Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Anapen Junior
epinephrine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Anapen Junior 150 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku


adrenaliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Anapen Junior on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Anapen Junior -autoinjektoria

 3. Miten Anapen Junior -autoinjektoria käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Anapen Junior -autoinjektorin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


image


 1. Mitä Anapen Junior on ja mihin sitä käytetään


  • Anapen Junior koostuu adrenaliinia sisältävästä esitäytetystä ruiskusta automaattisessa antolaitteessa (autoinjektorissa). Laite injisoi kerta-annoksen adrenaliinia lihakseen.

  • Tämä lääke on tarkoitettu vain ensiavuksi ja sinun on hakeuduttava lääkärin hoitoon heti, kun olet käyttänyt autoinjektoria.

  • Adrenaliini on elimistössä vasteena stressiin luontaisesti erittyvä hormoni. Akuutin allergisen reaktion yhteydessä se vaikuttaa verenpaineeseen, sydämen toimintaan ja hengitykseen ja vähentää turvotusta. Adrenaliinia kutsutaan myös epinefriiniksi.

  • Anapen Junior -autoinjektoria käytetään ensiapuna pähkinöistä tai muista ruoka-aineista, lääkkeistä, hyönteisten puremista tai pistoista ja muista allergeeneista sekä rasituksesta tai tuntemattomasta syystä johtuvan vakavan allergisen reaktion tai anafylaksian hoitoon.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Anapen Junior -autoinjektoria Älä käytä Anapen Junior -autoinjektoria

  Ei ole tiedossa mitään, mikä estäisi Anapen Junior -valmisteen käytön allergisessa hätätilanteessa.


  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Anapen Junior -autoinjektoria

  • Lääkärin on annettava sinulle tarkat ohjeet, milloin ja miten Anapen Junior -autoinjektoria käytetään.

  • Kerro lääkärille, jos sinulla on sydäntauti, kuten rasitusrintakipua (angina pectoris), kilpirauhasen liikatoimintaa, korkea verenpaine, pieni kaliumpitoisuus ja suuri kalsiumpitoisuus veressä, verenkiertohäiriöitä, feokromosytooma (erääntyyppinen lisämunuaiskasvain), kohonnut silmänsisäinen paine (glaukooma), munuais- tai eturauhassairaus, diabetes tai muu sairaus.

  • Jos sinulla on astma, sinulla saattaa olla tavanomaista suurempi vakavan allergisen reaktion riski.

  • Anafylaktisen kohtauksen jälkeen pitää aina mennä lääkäriin allergian aiheuttajien selvittämiseksi, jotta näitä voidaan myöhemmin tarkoin välttää. On tärkeää olla tietoinen siitä, että allergiaan yhdelle aineelle voi liittyä allergioita lukuisille muille siihen liittyville aineille.

  • Jos sinulla on ruoka-aineallergioita, on tärkeää tarkistaa kaiken syömäsi ruoan (sekä lääkkeiden) ainesosat, sillä pienetkin määrät voivat aiheuttaa vakavia reaktioita.

  • Toistuvat paikalliset pistokset voivat aiheuttaa pistoskohtaan ihovaurion. Verisuoneen vahingossa annettu pistos saattaa aiheuttaa verenpaineen äkillisen nousun. Käteen tai jalkaterään vahingossa annettu pistos saattaa aiheuttaa verenkierron estymisen kyseisessä kohdassa. Sinun on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon lähimpään sairaalaan.


   Muut lääkevalmisteet ja Anapen Junior

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti:

  • sydänlääkkeitä, kuten digitalista (digoksiinia), beetasalpaajia, kinidiiniä

  • masennuslääkkeitä, kuten trisyklisiä masennuslääkkeitä, monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO-estäjiä), serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SNRI-lääkkeitä)

  • diabeteslääkkeitä, koska lääkäri saattaa muuttaa lääkeannostasi Anapen Junior -valmisteen käytön jälkeen

  • Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä

  • kilpirauhassairauksien lääkkeitä

  • muita lääkkeitä: antihistamiineja, kuten difenhydramiinia tai kloorifeniramiinia, teofylliiniä, ipratropiumia ja oksitropiumia (käytetään hengitystiesairauksien, kuten astman, hoitoon), oksitosiinia (käytetään raskauden yhteydessä synnytyksen aikana), inhaloitavia anestesia-aineita,

   alfa-adrenergisen reseptorin salpaajia (korkean verenpaineen hoitoon), sympatomimeettejä (astman, muiden hengitystiesairauksien ja nenän tukkoisuuden hoitoon).


   Anapen Junior alkoholin kanssa

   Alkoholi saattaa vaikuttaa haitallisesti tähän lääkkeeseen voimistamalla sen vaikutuksia.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  • Ei tiedetä, aiheutuuko adrenaliinin käytöstä raskauden aikana vaaraa sikiölle. Tämä ei saa estää sinua käyttämästä Anapen Junior -valmistetta hätätilanteessa raskauden aikana, koska tilasi saattaa olla hengenvaarallinen. Sinun on keskusteltava asiasta lääkärin kanssa ennen tällaista hätätilannetta.

  • Adrenaliinin ei odoteta vaikuttavan imetettävään lapseen.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Älä aja äläkä käytä koneita tämän lääkkeen pistämisen jälkeen, koska sinulla saattaa edelleen esiintyä anafylaktisen sokin oireita.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Anapen Junior sisältää natriummetabisulfiittia (E 223)

   Natriummetabisulfiitti voi aiheuttaa allergistyyppisiä reaktioita ja hengitysvaikeuksia, etenkin henkilöille, joilla on aiemmin ollut astma. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos tiedät, että olet allerginen natriummetabisulfiitille.


   Anapen Junior sisältää vähän natriumkloridia (suolaa)

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Anapen Junior -autoinjektoria käytetään


Pidä aina mukana kaksi autoinjektoria sen varalta, että ensimmäisen injektorin käyttö epäonnistuu tai yksi annos ei ole riittävä.


Reaktio ilmaantuu tavallisesti minuuttien kuluessa allergeenille altistumisesta, jolloin henkilölle saattaa ilmaantua:


Käyttö lapsille ja nuorille


Käyttöohjeet


On suositeltavaa, että myös perheenjäsenillesi, huoltajillesi tai opettajillesi ohjeistetaan Anapen Junior -autoinjektorin oikea käyttötapa.


 1. Anapen-autoinjektorin osat:

  Sinun on tunnettava autoinjektorin osat ennen Anapen-autoinjektorin käyttöä. Osat on esitetty seuraavassa kuvassa.

  image

  • Kierrettävä liuosikkunan suojus: Kierrä liuosikkunan suojusta, kunnes sen tarkistusaukko asettuu autoinjektorin rungossa olevan liuosikkunan kohdalle.

  • Liuosikkuna: Tarkista tästä ikkunasta ennen pistoksen pistämistä, että liuos on kirkasta ja valmista käytettäväksi.

  • Injektion osoitin: Näet ikkunasta ennen pistoksen pistämistä valkoisen muovisen männän. Tämä tarkoittaa, ettei Anapen-autoinjektoria ole vahingossa tai tarkoituksellisesti vielä laukaistu. Pistoksen jälkeen osoitin muuttuu punaiseksi. Tämä tarkoittaa, että Anapen-autoinjektori on laukaistu oikein.

  • Musta neulansuojus (käännettävä): Neulansuojus suojaa neulaa, kun et käytä Anapen-injektoria. Vedä neulansuojus irti ennen pistämistä. Käännä pistoksen jälkeen musta neulansuojus toisin päin ja kiinnitä se takaisin Anapen-autoinjektorin samaan päähän neulan suojaksi.

  • Harmaa turvakorkki: Turvakorkki suojaa punaista laukaisupainiketta. Se estää painikkeen painamisen vahingossa.


  Älä poista mustaa neulansuojusta tai harmaata turvakorkkia ennen kuin joudut käyttämään Anapen-autoinjektoria.


 2. Anapen-autoinjektorin tarkistaminen

  image

  Tarkista seuraavat asiat ennen Anapen-autoinjektorin käyttämistä:


  1. Kierrä liuosikkunan suojusta nuolen osoittamalla tavalla vastapäivään, kunnes sen tarkistusaukko asettuu autoinjektorin rungossa olevan liuosikkunan kohdalle


   image

  2. Katso tarkistusaukon läpi liuosikkunaan. Tarkista, että liuos on kirkasta ja väritöntä.

   image

   Jos liuos on sameaa, värjääntynyttä tai siinä on hiukkasia, hävitä Anapen-autoinjektori.


  3. Varmista, ettei injektion osoitin ole punainen. Jos se on punainen, se tarkoittaa, että Anapen-autoinjektori on jo laukaistu ja sinun on hävitettävä se.


   image

  4. Kierrä suojus liuosikkunan päälle nuolten osoittamaan suuntaan myötäpäivään varmistaaksesi, että liuosikkuna peittyy. Laita Anapen-autoinjektori takaisin kartonkikoteloon odottamaan käyttöä.


 3. Anapen-autoinjektorin käyttäminen

  Jos musta neulansuojus on poistettu, älä kosketa Anapen-autoinjektorin paljaana olevaa päätä (neulapäätä) peukalolla, sormilla tai kädellä.

  Noudata seuraavia ohjeita Anapen-autoinjektoria käyttäessäsi:  image

  1. Poista musta neulansuojus vetämällä voimakkaasti nuolen osoittamaan suuntaan. Harmaa neulansuojus irtoaa samalla.


   image

  2. Poista harmaa turvakorkki punaisesta laukaisupainikkeesta vetämällä nuolen osoittamaan suuntaan.


   image

  3. Pidä Anapen-autoinjektorin paljaana olevaa päätä (neulapäätä) reitesi ulkosivua vasten. Voit tarvittaessa pistää Anapen-pistoksen ohuen vaatetuksen, kuten denimin, puuvillan tai polyesterin, läpi.


   image

  4. Paina punaista laukaisupainiketta, kunnes se naksahtaa. Pidä

   Anapen-autoinjektoria e delleen reiden ulkoreunaa vasten 10 sekunnin ajan.

   Irrota Anapen hitaasti reidestä. Hiero sen jälkeen pistoskohtaa kevyesti.


   image

  5. Injektion osoitin on muuttunut punaiseksi. Tämä osoittaa, että pistoksen antaminen on onnistunut.

   Jos injektion osoitin ei ole punainen, ota tilalle uusi Anapen-autoinjektori ja pistä

   image

   pistos uudelleen.


  6. Pistoksen jälkeen neula on esillä. Suojaa neula napsauttamalla mustan neulansuojuksen leveä pää takaisin Anapen-autoinjektorin avoimeen päähän (neulapäähän) (kuvassa nuolen osoittamalla tavalla).


Anapen Junior on tarkoitettu käytettäväksi hätätilanteessa. Hakeudu aina heti lääkärin hoitoon, kun olet käyttänyt Anapen Junior -valmistetta. Soita numeroon 112, tilaa ambulanssi ja kerro, että kyseessä on anafylaksia, vaikka oireet vaikuttaisivat helpottuvan. Sinun täytyy mennä sairaalaan tarkkailtavaksi ja saamaan tarvittaessa jatkohoitoa, koska reaktio voi uusiutua jonkin ajan kuluttua.


Odottaessasi ambulanssia sinun pitää maata selälläsi jalat ylös kohotettuina, mutta nousta istumaan, jos sinulle tulee hengitysvaikeuksia. Pyydä toista henkilöä olemaan luonasi, kunnes ambulanssi saapuu, koska olosi voi heikentyä uudelleen.


Tajuton potilas asetetaan kylkiasentoon.


Anna Anapen sairaalassa tai apteekissa hävitettäväksi asianmukaisesti.


Jos käytät enemmän Anapen Junior -valmistetta kuin sinun pitäisi


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Anapen koostuu adrenaliinia sisältävästä esitäytetystä ruiskusta autoinjektorilaitteessa. Sitä on saatavana kaksi vahvuutta, Anapen 300 mikrogrammaa injektioneste, liuos, ja Anapen Junior 150 mikrogrammaa injektioneste, liuos.


Anapen on saatavana 1 tai 2 injektorin pakkauksina lämpömuovatulla suoja-alustalla pahvirasiassa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Ulos työntyvän neulan pituus: 10 mm ± 1,5 mm


Myyntiluvan haltija

Bioprojet Pharma 9 rue Rameau

75002 Paris Ranska


Valmistaja

Owen Mumford Limited

Primsdown Industrial Estate, Worcester Road, Chipping Norton, Oxfordshire OX7 5XP, Iso-Britannia


LYOFAL - SALON DE PROVENCE, ZA La Gandonne,

452 rue du Rémoulaire, SALON DE PROVENCE,

13300, RanskaTällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Anapen Junior: Itävalta, Kypros, Tshekki, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Luxemburg, Malta, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Alankomaat, Suomi


Anapen (junior): Norja


Anapen: Viro, Latvia, Liettua, Luxemburg, Espanja


Chenpen: Belgia, Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 19.12.2019


Anapen on rekisteröity tavaramerkki.