Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Fenylefrin Abcur
phenylephrine

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Fenylefrin Abcur 0,05 mg/ml injektione ste , liuos Fenylefrin Abcur 0,1 mg/ml injektione ste , liuos


fenyyliefriini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Varoitukse t ja varotoime t

On tärkeää, että valtimoverenpainettasi seurataan hoidon aikana.


Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin saat Fenylefrin Abcur -valmistetta:


Muut lääkevalmiste et ja Fenylefrin Abcur

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


Fenylefrin Abcur -valmistetta ei saa antaa yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa:


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Fenylefrin Abcur 0,05 mg/ml injektioneste, liuos on saatavana 10 ml:n lasiampulleissa.

Fenylefrin Abcur 0,1 mg/ml injektioneste, liuos on saatavana 5 ml:n, 10 ml:n tai 20 ml:n lasiampulleissa ja 50 ml:n lasisissa injektiopulloissa.


Ampullit on pakattu muovi- tai pahvialustoille 5, 10, 20, 50 tai 100 ampullia sisältäviin pahvikoteloihin.

Injektiopullot on pakattu pahvikoteloihin, joissa on 1, 12, 24 tai 48 injektiopulloa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Abcur AB

P.O Box 1452

251 14 Helsingborg Ruotsi


Valmistaja

Laboratoires Renaudin

Z.A Errobi

F-64 250 Itxassou Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 7.6.2021