Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Dysport
botulinum toxin

HINNAT

300 U injektiokuiva-aine, liuosta varten 300 U

Tukkukauppa: 136,12 €
Jälleenmyynti: 189,39 €
Korvaus: 0,00 €

500 U injektiokuiva-aine, liuosta varten 2 x 500 U

Tukkukauppa: 453,84 €
Jälleenmyynti: 589,46 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dysport 300 U injektiokuiva-aine, liuosta varten


Clostridium botulinum A-tyypin toksiini-hemagglutiniini-kompleksi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Dysportia ei saa käyttää spastisuuden hoitoon potilaille, joille on kehittynyt pysyvä kontraktuura.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Dysportia


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Valkoinen kylmäkuivattu liuotettava jauhe. Pakkaukset 1 x 1 ja 2 x 1 injektiopulloa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Kista Science Tower

Färögatan 33

SE-164 51 Kista Ruotsi

Puh: +46 8 451 60 00

info.se@ipsen.com


Valmistaja

Ipsen Manufacturing Ireland Limited Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown

Dublin 15 Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.6.2022