


 8. Levityksen jälkeen

Tarkista, että hoidettavilla alueilla on riittävästi geeliä.

Pyydä tarvittaessa jotakuta muuta auttamaan Daivobet® geelin levityksessä alueille, joille et itse ulotu tai joita et itse näe.

Kädet on pestävä käytön jälkeen, jos Daivobet® geeliä joutuu omiin sormiisi tai sinua auttavan henkilön sormiin. Näin vältetään valmisteen pääsy muualle kehoon (erityisesti kasvoille, suuhun tai silmiin).


image

Käytön jälkeen


 1. Puhdista Daivobet® geelin annostelija jokaisen käytön jälkeen.

  Pyyhi annostelijan kärki käytön jälkeen puhtaalla kuivalla liinalla.

  Vältä pumppaamista puhdistuksen aikana.

  Huomautus:

  • Älä pese annostelijaa vedellä, puhdistusaineilla tai muilla aineilla.

  • Älä pyyhi annostelijaa kostealla tai märällä liinalla.


  image

 2. Peitä annostelija suojuksella.

  Aseta suojus paikalleen jokaisen käytön jälkeen, jotta annostelijan kärki pysyy puhtaana.

  Varmista aina, että suojus napsahtaa paikalleen. Se estää Daivobet® geelin annostelun säilytyksen ja kuljetuksen aikana.


  image

 3. Arvioi jäljellä olevan Daivobet® geelin määrä.

  Voit arvioida jäljellä olevan Daivobet® geelin

  määrän tarkistamalla säiliön pohjasta männän asennon. Mäntä liikkuu ylöspäin geeliä annosteltaessa.

  image

  Ennen seuraavaa käyttöä


 4. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä säiliössä olevasta tarrasta aina ennen käyttöä.

  Älä käytä geeliä, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut tai jos säiliön avaamisesta on kulunut 6 kuukautta.


  Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.  image

 5. Irrota suojus.

Irrota suojus nostamalla takana olevaa kielekettä.


Säilyttäminen

Varmista aina, että suojus napsahtaa paikalleen. Se estää geelin annostelun säilytyksen ja kuljetuksen aikana.

Lisätietoja säilyttämisestä, ks. kohta 5, ”Daivobet® geelin säilyttäminen”.


Hävittäminen

Tietoja hävittämisestä, ks. kohta 5, ”Daivobet® geelin säilyttäminen”.