Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Ciprofloxacin ratiopharm
ciprofloxacin

HINNAT

250 mg tabletti, kalvopäällysteinen 10

Tukkukauppa: 3,85 €
Jälleenmyynti: 6,14 €
Korvaus: 0,00 €

250 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 5,23 €
Jälleenmyynti: 8,34 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 10

Tukkukauppa: 9,98 €
Jälleenmyynti: 15,83 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 13,79 €
Jälleenmyynti: 21,49 €
Korvaus: 0,00 €

750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 19,19 €
Jälleenmyynti: 29,51 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Ciprofloxacin ratiopharm 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit Siprofloksasiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Ciprofloxacin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ciprofloxacin ratiopharmia

 3. Miten Ciprofloxacin ratiopharmia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Ciprofloxacin ratiopharmin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1 Mitä Ciprofloxacin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään


Ciprofloxacin ratiopharmin vaikuttava aine on siprofloksasiini. Siprofloksasiini on fluorokinoloniryhmään kuuluva antibiootti. Siprofloksasiini vaikuttaa tuhoamalla infektioita aiheuttavia bakteereita. Se tehoaa vain tietyn bakteerikannan bakteereihin.


Aikuiset


Ciprofloxacin ratiopharmia annetaan aikuisille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:


Siprofloksasiinia voidaan käyttää potilaille, joiden veren valkosolumäärä on vähäinen (neutropenia) ja joiden kuumeen epäillään johtuvan bakteeri-infektiosta.

Jos sinulla on vaikea infektio tai useiden eri bakteerien aiheuttama infektio, lääkäri saattaa määrätä sinulle myös muita antibiootteja Ciprofloxacin ratiopharmin lisäksi.


Lapset ja nuoret


Ciprofloxacin ratiopharmia annetaan erikoislääkärin seurannassa lapsille ja nuorille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:


Ciprofloxacin ratiopharmia voidaan käyttää myös tiettyjen muiden vaikeiden infektioiden hoitoon lapsilla ja nuorilla, jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.


 1. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ciprofloxacin ratiopharmia Älä käytä Ciprofloxacin ratiopharmia:

  • jos olet allerginen siprofloksasiinille, muille kinolonilääkkeille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos käytät titsanidiinia (ks. kohta 2: Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin ratiopharm).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ciprofloxacin ratiopharmia

  • jos sinulla on joskus ollut munuaisiin liittyviä ongelmia, koska hoitoasi on ehkä muutettava.

  • jos sinulla on epilepsia tai muu neurologinen sairaus

  • jos sinulla on ollut jänteisiin liittyviä oireita aiempien Ciprofloxacin ratiopharmin kaltaisten antibioottihoitojen yhteydessä

  • jos sinulla on myasthenia gravis (tietyntyyppinen lihasheikkous), sillä oireet voivat pahentua

  • jos sinulla on joskus ollut sydämen rytmihäiriöitä (arytmia) tai sydämen toimintahäiriöitä.


   Varovaisuutta on noudatettava siprofloksasiinin käytön aikana, jos

  • sinulla on synnynnäinen pidentynyt QT-aika tai sitä esiintyy suvussasi (todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä)

  • sinulla on häiriöitä veren suolatasapainossa (etenkin, jos veren kalium- tai magnesiumpitoisuus on alhainen)

  • sinulla on sydämen harvalyöntisyyttä (eli bradykardia)

  • sydämesi on heikko (sydämen vajaatoiminta)

  • sinulla on aiemmin ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti)

  • olet nainen

  • olet iäkäs

  • käytät muita lääkkeitä, jotka aiheuttavat poikkeavia EKG-muutoksia (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin ratiopharm)

  • jos sinulla tai jollakin perheesi jäsenellä tiedetään olevan glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutostila (G6PD), koska siprofloksasiini saattaa aiheuttaa sinulle anemiariskin

  • jos sinulla on diagnosoitu suuren verisuonen laajentuma tai ”pullistuma” (aortan aneurysma

   tai suuren verisuonen perifeerinen aneurysma)

  • jos sinulla on ollut aiemmin aortan dissekaatio (repeämä aortan seinämässä)

  • jos sinulla on diagnosoitu sydämen läppävuoto (sydänläpän regurgitaatio)

  • jos sukulaisillasi on ollut aortan aneurysma tai dissekaatio tai synnynnäinen sydänläppäsairaus tai muita riskitekijöitä tai altistavia sairauksia (esimerkiksi sidekudossairauksia, kuten Marfanin oireyhtymä, tai vaskulaarinen Ehlers-Danlosin oireyhtymä, Turnerin oireyhtymä, Sjögrenin oireyhtymä [tulehduksellinen autoimmuunisairaus] tai verisuonisairauksia, kuten Takayasun arteriitti, jättisoluarteriitti, Behcetin tauti, korkea verenpaine tai tiedossa oleva ateroskleroosi, reumatoidiartriitti [nivelsairaus] tai endokardiitti [sydäntulehdus])

  • Kinoloniantibiootit voivat aiheuttaa verensokeripitoisuutesi nousua yli normaalirajojen (hyperglykemia) tai verensokeripitoisuutesi laskua alle normaalirajojen, mikä saattaa vakavissa tapauksissa aiheuttaa tajunnan menetyksen (hypoglykeeminen kooma) (ks. kohta 4). Tämä on tärkeää henkilöille, joilla on diabetes. Jos sinulla on diabetes, on verensokeripitoisuuttasi seurattava huolellisesti.


   Ennen tämän lääkkeen ottamista

   Älä ota fluorokinolonia / kinolonia sisältäviä bakteerilääkkeitä, mukaan lukien Ciprofloxacin ratiopharmia, jos olet aikaisemmin saanut mitä tahansa vakavia haittavaikutuksia otettuasi kinolonia tai fluorokinolonia. Kerro tällöin asiasta viipymättä lääkärillesi.


   Lääkäri voi määrätä sukupuolielinten tulehdusten hoitoon myös toista antibioottia siprofloksasiinin lisäksi. Jos oireet eivät lievity kolmen vuorokauden kuluessa hoidon aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin.


   Kun otat tätä lääkettä

   Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista oireista Ciprofloxacin ratiopharm -hoidon aikana. Lääkäri päättää, onko Ciprofloxacin ratiopharm -hoito lopetettava.


   • Vaikea äkillinen allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio/sokki, angioedeema). Jo ensimmäinen annos saattaa toisinaan aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita, joihin liittyy seuraavia oireita: puristuksen tunnetta rintakehän alueella, huimausta, pahoinvointia, pyörrytystä tai huimausta seisomaan noustessa. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin ratiopharm -hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.


   • Nivelkipua ja nivelten turpoamista sekä jänteiden tulehtumista tai repeämiä saattaa esiintyä harvoin. Riskisi on kohonnut, jos olet iäkäs (yli 60-vuotias), olet saanut elinsiirteen, sinulla on munuaissairaus tai sinua on hoidettu kortikosteroideilla. Jännetulehduksia ja - repeämiä voi esiintyä hoidon aloittamista seuraavien 48 tunnin kuluessa ja jopa useita kuukausia sen jälkeen, kun hoito Ciprofloxacin ratiopharmilla on lopetettu. Lopeta Ciprofloxacin ratiopharmin ottaminen, jos sinulla esiintyy jännekivun tai -tulehduksen ensimerkkejä (esimerkiksi nilkassa, ranteessa, kyynärpäässä, hartiassa tai polvessa), ota yhteyttä lääkäriisi ja pidä kipeää aluetta levossa. Vältä kaikkea tarpeetonta liikuntaa, sillä se voi lisätä jännerepeämän riskiä.


   • Jos sinulla on epilepsia tai muu neurologinen sairaus (kuten aivoiskemia tai aivohalvaus), saattaa sinulle ilmaantua keskushermostoon liittyviä haittavaikutuksia. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin ratiopharm –hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.


   • Ensimmäisen Ciprofloxacin ratiopharm -annoksen yhteydessä saattaa esiintyä psyykkisiä reaktioita. Jos sairastat masennusta tai psykoosia, Ciprofloxacin ratiopharm -hoito saattaa

    pahentaa niihin liittyviä oireita. Harvinaisissa tapauksissa masennus tai psykoosi voi johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhan yritykseen tai itsemurhaan. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin ratiopharm –hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.


   • Harvinaisena haittavaikutuksena sinulla saattaa esiintyä hermovaurion oireita (neuropatiaa), kuten kipua, polttelua, pistelyä, tunnottomuutta ja/tai lihasheikkoutta erityisesti jalkaterissä ja jaloissa tai käsissä ja käsivarsissa. Jos saat näitä oireita, lopeta Ciprofloxacin ratiopharmin ottaminen ja kerro asiasta viipymättä lääkärillesi, jotta mahdollisen pysyvän sairauden kehittyminen voidaan estää.


   • Hypoglykemiaa on raportoitu useimmiten diabetespotilailla, varsinkin iäkkäämmillä potilailla. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin ratiopharm -hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.


   • Antibioottihoitojen, mukaan lukien Ciprofloxacin ratiopharmin käytön, aikana tai jopa useita viikkoja hoidon päättymisen jälkeen saattaa esiintyä ripulia. Jos ripuli kehittyy vaikeaksi tai jatkuvaksi tai jos ulosteen joukossa on verta tai limaa, keskeytä Ciprofloxacin ratiopharm -hoito välittömästi, sillä tila saattaa olla henkeä uhkaava. Älä käytä suolen toimintaa hidastavia tai sen toiminnan pysäyttäviä lääkkeitä. Ota yhteys lääkäriin.


   • Jos näkösi heikkenee tai sinulla ilmenee muita silmäoireita, ota heti yhteys silmälääkäriin (ks. kohta 4: Mahdolliset haittavaikutukset).


   • Ihon herkkyys auringonvalolle tai ultraviolettivalolle (UV) lisääntyy Ciprofloxacin ratiopharm

    -hoidon aikana. Vältä altistumista suoralle auringonvalolle ja keinotekoiselle UV-valolle, kuten solariumlaitteille.


   • Jos käyt veri- tai virtsakokeissa, kerro lääkärille tai laboratorion henkilökunnalle, että käytät Ciprofloxacin ratiopharmia.


   • Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin munuaisten toimintaan liittyvä sairaus, sillä lääkkeen annosta täytyy ehkä muuttaa.


   • Ciprofloxacin ratiopharm saattaa aiheuttaa maksavaurioita. Jos huomaat tähän mahdollisesti viittaavia oireita, kuten ruokahaluttomuutta, keltatautia (kellertävä iho), virtsan tummumista, kutinaa tai vatsan arkuutta, keskeytä Ciprofloxacin ratiopharm -hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.


   • Ciprofloxacin ratiopharm voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja infektioiden vastustuskyvyn alenemista. Jos saat infektion, jonka oireisiin kuuluvat kuume ja yleiskunnon vakava huonontuminen, tai kuume ja paikallisia infektio-oireita kuten kurkku-, nielu- tai suukipua tai virtsaamisongelmia, mene välittömästi lääkäriin. Verikokeella tarkastetaan mahdollinen valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi). On tärkeää kertoa lääkärille lääkityksestäsi.


   • Jos tunnet äkillistä kovaa kipua vatsassa, rinnassa tai selässä, hakeudu välittömästi päivystykseen, sillä nämä voivat olla aortan aneurysman ja dissekaation oireita. Riski saattaa olla kohonnut, jos sinua on aiemmin hoidettu systeemisillä kortikosteroideilla.


   • Jos sinulla esiintyy nopeasti alkavaa hengenahdistusta, etenkin makuuasennossa, tai jos havaitset turvotusta nilkoissa, jalkaterissä tai vatsassa tai uutena oireena esiintyy

   sydämentykytyksiä (tunne sydämen lyöntien nopeutumisesta tai epäsäännöllisyydestä), ota viivytyksettä yhteyttä lääkäriin.


   Pitkittyneet, toimintakykyä haittaavat ja mahdollisesti pysyvät vakavat haittavaikutukset Fluorokinolonia / kinolonia sisältäviin bakteerilääkkeisiin, mukaan lukien Ciprofloxacin ratiopharm, liittyy hyvin harvoin vakavia haittavaikutuksia, joista osa on pitkäkestoisia (kuukausia tai vuosia), toimintakykyä rajoittavia tai mahdollisesti pysyviä. Näitä haittavaikutuksia ovat ylä- ja alaraajojen jänne-, lihas- ja nivelkipu, kävelyvaikeudet, epätavalliset tuntemukset kuten kihelmöinti, pistely, kutiaminen, tunnottomuus tai polttelu (parestesia), aistihäiriöt kuten näköhäiriöt, maku- ja hajuaistin häiriöt sekä kuulohäiriöt, masennus, muistin heikkeneminen, voimakas väsymys ja vaikeat unihäiriöt.

   Jos saat mitä tahansa näistä haittavaikutuksista Ciprofloxacin ratiopharmin ottamisen jälkeen, ota viipymättä yhteyttä lääkäriisi ennen hoidon jatkamista. Sinä ja lääkärisi päätätte hoidon jatkamisesta ja harkitsette myös muihin ryhmiin kuuluvien antibioottien käyttämistä.


   Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin ratiopharm

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Älä käytä Ciprofloxacin ratiopharmia titsanidiinin kanssa, sillä näiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten alhaista verenpainetta tai uneliaisuutta (ks. kohta 2: Älä käytä Ciprofloxacin ratiopharmia).


   Seuraavilla lääkevalmisteilla tiedetään olevan yhteisvaikutuksia Ciprofloxacin ratiopharmin kanssa. Ciprofloxacin ratiopharmin käyttö samanaikaisesti niiden kanssa saattaa vaikuttaa lääkevalmisteiden hoitotehoon. Myös haittavaikutusten mahdollisuus saattaa kasvaa.


   Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita:

   • K-vitamiinin antagonisteja (esim. varfariinia, asenokumarolia, fenprokumonia tai fluindionia) tai muita suun kautta otettavia antikoagulantteja (verta ohentavia lääkkeitä)

   • probenesidia (kihdin hoitoon)

   • metrotreksaattia (tietyntyyppisten syöpien, psoriaasin ja nivelreuman hoitoon)

   • teofylliiniä (hengitysvaikeuksien hoitoon)

   • titsanidiinia (MS-tautiin liittyvän lihasspastisuuden hoitoon)

   • olantsapiinia (psykoosilääke)

   • klotsapiinia (psykoosilääke)

   • ropinirolia (Parkinsonin taudin hoitoon)

   • fenytoiinia (epilepsian hoitoon)

   • metoklopramidia (pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon)

   • siklosporiinia (ihosairauksien ja nivelreuman hoitoon sekä elinsiirtojen yhteydessä)

   • muita sydämen sykkeeseen mahdollisesti vaikuttavia lääkkeitä: rytmihäiriölääkkeet (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), trisykliset masennuslääkkeet, tietyt antibiootit (makrolidiryhmään kuuluvat), tietyt antipsykootit

   • glibenklamidi (diabeteslääke).


    Ciprofloxacin ratiopharm saattaa suurentaa seuraavien aineiden pitoisuutta potilaan veressä:

   • pentoksifylliini (verenkiertohäiriöiden hoitoon)

   • kofeiini

   • lidokaiini (sydänsairauksien hoitoon tai anestesiaan)

   • sildenafiili (erektiohäiriöiden hoitoon)

   • duloksetiini (masennuksen, diabetekseen liittyvien hermovaurioiden tai inkontinenssin hoitoon)

   • agomelatiini (masennuksen hoitoon)

   • tsolpideemi (unettomuuden ja joidenkin aivosairauksien hoitoon).


    Osa lääkevalmisteista heikentää Ciprofloxacin ratiopharmin tehoa. Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita tai suunnittelet niiden käyttöä:

   • antasideja (mahan liikahappoisuuteen)

   • omepratsolia (vähentämään mahahapon muodostumista)

   • kivennäisainelisiä

   • sukralfaattia (mahahaavojen hoitoon)

   • polymeerisiä fosfaatinsitojia (esim. sevelameeria tai lantaanikarbonaattia)

   • kalsiumia, magnesiumia, alumiinia tai rautaa sisältäviä lääkkeitä tai ravintolisiä.

   Jos näiden valmisteiden käyttö on välttämätöntä, ota Ciprofloxacin ratiopharm -annos noin kaksi tuntia ennen tai aikaisintaan neljä tuntia niiden jälkeen.


   Ciprofloxacin ratiopharm ruoan ja juoman kanssa

   Älä ota Ciprofloxacin ratiopharm tabletteja maitotuotteiden (kuten maidon tai jogurtin) tai kalsiumlisää sisältävien juomien kanssa muulloin kuin aterian yhteydessä, sillä ne saattavat vaikuttaa lääkkeen vaikuttavan aineen imeytymiseen.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   On suositeltavaa välttää Ciprofloxacin ratiopharmin käyttöä raskauden aikana.

   Älä ota Ciprofloxacin ratiopharmia imetyksen aikana, sillä siprofloksasiini erittyy rintamaitoon ja saattaa olla vahingollista lapsellesi.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Ciprofloxacin ratiopharm saattaa heikentää huomio- ja reaktiokykyä. Joitakin neurologisia haittavaikutuksia saattaa esiintyä. Varmista siksi ennen ajamista tai koneiden käyttöä, että tiedät, miten Ciprofloxacin ratiopharm vaikuttaa sinuun. Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi.


 2. Miten Ciprofloxacin ratiopharmia käytetään


  Lääkäri antaa tarkat ohjeet Ciprofloxacin ratiopharm -annosten suuruudesta, annostusväleistä ja hoidon pituudesta. Lääkäri määrittää ne hoidettavan infektion tyypin ja vakavuuden perusteella.


  Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä vaivoja, sillä annosta on tällöin ehkä muutettava.


  Hoito kestää yleensä 5–21 päivää, mutta vaikeiden infektioiden hoidossa mahdollisesti pidempään.


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma Ciprofloxacin ratiopharm tablettien määrästä ja annostustavasta.

  1. Ota tabletit runsaan nestemäärän kanssa. Tabletit on nieltävä pureskelematta, sillä ne eivät maistu hyvältä.

  2. Pyri ottamaan tabletit joka päivä samaan aikaan.

  3. Tabletit voi ottaa aterian kanssa tai aterioiden välillä. Ateriaan sisältyvä kalsium ei vaikuta merkittävästi tablettien imeytymiseen. Älä kuitenkaan ota Ciprofloxacin ratiopharm tabletteja maitotuotteiden (kuten maidon tai jogurtin), kivennäisainelisää sisältävien hedelmäjuomien (kuten appelsiinimehun, johon on lisätty kalsiumia) tai kivennäisainelisän (esim. kalsium, magnesium, alumiini, rauta) kanssa, sillä ne voivat vähentää vaikuttavan aineen imeytymistä. Ciprofloxacin ratiopharm otetaan joko 1-2 tuntia ennen tai vähintään neljä tuntia näiden valmisteiden jälkeen.


  Muista juoda runsaasti nestettä tämän lääkehoidon aikana.


  Jos otat enemmän Ciprofloxacin ratiopharmia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Mikäli mahdollista, ota tabletit tai pakkaus mukaan ja näytä ne lääkärille.


  Jos unohdat ottaa Ciprofloxacin ratiopharm -annoksen

  Ota tavanomainen annos mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa ohjeiden mukaan. Jos muistat unohtuneen annoksen vasta lähellä seuraavan annoksen ottoaikaa, älä ota unohtunutta annosta vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Varmista, että otat kaikki lääkärin määräämät tabletit.


  Jos lopetat Ciprofloxacin ratiopharm -hoidon

  On tärkeää jatkaa tablettien ottamista kuurin loppuun saakka, vaikka olosi parantuisi jo muutaman päivän kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos lopetat hoidon liian aikaisin, infektio ei ehkä parane kokonaan ja oireet voivat uusiutua tai pahentua. Infektion aiheuttanut bakteeri voi myös tulla resistentiksi antibiootille.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 3. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

  • pahoinvointi, ripuli

  • nivelkipu lapsilla.


   Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)

  • sienten aiheuttamat superinfektiot

  • eosinofiiliarvojen (tietyntyyppisten veren valkosolujen) suureneminen

  • ruokahalun heikkeneminen

  • yliaktiivisuus tai levottomuus

  • päänsärky, huimaus, unihäiriöt tai makuaistin häiriöt

  • oksentelu, vatsakivut, ruoansulatushäiriöt (närästys) tai ilmavaivat

  • tiettyjen veriarvojen (transaminaasien ja/tai bilirubiinin) suurentuminen

  • ihottuma, kutina tai nokkosihottuma

  • nivelkivut aikuisilla

  • munuaisten heikko toiminta

  • kipu lihaksissa ja luissa, huonovointisuus (astenia) tai kuume

  • veren alkalisen fosfataasin pitoisuuden suureneminen.


   Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta)

  • antibioottihoitoon liittyvä suolitulehdus (koliitti) (voi hyvin harvinaisissa tapauksissa johtaa kuolemaan) (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet)

  • verenkuvan muutokset (leukopenia, leukosytoosi, neutropenia, anemia), veren hyytymistekijöiden (trombosyyttien) määrän lisääntyminen tai vähentyminen

  • allerginen reaktio, turvotus (edeema), ihon ja limakalvojen äkillinen turvotus (angioedeema)

  • kohonneet verensokeriarvot (hyperglykemia)

  • pienentyneet verensokeriarvot (hypoglykemia) (Ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet)

  • sekavuus, ajan- ja paikantajun hämärtyminen, ahdistusreaktiot, oudot unet, masennus (joka voi johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhan yritykseen tai itsemurhaan) tai hallusinaatiot

  • puutuminen ja pistely, aistien lisääntynyt ärsykeherkkyys, ihon tunnottomuus, vapina, epileptiset kohtaukset (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet) tai pyörrytys

  • näköhäiriöt, mukaan lukien kahtena näkeminen

  • korvien humina/soiminen, kuulon menetys tai huonontuminen

  • sydämentykytys (takykardia)

  • verisuonten laajentuminen (vasodilaatio), alhainen verenpaine tai pyörtyminen

  • hengästyneisyys, astmaoireet mukaan lukien

  • maksan toimintahäiriöt, keltatauti (kolestaattinen ikterus) tai hepatiitti eli maksatulehdus

  • valoherkkyys (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet)

  • lihaskivut, niveltulehdus, lihasjänteyden ja lihaskouristusten lisääntyminen

  • munuaisten vajaatoiminta, veri- tai kidevirtsaisuus (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet), virtsatietulehdus

  • nesteen kertyminen elimistöön, voimakas hikoilu

  • amylaasi-entsyymipitoisuuden nousu.


   Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta)

  • tietyntyyppisten veren punasolujen väheneminen (hemolyyttinen anemia), tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallinen äkillinen väheneminen (agranulosytoosi), veren puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden äkillinen vähentyminen (pansytopenia) (mahdollisesti kuolemaan johtava) ja luuydinlama (mahdollisesti kuolemaan johtava) (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet)

  • vaikeat allergiset reaktiot (anafylaktinen reaktio tai sokki, joka voi olla myös kuolemaan johtava; seerumitauti) (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet)

  • mielenterveyshäiriöt (psykoottiset reaktiot, jotka voivat johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhan yritykseen tai itsemurhaan) (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet)

  • migreeni, koordinaatiohäiriöt, epävakaa kävely, hajuaistin häiriöt, aivojen paine (kallonsisäinen paine ja aivojen valekasvain)

  • värinäön vääristyminen

  • verisuonten seinämien tulehdus (vaskuliitti)

  • haimatulehdus (pankreatiitti)

  • maksasolujen tuhoutuminen (maksanekroosi), saattaa johtaa harvoissa tapauksissa henkeä uhkaavaan maksan vajaatoimintaan

  • pienet pistemäiset ihonalaiset verenpurkaumat (petekkiat), ihoreaktiot ja ihottumat (esimerkiksi mahdollisesti kuolemaan johtava Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

  • lihasheikkous, jännetulehdus, jännerepeämä (varsinkin nilkan takaosassa sijaitsevan akillesjänteen), (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet); myasthenia gravis -oireiden paheneminen (ks. kohta 2: Varoitukset ja varotoimet).

   Tuntematon (esiintymistiheys ei ole arvioitavissa saatavilla olevien tietojen perusteella)

  • hermostolliseen järjestelmään liittyvät häiriöt, kuten kipu, polttelu, kihelmöinti, tunnottomuus raajoissa ja/tai niiden heikkous (perifeerinen neuropatia ja polyneuropatia)

  • epätavallisen tiheä sydämen syke, hengenvaarallisen epäsäännöllinen sydämen syke, muutos sydämen rytmissä (pidentynyt QT-aika, joka todetaan EKG:ssä eli sydämen toimintaa mittaavassa sydänsähkökäyrässä)

   -märkärakkulaiset iho-oireet, joihin liittyy kuume (akuutti, yleistynyt märkärakkulainen ihottuma)

   -veren hyytymisen häiriöt (potilailla, joita hoidetaan K-vitamiiniantagonisteilla, esim. varfariini tai fenprokumoni)

  • äärimmäisen innostuneisuuden (mania) tai optimismin ja yliaktiivisuuden (hypomania) tunne

  • yliherkkyysreaktio, joka tunnetaan nimellä DRESS (lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofilinen oireyhtymä)

  • oireyhtymä, johon liittyy virtsan heikentynyt erittyminen ja veren alhaiset natriumpitoisuudet (antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä, SIADH)

  • verensokeripitoisuuden vakavasta laskusta johtuva tajunnan menetys (hypoglykeeminen kooma). Ks. kohta 2.


  Hyvin harvinaisissa tapauksissa kinoloni- ja fluorokinoloni-antibioottien antamiseen on liittynyt pitkäkestoisia (jopa kuukausia tai vuosia kestäviä) tai pysyviä lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia, kuten jännetulehduksia, jännerepeämiä, nivelkipua, raajakipua, kävelyvaikeuksia, epätavallisia tuntemuksia kuten kihelmöintiä, pistelyä, kutiamista, polttelua, tunnottomuutta tai kipua (neuropatiaa), masennusta, väsymystä, unihäiriöitä, muistin heikkenemistä sekä kuulo-, näkö-, maku- ja hajuaistin heikkenemistä. Haittavaikutukset olivat joissain tapauksissa riippumattomia olemassa olevista riskitekijöistä.

  Fluorokinoloneja saaneilla potilailla on ilmoitettu esiintyneen aortan seinämän laajentumista tai heikentymistä tai vaurioita aortan seinämässä (aneurysmat ja dissekaatiot), mitkä saattavat johtaa aortan repeämiseen ja potilaan kuolemaan, sekä sydämen läppävuotoja. Katso myös kohta 2.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea


 4. Ciprofloxacin ratiopharmin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 5. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Ciprofloxacin ratiopharm sisältää

Vaikuttava aine on siprofloksasiinihydrokloridimonohydraatti vastaten siprofloksasiinia 250 mg, 500 mg tai 750 mg.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 400, titaanidioksidi (E 171).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

250 mg: valkoinen, 11 mm halkaisijaltaan, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa jakoura molemmilla puolilla ja sivuilla sekä merkintä C250 toisella puolella.

500 mg: valkoinen, 8,2x17 mm, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakoura toisella puolella ja sivuilla sekä merkintä C500 toisella puolella.

750 mg: valkoinen, 10x19 mm, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on jakoura toisella puolella ja sivuilla sekä merkintä C750 toisella puolella.


250 mg: 1, 6, 8, 8x1,10, 10x1, 16, 16x1, 20, 20x1, 30, 50 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

500 mg ja 750 mg: 1, 2, 8, 8x1,10, 10x1, 16, 16x1, 20, 20x1, 30, 50 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa


Lisätietoja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on päivitetty viimeksi 30.10.2020

Lääkkeen käyttöön liittyviä neuvoja

Antibiootteja käytetään bakteeriperäisten infektioiden hoitoon. Ne ovat tehottomia virusperäisiä infektioita vastaan.

Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibiootteja, tarvitset niitä sen hetkisen sairautesi hoitoon. Antibiooteista huolimatta jotkut bakteerit saattavat jäädä eloon tai kasvaa. Tämä ilmiö on nimeltään resistenssi: jotkut antibioottihoidot jäävät tehottomiksi.

Antibioottien väärinkäyttö lisää resistenssiä. Voit jopa auttaa bakteereita tulemaan resistenteiksi ja siten viivyttää paranemistasi tai vähentää antibioottien tehoa, jos et noudata lääkärin ohjeita koskien:


Lääkkeen tehokkuuden säilyttämiseksi on siis noudatettava seuraavia ohjeita:

1 - Käytä antibiootteja vain määräyksen mukaisesti. 2 - Noudata lääkemääräystä tarkasti.

 1. - Älä käytä antibioottia myöhemmin ilman lääkemääräystä, vaikka haluaisit hoitaa itse samankaltaista sairautta.

 2. - Älä koskaan anna antibioottiasi toiselle henkilölle; se ei ehkä sovellu hänen sairautensa hoitoon.

 3. - Palauta hoidon päätyttyä kaikki käyttämättömät lääkkeet apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti.