Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Mixtard
insulin human (rDNA)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Mixtard 40 Penfill 100 IU/ml (kansainvälistä yksikköä/ml) injektioneste, suspensio, sylinteriampulli

ihmisinsuliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Mixtard on injektioneste, suspensio. Sekoittamisen jälkeen nesteen on oltava tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä.

Pakkauskoot: 1, 5 ja 10 sylinteriampullia à 3 ml. Kaikkia pakkauksia ei välttämättä ole myynnissä.


Vaalea ja läpinäkymätön vesisuspensio.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.