Kotisivun Kotisivun

Vonamyl
vaginal ring with progestogen and estrogen

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Vonamyl 0,120 mg/0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen


etonogestreeli/etinyyliestradioli


Tärkeitä tie toja yhdiste lmäehkäisyvalmisteista:Jos sinulla esiintyy jokin yllä olevista sairauksista tai tiloista ensimmäistä kertaa Vonamyl-valmisteen käytön aikana, poista rengas heti ja ota yhteys lääkäriin. Käytä sillä välin jotakin ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää.


Älä käytä Vonamyl-valmistetta, jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät lääkkeitä, jotka sisältävät ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri-yhdiste lmää ja dasabuviiria tai glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää (ks. myös kohta 2.4 ”Muut lääkevalmisteet ja Vonamyl”).


image

  1. Varoitukse t ja varotoime t


   Milloin sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?

   Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon


   jos huomaat mahdollisia veritulpan oireita, jotka saattavat merkitä, että sinulla on veritulppa

   jalassa (ts. syvä laskimotukos), veritulppa keuhkoissa (ts. keuhkoembolia), sydänkohtaus tai

   aivohalvaus (ks. kohta ”Veritulpat” alempana).


   Näiden vakavien haittavaikutusten kuvaukset löydät kohdasta ”Miten tunnistan veritulpan”.


   Kerro lääkärille /te rveydenhoitajalle , jos jokin seuraavista tiloista koskee sinua.


   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Vonamyl-valmistetta. Kerro lääkärille/terveydenhoitajalle myös silloin, jos jokin seuraavista tiloista ilmaantuu tai pahenee sinä aikana, kun käytät Vonamyl-valmistetta.

   • jos lähisukulaisellasi on tai on joskus ollut rintasyöpä

   • jos sinulla on epilepsia (ks. kohta 2.4 Muut lääkevalmisteet ja Vonamyl)

   • jos sinulla on maksasairaus (esimerkiksi keltatauti) tai sappirakkosairaus (esimerkiksi sappikiviä)

   • jos sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus (krooninen tulehduksellinen suolistosairaus)

   • jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE – immuunijärjestelmään vaikuttava sairaus)

   • jos sinulla on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS – munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö)

   • jos sinulla on sirppisoluanemia (perinnöllinen, punasoluihin liittyvä sairaus)

   • jos sinulla on suurentunut veren rasva-arvo (hypertriglyseridemia) tai jos tätä tilaa on esiintynyt suvussasi. Hypertriglyseridemiaan on liitetty suurentunut haimatulehduksen (pankreatiitin) kehittymisen riski.

   • jos joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. kohta 2 ”Veritulpat”)

   • jos olet äskettäin synnyttänyt, sinulla on suurentunut veritulppariski. Kysy lääkäriltä, kuinka pian synnytyksen jälkeen voit aloittaa Vonamyl-valmisteen käytön

   • jos sinulla on ihonalainen verisuonitulehdus (pinnallinen laskimontukkotulehdus)

   • jos sinulla on suonikohjuja

   • jos sinulla on sairaus, joka ilmeni ensimmäisen kerran tai paheni raskauden tai aikaisemman sukupuolihormonien käytön aikana (esimerkiksi kuulon heikkeneminen, porfyria [verisairaus], herpes gestationis [rakkulainen raskauden aikana esiintyvä ihottuma], Sydenhamin korea [hermojen sairaus, johon liittyy vartalon äkillisiä liikkeitä])

   • Jos saat angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen, kurkun ja/tai kaulan turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon saattaa liittyä hengitysvaikeuksia, ota heti yhteys lääkäriin. Estrogeenejä sisältävät valmisteet voivat aiheuttaa tai pahentaa perinnöllisen ja hankitun angioedeeman oireita.

   • jos sinulla on (tai on ollut) maksaläiskiä (kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä erityisesti kasvoissa). Vältä tällöin liiallista altistumista auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle.

   • jos Vonamyl-valmisteen käyttö on terveydentilastasi johtuen hankalaa, esim. jos sinulla on ummetusta, kohdunkaulan laskeuma tai tunnet kipua yhdynnän aikana

   • jos sinulla on pakottava tai tihentynyt tarve virtsata tai tunnet polttelua ja/tai kipua virtsatessa etkä pysty paikallistamaan rengasta emättimessä. Nämä oireet voivat olla merkki siitä, että Vonamyl on vahingossa asetettu virtsarakkoon.


    VERITULPAT


    Yhdistelmäehkäisyvalmisteen, kuten esimerkiksi Vonamyl-valmisteen, käyttö lisää riskiäsi saada veritulppa verrattuna niihin, jotka eivät käytä tällaista valmistetta. Harvinaisissa tapauksissa veritulppa voi tukkia verisuonet ja aiheuttaa vakavia haittoja.

    Veritulppia voi kehittyä

   • laskimoihin (tällöin puhutaan laskimoveritulpasta, laskimotromboemboliasta tai VTE:sta)

   • valtimoihin (tällöin puhutaan valtimoveritulpasta, valtimotromboemboliasta tai ATE:sta).


    Veritulpista ei aina toivu täydellisesti. Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä vakavia, pysyviä vaikutuksia, ja erittäin harvoin ne voivat johtaa kuolemaan.


    On tärke ää muistaa, e ttä kokonaisriski saada vahingollinen veritulppa Vonamyl-valmisteen käytön vuoksi on pieni.


    MITEN TUNNISTAN VERITULPAN

    Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista oireista tai merkeistä.


    Onko sinulla jokin näistä merkeistä?

    Mikä sairaus sinulla on mahdollisesti?

    Syvä laskimoveritulppa

    Keuhkoembolia (keuhkoveritulppa)

    • toisen jalan turvotus tai laskimon myötäinen turvotus jalassa, varsinkin kun siihen liittyy:

     • kivun tai arkuuden tunne jalassa, mikä saattaa tuntua ainoastaan seistessä tai kävellessä

     • lisääntynyt lämmöntunne samassa jalassa

     • jalan ihon värin muuttuminen esim. kalpeaksi, punaiseksi tai sinertäväksi

    • äkillinen selittämätön hengenahdistus tai nopea hengitys    Jos olet epävarma, keskustele asiasta lääkärin kanssa, sillä jotkin näistä oireista (esim. yskä ja hengenahdistus), voidaan sekoittaa lievempiin sairauksiin kuten hengitystieinfektioon (esim. tavalliseen flunssaan).

    Oireita esiintyy yleensä yhdessä silmässä:

    Verkkokalvon laskimotukos (veritulppa silmässä)

    Sydänkohtaus


    Joskus aivohalvauksen oireet voivat olla lyhytkestoisia ja toipuminen niistä lähes välitöntä ja täydellistä. Sinun pitää silti hakeutua välittömästi lääkäriin, koska vaarana voi olla toinen aivohalvaus.

    Aivohalvaus

    Muita verisuonia tukkivat veritulpat

    • äkillinen yskä ilman selvää syytä; yskän mukana voi tulla veriysköksiä

    • pistävä rintakipu, joka voi voimistua syvään hengitettäessä

    • vaikea pyörrytys tai huimaus

    • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke

    • vaikea vatsakipu.

    • välitön näön menetys tai

    • kivuton näön hämärtyminen, mikä voi edetä näön menetykseen.

    • rintakipu, epämiellyttävä olo, paineen tunne, painon tunne

    • puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana

    • täysinäisyyden tunne, ruoansulatushäiriöt tai tukehtumisen tunne

    • ylävartalossa epämiellyttävä olo, joka säteilee selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja vatsaan

    • hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus

    • erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus ja hengenahdistus

    • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke.

    • äkillinen kasvojen, käsivarsien tai jalkojen tunnottomuus tai heikkous, varsinkin vartalon yhdellä puolella

    • äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet

    • äkillinen näön heikentyminen joko toisessa tai molemmissa silmissä

    • äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai koordinaationmenetys

    • äkillinen, vaikea tai pitkittynyt päänsärky, jolle ei tiedetä syytä

    • tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus.

    • raajan turvotus ja lievä sinerrys

    • voimakas vatsakipu (akuutti vatsa).


    LASKIMOVERITULPAT


    Mitä voi tapahtua, jos laskimoon kehittyy veritulppa?

    • Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön on liitetty laskimoveritulppien (laskimotromboosien) lisääntynyt riski. Nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia. Useimmin niitä esiintyy yhdistelmäehkäisyvalmisteen ensimmäisen käyttövuoden aikana.

    • Jos jalan laskimossa kehittyy veritulppa, se voi aiheuttaa syvän laskimotukoksen (SLT).

    • Jos hyytymä lähtee liikkeelle jalasta ja asettuu keuhkoihin, se voi saada aikaan keuhkoveritulpan (keuhkoembolia).

    • Hyvin harvoin tällainen hyytymä voi kehittyä jonkin toisen elimen laskimoon, esim. silmään (verkkokalvon laskimoveritulppa).


     Milloin laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurin?

     Laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana, kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta ensimmäistä kertaa elämässäsi. Riski voi olla suurempi myös silloin, jos aloitat yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttämisen uudelleen (sama valmiste tai eri valmiste) vähintään 4 viikon tauon jälkeen.


     Ensimmäisen vuoden jälkeen riski pienenee, mutta se on aina hieman suurempi kuin silloin, kun yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei käytetä.


     Kun lopetat Vonamyl-valmisteen käytön, veritulppariski palautuu normaalille tasolle muutaman viikon kuluessa.


     Kuinka suuri on veritulpan kehittymisen riski?

     Tämä riski riippuu yksilöllisestä veritulppariskistäsi ja käyttämäsi yhdistelmäehkäisyvalmisteen tyypistä.


     Riski veritulpan kehittymiselle jalkaan (syvä laskimotukos) tai keuhkoihin (keuhkoveritulppa) on kaiken kaikkiaan pieni Vonamyl-valmistetta käytettäessä.


   • Noin kahdelle naiselle 10 000:sta, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, kehittyy veritulppa vuoden aikana.

   • Noin 5–7 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät levonorgestreelia tai noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kehittyy veritulppa vuoden aikana.

   • Noin 6–12 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät norelgestromiinia tai etonogestreelia (esimerkiksi Vonamyl) sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kehittyy veritulppa vuoden aikana.

   • Veritulpan saamisen riski vaihtelee oman sairaushistoriasi mukaan (ks. jäljempää kohta

    ”Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulpan”).


    Veritulpan saamisen riski vuoden aikana

    Naiset, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisytablettia/-laastaria/-rengasta eivätkä ole raskaana

    noin 2 naista 10 000:sta

    Naiset, jotka käyttävät levonorgestreelia, nore tisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta

    noin 5–7 naista 10 000:sta

    Naiset, jotka käyttävät Vonamyl-valmistetta

    noin 6–12 naista 10 000:sta


    Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulpan

    Veritulpan riski on Vonamyl-valmistetta käytettäessä pieni, mutta jotkin tilat tai sairaudet suurentavat riskiä. Riskisi on suurempi:


   • jos olet merkittävästi ylipainoinen (painoindeksi eli BMI yli 30 kg/m2)

   • jollakin lähisukulaisellasi on ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä nuorella iällä (esim. alle 50-vuotiaana). Tässä tapauksessa sinulla saattaa olla perinnöllinen veren hyytymishäiriö.

   • jos joudut leikkaukseen tai jos joudut olemaan vuodelevossa pitkään jonkin vamman tai sairauden takia, tai jos sinulla on kipsi jalassa. Vonamyl-valmisteen käyttö on ehkä lopetettava muutamaa viikkoa ennen leikkausta tai sitä aikaa, jolloin et pääse juurikaan liikkumaan. Jos sinun pitää lopettaa Vonamyl-valmisteen käyttö, kysy lääkäriltä, milloin voit aloittaa käytön uudelleen.

   • iän myötä (erityisesti yli 35-vuotiailla)

   • jos olet synnyttänyt muutaman viikon sisällä.

    Veritulpan kehittymisen riski suurenee sen myötä, mitä enemmän erilaisia sairauksia tai tiloja sinulla on.

    Lentomatka (>4 tuntia) saattaa väliaikaisesti lisätä veritulpan riskiä, erityisesti jos sinulla on jokin toinen luettelossa mainittu riskitekijä.

    On tärkeää kertoa lääkärille, jos jokin näistä tiloista koskee sinua, myös vaikka olisit epävarma asiasta. Lääkäri saattaa päättää, että sinun on lopetettava Vonamyl-valmisteen käyttö.

    Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Vonamyl-valmistetta, esimerkiksi lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.


    VALTIMOVERITULPAT


    Mitä voi tapahtua, jos valtimoon kehittyy veritulppa?

    Kuten laskimossa oleva veritulppa, valtimoonkin kehittynyt veritulppa voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen.


    Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada valtimoveritulpan

    On tärkeää huomata, että Vonamyl-valmisteen käyttämisestä johtuvan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski on hyvin pieni, mutta se voi suurentua:

   • iän myötä (noin 35 ikävuoden jälkeen)

   • jos tupakoit. Kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi Vonamyl-valmistetta, tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa. Jos et pysty lopettamaan tupakointia ja olet yli 35- vuotias, lääkäri kehottaa sinua käyttämään muun tyyppistä raskaudenehkäisyä.

   • jos olet ylipainoinen

   • jos sinulla on korkea verenpaine

   • jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus nuorella iällä (alle 50- vuotiaana). Tässä tapauksessa myös sinulla voi olla suurempi sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski.

   • jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)

   • jos sinulla on migreenikohtauksia, erityisesti aurallisia

   • jos sinulla on jokin sydänsairaus (läppävika tai rytmihäiriö, jota kutsutaan eteisvärinäksi)

   • jos sinulla on diabetes.


    Jos yllämainituista tiloista useampi kuin yksi koskee sinua, tai jos yksikin niistä on erityisen vaikea, veritulpan saamisen riski voi olla vieläkin suurempi.

    Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Vonamyl-valmistetta, esimerkiksi aloitat tupakoinnin, lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.


    Syöpä

    Jäljempänä esitetyt tiedot on saatu yhdistelmäehkäisytabletteja koskevista tutkimuksista, ja ne saattavat koskea myös Vonamyl-valmistetta. Vastaavaa tietoa annosteltaessa ehkäisyvalmisteita emättimen kautta (kuten Vonamyl) ei ole käytettävissä.


    Ehkäisypillereitä käyttävillä naisilla on todettu rintasyöpää hieman useammin, mutta ei tiedetä, johtuuko tämä ehkäisypillereistä. On esimerkiksi mahdollista, että kasvaimia löydetään enemmän yhdistelmäpillereiden käyttäjiltä, koska he käyvät useammin lääkärintarkastuksissa. Lisääntynyt rintasyövän esiintyminen pienenee vähitellen yhdistelmäpillereiden käytön lopettamisen jälkeen.


    On tärkeää, että tunnustelet rintasi säännöllisesti ja mikäli havaitset kyhmyn, otat yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan. Sinun on myös kerrottava lääkärille/terveydenhoitaja lle, jos läheinen sukulaisesi sairastuu rintasyöpään, tai on sairastanut rintasyövän (ks. kohta 2.2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

    Harvoissa tapauksissa ehkäisypillereiden käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harve mmissa tapauksissa pahanlaatuisia maksakasvaimia. Ota heti yhteys lääkäriin/terveydenhoitajaan, jos sinulla esiintyy epätavallista, voimakasta vatsakipua.

    Yhdistelmäpillereiden käyttäjillä endometriumin (kohdun limakalvon) ja munasarjojen syöpää on raportoitu ilmenevän muita harvemmin. Ei ole vielä varmaa, koskeeko tämä Vonamyl-valmistetta.


    Psyykkiset häiriöt:

    Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Vonamyl-valmistetta käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.


  2. Lapset ja nuoret


   Vonamyl-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole tutkittu.


  3. Muut lääkevalmisteet ja Vonamyl


   Kerro aina lääkärille, mitä muita lääkkeitä tai kasvirohdosvalmisteita käytät. Kerro myös muulle sinulle lääkkeitä määräävälle lääkärille tai hammaslääkärille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Vonamyl-rengasta. Näin he osaavat kertoa sinulle, tarvitsetko lisäehkäisyä (esim. miesten kondomia) ja kuinka kauan, tai onko muuta sinulle annettavaa lääkehoitoa muutettava.


   Jotkut lääkkeet

   • saattavat vaikuttaa Vonamyl-valmisteen sisältämien aineiden pitoisuuksiin veressä

   • voivat heikentää sen raskaudenehkäisytehoa

   • voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä vuotoja.


    Näitä lääkkeitä ovat mm:

   • epilepsialääkkeet (esim. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti)

   • tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini)

   • HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi)

   • C-hepatiittiviruksen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. bosepreviiri, telapreviiri)

   • eräiden muiden infektiosairauksien lääkkeet (esim. griseofulviini)

   • keuhkoverisuonten verenpainetaudin hoitoon tarkoitettu lääke (bosentaani)

   • masentuneen mielialan hoitoon tarkoitettu kasvirohdosvalmiste (mäkikuisma, Hypericum perforatum).


    Jos käytät lääkkeitä tai kasvirohdosvalmisteita, jotka saattavat vähentää Vonamyl-valmisteen tehoa, on sinun lisäksi käytettävä ehkäisyyn myös estemenetelmää. Koska muilla lääkkeillä voi olla vaikutuksia Vonamyl-valmisteen tehoon jopa 28 päivää lääkityksen lopettamisen jälkeen, on estemenetelmän käyttöä jatkettava siihen saakka. Huom. Älä käytä Vonamyl-valmistetta emättimeen tai kohdunkaulaan asetettavan pessaarin tai naisten kondomin kanssa.


    Vonamyl voi vaikuttaa muiden käyttämiesi lääkkeiden vaikutuksiin, esim.

   • siklosporiinia sisältävät lääkkeet

   • epilepsian hoidossa käytettävä lamotrigiini (tämä saattaa lisätä kohtausten määrää)


    Älä käytä Vonamyl-valmistetta, jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät lääkkeitä, jotka sisältävät ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri-yhdiste lmää ja dasabuviiria tai glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmää, sillä tämä saattaa nostaa maksan toimintaa mittaavien verikokeiden tuloksia (maksan ALAT-entsyymiarvo nousee).

    Lääkäri/terveydenhoitaja määrää sinulle toisentyyppisen ehkäisyvalmisteen ennen kuin aloitat näiden lääkkeiden käytön.

    Vonamyl-valmisteen käyttö voidaan aloittaa uudelleen noin 2 viikon kuluttua hoidon loputtua. Ks.

    kohta 2.1 “Älä käytä Vonamyl-valmistetta”.


    Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.


    Voit käyttää tamponeja Vonamyl-valmisteen käytön aikana. Aseta Vonamyl ennen kuin asetat tamponin.

    Ole erityisen huolellinen poistaessasi tamponia, ettei Vonamyl tule samalla vahingossa pois emättimestä. Jos Vonamyl kuitenkin tulee ulos, huuhtele rengasta kylmällä tai haalealla vedellä ja aseta se välittömästi takaisin paikoilleen.


    Emättimeen annosteltavat siittiöitä tuhoavat aineet ja hiivalääkkeet eivät vähennä Vonamyl-valmisteen ehkäisytehoa.


    Laboratoriotutkimukset

    Jos sinulle tehdään veri- tai virtsakokeita, kerro terveydenhoitohenkilöstölle että käytät Vonamyl- valmistetta, koska se voi vaikuttaa joidenkin testien tuloksiin.


  4. Raskaus ja ime tys


   Vonamyl-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana tai epäiltäessä raskautta. Jos tulet raskaaksi Vonamyl- valmisteen käytön aikana, sinun tulee poistaa rengas ja ottaa yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.


   Jos haluat lopettaa Vonamyl-valmisteen käytön ja tulla raskaaksi, ks. kohta 3.5 ”Mitä tehdä, jos haluat lopettaa Vonamyl-valmisteen käytön”.

   Vonamyl-renkaan käyttöä ei yleensä suositella imetyksen aikana. Jos haluat käyttää Vonamyl-valmistetta imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.


  5. Ajaminen ja koneiden käyttö


   Vonamyl-valmisteen vaikutukset autolla ajokykyyn ja koneiden käyttöön ovat epätodennäköisiä.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 1. Mite n Vonamyl-valmistetta käytetään


  Voit itse asettaa Vonamyl-renkaan paikalleen emättimeen sekä poistaa sen. Lääkäri/terveydenhoitaja kertoo sinulle, milloin voit aloittaa Vonamyl-renkaan käytön. Rengas tulee asettaa paikalleen oikeana päivänä (ks. kohta 3.3 ”Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön”), ja se jätetään paikalleen seuraaviksi 3 viikoksi. Tarkista säännöllisesti, että Vonamyl-rengas on paikallaan emättimessäsi (esim. ennen yhdyntää ja sen jälkeen), jotta varmistut raskaudenehkäisytehosta. Kolmannen käyttöviikon jälkeen Vonamyl poistetaan emättimestä ja pidetään viikon tauko renkaan käytössä. Yleensä kuukautisesi tulevat tämän taukoviikon aikana.


  Kun käytät Vonamyl-rengasta, sinun ei pidä käyttää tiettyjä naisten ehkäisyvälineitä, kuten emättimeen tai kohdunkaulaan asetettavia pessaareita tai naisten kondomia. Näitä estemenetelmiä ei pidä käyttää Vonamyl- renkaan lisäksi ehkäisyyn, koska Vonamyl voi vaikuttaa emättimeen tai kohdunkaulaan asetettavien pessaarien ja naisten kondomin oikeaan asettamiseen ja paikkaan. Voit kuitenkin käyttää lisäehkäisynä miesten kondomia.


  1. Mite n Vonamyl ase tetaan ja poiste taan


   1. Ennen kuin asetat renkaan, tarkista ettei se ole vanhentunut (ks. kohta 5 ”Vonamyl-valmisteen säilyttäminen”)

   2. Pese kätesi ennen renkaan asettamista tai poistamista.

   3. Valitse asento, joka tuntuu mukavimmalta. Voit esimerkiksi seistä toinen jalka kohotettuna ja tuettuna, kyykistyä tai asettua selinmakuulle.

   4. Poista Vonamyl-rengas pussista. Säilytä pussi myöhempää käyttöä varten.

   5. Pidä rengasta peukalon ja etusormen välissä, purista vastakkaiset reunat yhteen ja aseta rengas emättimeen (ks. kuvat 1–4).

    Kun olet asettanut Vonamyl-renkaan emättimeen, sinun ei pitäisi tuntea sitä. Jos rengas tuntuu epämukavalta, työnnä sitä varovasti syvemmälle emättimeen. Renkaan asettaminen tarkasti johonkin tiettyyn asentoon ei ole tärkeää.

   6. Vonamyl poistetaan 3 viikon kuluttua. Vonamyl poistetaan koukistamalla etusormi renkaan reunan alle tai tarttumalla reunaan etu- ja keskisormella ja vetämällä rengas ulos (ks. kuva 5). Jos tunnet renkaan emättimessäsi, muttet pysty poistamaan sitä, sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.

   7. Käytetty rengas hävitetään kotitalousjätteen tavoin, mielellään pussiinsa suljettuna. Älä huuhdo Vonamyl-rengasta alas WC-pöntöstä.


   image

   Kuva 1

   Ota Vonamyl pussista.


   image

   Kuva 2

   Purista rengas kokoon.


   image


   image

   Kuva 3

   Asetu renkaan asettamisen kannalta mukavaan asentoon.


   image


   Kuva 4A Kuva 4B Kuva 4C


   Vie rengas toisella kädellä emättimeen (kuva 4A) levittäen samalla tarvittaessa häpyhuulia toisella. Työnnä rengas emättimeen niin syvälle, ettei se tunnu (kuva 4B). Jätä rengas emättimeen 3 viikoksi (kuva 4C).


   image


   Kuva 5

   Poista Vonamyl koukistamalla etusormi renkaan reunan alle tai tarttumalla reunaan etu- ja keskisormella ja vetämällä rengas ulos.


  2. Kolme viikkoa käytössä, yksi ilman


   1. Rengas tulee jättää paikalleen 3 viikoksi. Asetuspäivä lasketaan mukaan tähän jaksoon, ja renkaan annetaan olla paikoillaan keskeytyksettä 3 viikon ajan.

   2. Rengas poistetaan 3 viikon kuluttua samana viikonpäivänä ja suunnilleen samaan aikaan kuin se oli asetettu. Jos olet esim. asettanut Vonamyl-renkaan paikalleen keskiviikkona noin klo 22.00, sinun tulee poistaa se 3 viikon kuluttua keskiviikkona noin klo 22.00.

   3. Kun olet poistanut renkaan, sinun tulee pitää viikon tauko. Tämän viikon mittaisen tauon aikana tulee yleensä tyhjennysvuoto, joka alkaa tavallisesti 2–3 päivän kuluttua Vonamyl-renkaan poistamisesta

   4. Aseta uusi rengas paikoilleen täsmällisesti viikon tauon jälkeen (samana viikonpäivänä ja suunnilleen samaan aikaan), vaikka vuoto jatkuisi vielä.


   Jos rengas asetetaan yli 3 tuntia liian myöhään, sen raskaudenehkäisyteho saattaa heikentyä. Jos näin käy, noudata kohdassa 3.4 Mitä tehdä, jos… olet unohtanut asettaa uuden renkaan tauon jälkeen annettuja ohjeita.


   Jos käytät Vonamyl-rengasta näiden ohjeiden mukaisesti, tyhjennysvuoto alkaa suunnilleen samaan aikaan joka kuukausi.


  3. Milloin ensimmäinen rengas otetaan käyttöön


   • Kun et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyä edellisen kuukauden aikana

   Aseta ensimmäinen Vonamyl luonnollisen kuukautiskiertosi 1. päivänä (kierron ensimmäinen päivä on ensimmäinen vuotopäivä), jolloin renkaan raskautta ehkäisevä vaikutus alkaa heti, etkä tarvitse lisäehkäisyä.

   Voit asettaa Vonamyl-valmisteen myös kierron 2.–5. päivänä, mutta jos olet yhdynnässä Vonamyl-

   valmisteen käytön 7 ensimmäisen päivän aikana, muista aina käyttää lisäksi jotain muuta ehkäisymenetelmää (esim. miesten kondomia). Tätä neuvoa täytyy noudattaa ainoastaan ensimmäisen Vonamyl-renkaan käytön aikana.

   • Kun olet käyttänyt yhdistelmäehkäisytabletteja edellisen kuukauden aikana

    Aloita Vonamyl-renkaan käyttö viimeistään nykyisen ehkäisyvalmisteesi käytössä pidettävän tauon jälkeisenä päivänä. Jos ehkäisytablettipakkaus sisältää myös lumetabletteja, voit aloittaa Vonamyl- valmisteen käytön viimeistään viimeisen lumetabletin ottamista seuraavana päivänä. Jos et ole varma, mikä tabletti on kyseessä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Älä koskaan ylitä nykyisille yhdistelmäehkäisytableteillesi suositeltua hormonittoman ajanjakson pituutta. Jos olet käyttänyt yhdistelmäehkäisytablettejasi johdonmukaisesti ja oikein ja olet varma, ettet ole raskaana, voit myös

    lopettaa nykyisten yhdistelmäehkäisytablettien ottamisen minä tahansa muuna päivänä ja aloittaa Vonamyl-valmisteen käytön välittömästi.

   • Kun olet käyttänyt depotlaastaria edellisen kuukauden aikana

    Aloita Vonamyl-renkaan käyttö viimeistään ehkäisylaastarin käytössä pidettävän tauon jälkeisenä päivänä. Älä koskaan ylitä suositeltua laastarittoman ajanjakson pituutta.

    Jos olet käyttänyt laastaria johdonmukaisesti ja oikein ja olet varma, ettet ole raskaana, voit myös lopettaa laastarin käytön minä tahansa muuna päivänä ja aloittaa Vonamyl-valmisteen käytön välittömästi.

   • Kun olet käyttänyt pelkkää progestiinia sisältävää valmistetta (minipilleri) edellisen kuukauden aikana

    Voit lopettaa minipillereiden käytön milloin tahansa ja aloittaa Vonamyl-renkaan käytön seuraavana päivänä samaan aikaan jolloin olisit ottanut pillerisi. Sinun tulee kuitenkin käyttää lisäehkäisyä (esim. miesten kondomia) 7 ensimmäisen renkaan käyttöpäivän ajan.

   • Kun olet käyttänyt ehkäisyruisketta tai -implantaattia tai progestiinia vapauttavaa kierukkaa edellisen kuukauden aikana

    Aloita Vonamyl-renkaan käyttö, kun sinun olisi määrä saada seuraava ruiske tai sinä päivänä, jolloin ehkäisyimplantaatti tai progestiinia vapauttava kierukka poistetaan. Sinun tulee kuitenkin käyttää lisäehkäisyä (esim. miesten kondomia) 7 ensimmäisen renkaan käyttöpäivän ajan.

   • Synnytyksen jälkeen

    Jos olet juuri synnyttänyt, lääkäri/terveydenhoitaja voi kehottaa sinua odottamaan ensimmäisiä normaaleja kuukautisia, ennen kuin alat käyttää Vonamyl-rengasta. Joskus käyttö voidaan aloittaa aikaisemminkin. Lääkäri/terveydenhoitaja neuvoo sinua tässä. Jos haluat käyttää Vonamyl-rengasta imetyksen aikana, keskustele ensin lääkärin/terveydenhoitajan kanssa.

   • Keskenmenon tai abortin jälkeen

   Kysy neuvoa lääkäriltä/terveydenhoitajalta.


  4. Mitä tehdä, jos…


   renkaasi tule e vahingossa ulos emättimestä

   Vonamyl voi tulla ulos emättimestä esim. jos sitä ei ole asetettu oikein, tamponia poistettaessa, sukupuoliyhdynnän aikana, ummetuksen tai kohdun laskeuman yhteydessä. Sinun tulee tarkistaa säännöllisesti, että rengas on paikoillaan emättimessä (esim. ennen yhdyntää ja sen jälkeen).


   Jos rengas on ollut pois emättimestä korkeintaan 3 tunnin ajan, ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Voit huuhdella renkaan viileällä tai haalealla (ei kuumalla) vedellä ja asettaa sen uudelleen paikoilleen. Jos rengas on ollut pois emättimestä enemmän kuin 3 tuntia, ehkäisyteho saattaa olla heikentynyt, ks. kohta 3.4 Mitä tehdä, jos… renkaasi on tilapäisesti ollut poissa emättimestä.


   renkaasi on tilapäise sti ollut poissa emättimestä

   Vonamyl-valmisteesta vapautuu hitaasti hormoneja elimistöön raskauden ehkäisemiseksi. Jos rengas on ollut poissa emättimestä yli 3 tuntia, renkaan ehkäisyteho voi heikentyä. Siksi rengas ei saa olla poissa emättimestä pidempään kuin 3 tuntia yhtä vuorokauden mittaista jaksoa kohti.

   • Jos rengas on tilapäisesti ollut poissa emättimestä alle 3 tuntia, sen ehkäisyteho ei heikkene. Aseta rengas takaisin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 3 tunnin sisällä.

   • Jos rengas on ollut poissa tai epäilet sen olleen poissa emättimestä yli 3 tuntia ensimmäisen tai toisen käyttöviikon aikana, ehkäisyteho saattaa heikentyä. Aseta rengas takaisin emättimeen heti kun muistat ja jätä se paikoilleen vähintään 7 päiväksi poistamatta sitä välillä. Käytä miesten kondomia,

    jos olet yhdynnässä näiden 7 päivän aikana. Jos unohtuminen tapahtuu ensimmäisen käyttöviikon aikana ja olet ollut yhdynnässä unohdusta edeltävän 7 päivän aikana, on mahdollista, että olet raskaana. Ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.

   • Jos rengas on ollut poissa tai epäilet sen olleen poissa emättimestä yli 3 tuntia kolmannen käyttöviikon aikana, ehkäisyteho saattaa heikentyä. Ota rengas pois emättimestä ja valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:

    1. Aseta uusi rengas välittömästi

     Uuden renkaan asettaminen aloittaa uuden kolmen viikon käyttöjakson. Kuukautisesi eivät ehkä tule, mutta läpäisy- tai tiputteluvuotoa saattaa esiintyä.

    2. Älä aseta rengasta takaisin. Odota ensin, että kuukautisesi tulevat ja aseta uusi rengas viimeistään 7 päivän kuluttua edellisen renkaan poistamisesta tai renkaan tulemisesta pois emättimestä.

    Voit valita tämän vaihtoehdon ainoastaan, jos olet käyttänyt Vonamyl-valmistetta yhtäjaksoisesti edeltävien 7 päivän ajan.

   • Jos Vonamyl on ollut poissa emättimestä tuntemattoman ajan, ehkäisyteho saattaa heikentyä. Tee raskaustesti ja keskustele lääkärin/terveydenhoitajan kanssa ennen uuden renkaan asettamista.


    rengas katkeaa

    Vonamyl-valmisteen katkeaminen on hyvin harvinaista. Renkaan rikkoutumiseen liittyviä emättimen vaurioita on raportoitu. Jos huomaat, että Vonamyl on katkennut, ota se pois käytöstä ja aseta uusi rengas niin pian kuin mahdollista. Käytä lisäehkäisyä (esimerkiksi miesten kondomia) seuraavan 7 päivän ajan. Jos olit yhdynnässä ennen kuin huomasit renkaan katkenneen, ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.


    olet asettanut useamman renkaan

    Hormonien yliannoksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ei ole raportoitu Vonamyl-valmisteen käytön yhteydessä. Jos olet tahattomasti asettanut useamman renkaan, voit olla huonovointinen, voit oksentaa tai sinulla voi olla verenvuotoa emättimestä. Poista ylimääräiset renkaat ja ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) jos oireet jatkuvat.


    olet unohtanut ase ttaa uuden renkaan tauon jälkeen

    Pidit yli 7 päivän tauon renkaan käytössä. Aseta uusi rengas emättimeen heti kun muistat. Käytä lisäehkäisyä (esim. miesten kondomia), jos olet yhdynnässä seuraavien 7 päivän aikana. Jos olit yhdynnässä tauon aikana, on mahdollista, e ttä olet raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille/terveydenhoitajalle.

    Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi, mitä pitempi tauko renkaan käytössä on ollut.


    olet unohtanut poistaa renkaan

   • Jos rengas on ollut emättimessä yli 3 mutta enintään 4 viikkoa, ehkäisyteho on yhä riittävä. Pidä tavanomainen viikon tauko ja aseta sen jälkeen uusi rengas.

   • Jos rengas on ollut emättimessä yli 4 viikkoa, ehkäisyteho voi olla heikentynyt ja raskaaksi tuleminen

    on mahdollista. Ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan ennen kuin asetat uuden renkaan.


    kuukautiset jäävät tule matta

   • Olet käyttänyt Vonamyl-rengasta ohjeiden mukaisesti

    Jos kuukautisesi ovat jääneet tulematta, mutta olet käyttänyt Vonamyl-rengasta ohjeiden mukaisesti etkä ole ottanut muita lääkkeitä, on hyvin epätodennäköistä, että olet raskaana. Jatka Vonamyl-renkaan käyttöä tavalliseen tapaan. Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, voit olla raskaana. Kerro asiasta heti lääkärille/terveydenhoitaja lle. Älä aloita seuraavan Vonamyl-renkaan käyttöä, ennen kuin lääkäri/terveydenhoitaja on varmistanut, ettet ole raskaana.


   • Et ole noudattanut Vonamyl-valmiste en käyttöohjeita

   Jos et ole noudattanut käyttöohjeita, eikä kuukautisia tule odotettuun aikaan ensimmäisen renkaan käytössä pidettävän normaalin tauon aikana, raskaus on mahdollinen. Ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan ennen uuden Vonamyl-renkaan asettamista.


   sinulla esiintyy odottamatonta vuotoa

   Joillakin naisilla saattaa esiintyä odottamatonta verenvuotoa kuukautisten välillä Vonamyl-renkaan käytön aikana. Kuukautissuojien käyttö voi olla tarpeen, mutta jatka renkaan käyttöä normaalisti. Jos epäsäännölliset vuodot jatkuvat, muuttuvat runsaiksi tai alkavat uudelleen, kerro siitä lääkärille.


   haluat muuttaa kuukautiste n alkamispäivää.

   Jos käytät Vonamyl-rengasta ohjeiden mukaan, kuukautisesi (tyhjennysvuoto) alkavat taukoviikon aikana. Jos haluat, voit muuttaa kuukautisten alkamispäivää lyhentämällä (ei koskaan pidentämällä!) seuraavaa taukoa renkaan käytössä.

   Esimerkiksi jos renkaan käyttötauko alkaa perjantaina ja haluat muuttaa sen alkamaan tiistaina (3 päivää aikaisemmin), sinun pitää asettaa seuraava rengas 3 päivää tavallista aikaisemmin.


   Jos pidät hyvin lyhyen tauon renkaan käytössä (esim. 3 päivää tai vähemmän), vuoto voi jäädä tulematta tauon aikana. Seuraavan renkaan käytön aikana voi esiintyä tiputteluvuotoa tai läpäisyvuotoa.


   Jos et ole varma kuinka menetellä, ota yhteyttä lääkäriin/terveydenhoitajaan.


   haluat siirtää kuukautisiasi

   Vaikka siirtäminen ei ole suositeltavaa, on se mahdollista asettamalla uusi rengas emättimeen välittömästi ilman taukoviikkoa edellisen renkaan poistamisen jälkeen.

   Voit käyttää uutta rengasta enintään 3 viikkoa. Uuden renkaan käytön aikana voi esiintyä tiputtelu- tai läpäisyvuotoa. Kun haluat kuukautistesi alkavan, poista rengas. Pidä säännöllinen viikon tauko renkaan käytössä ja aseta uusi rengas tauon jälkeen.


   Voit kysyä neuvoa lääkäriltä/terveydenhoitajalta, ennen kuin päätät siirtää kuukautisiasi.


  5. Mitä te hdä, jos haluat lope ttaa Vonamyl-valmiste en käytön


   Voit lopettaa Vonamyl-valmisteen käytön milloin tahansa.


   Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä/terveydenhoitajalta muista ehkäisymenetelmistä.

   Jos lopetat Vonamyl-renkaan käytön, koska haluat tulla raskaaksi, on yleensä suositeltavaa, että odotat ensimmäisten luonnollisten kuukautisten tuloa ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Tämä helpottaa synnytyksen ajankohdan määrittämistä.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vaikea tai sitkeästi jatkuva, tai jos terveydentilassasi tapahtuu jokin muutos, jonka arvelet voivan johtua Vonamyl-valmisteesta, kerro asiasta lääkärille.


  Kaikilla yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on suurentunut laskimoveritulppien (laskimotromboembolian) tai valtimoveritulppien (valtimotromboembolian) riski. Katso lisätietoja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttämisen riskeistä kohdasta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vonamyl-valmistetta”. Jos havaitset seuraavia haittavaikutuksia, saatat tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa. Lope ta Vonamyl-valmisteen käyttämine n ja ota he ti yhte yttä lääkäriin.


  Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista angioedeeman oireista: kasvojen, kielen ja/tai kurkun turvotus ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa johon saattaa liittyä hengitysvaikeuksia (ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).


  Etonogestreeliä ja etinyyliestradiolia sisältävän renkaan käyttäjät ovat ilmoittaneet seuraavia haittavaikutuksia.


  Yleisiä: voi esiintyä enimmillään yhdellä naisella 10:stä

  • vatsanalueen kipu, pahoinvointi

  • emättimen hiivatulehdukset, renkaan aiheuttama epämukava tunne emättimessä, sukuelinten kutina, emätinerite

  • päänsärky tai migreeni, masentunut mieliala, sukupuolisen halukkuuden väheneminen

  • rintojen kipu, lantion kipu, kivuliaat kuukautiset

  • akne

  • painon nousu

  • renkaan poistuminen emättimestä.

   Melko harvinaisia: voi esiintyä enimmillään yhdellä naisella 100:sta

  • näköhäiriöt, huimaus

  • vatsan turvotus, oksentelu, ripuli tai ummetus

  • väsymys, huono olo tai ärtyneisyys, mielialan vaihtelut, mielialan ailahtelut

  • ylimääräistä nestettä elimistössä (turvotus)

  • virtsarakko- tai virtsatietulehdus

  • virtsaamisvaikeuksia tai kipu virtsatessa, voimakas tarve virtsata, tiheämpi virtsaaminen

  • haitta yhdynnän aikana mukaan lukien kipu, verenvuoto tai kumppani tuntee renkaan

  • kohonnut verenpaine

  • lisääntynyt ruokahalu

  • selkäkipu, lihaskouristukset, jalkojen tai käsivarsien kipu

  • ihon tunnonalenema

  • arat tai suurentuneet rinnat; fibrokystinen rintasairaus (rinnassa kystia, jotka voivat turvota tai tulla kipeiksi)

  • kohdunkaulan tulehdus; kohdunkaulan polyypit (kohdunkaulan limakalvokasvaimet), kohdunkaulan limakalvon kääntyminen kohdunsuulle (ektopia)

  • muutokset kuukautisissa (esim. runsaammat, pitkittyneet, epäsäännölliset tai ne voivat loppua kokonaan); lantion epämukavuus, premenstruaalisyndrooma (kuukautisia edeltävät (pms-) oireet), kohdun kouristukset

  • emätintulehdukset (sieni- tai bakteeritulehdukset); emättimen tai hävyn kirvelevä tunne, haju, kipu, epämukavuus tai kuivuus

  • hiusten lähtö, ekseema, kutina, ihottuma tai kuumat aallot

  • nokkosihottuma.


   Harvinaisia: voi esiintyä enimmillään yhdellä naisella 1 000:sta

  • haitallisia veritulppia laskimossa tai valtimossa, esimerkiksi: o jalassa tai jalkaterässä (ts. syvä laskimotukos)

   • keuhkoissa (ts. keuhkoembolia) o sydänkohtaus

   • aivohalvaus

   • pieniä tai ohimeneviä aivohalvausta muistuttavia oireita (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA)

   • veritulppia maksassa, vatsassa/suolistossa, munuaisissa tai silmässä.

    Veritulpan mahdollisuus saattaa olla suurempi, jos sinulla on tätä riskiä suurentavia sairauksia tai tiloja (ks. kohdasta 2 lisätietoja veritulppien riskiä lisäävistä tiloista tai sairauksista ja veritulpan oireista).

  • maidon erittyminen rinnoista


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • maksaläiskät (kellanruskeita ihon pigmenttiläiskiä erityisesti kasvoissa)

  • kumppanin peniksessä tuntuva epämukavuus (kuten ärsytys, ihottuma, kutina)

  • rengasta ei voida poistaa ilman lääkärin apua (esim. koska rengas on kasvanut kiinni emättimen seinämään)

  • renkaan rikkoutumiseen liittyvä emättimen vaurio.


  Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä on raportoitu rintasyöpää ja maksakasvaimia. Katso lisätietoja kohdasta 2.2 Varoitukset ja varotoimet, Syöpä.


  Vonamyl-renkaan katkeaminen on hyvin harvinaista. Katso lisätietoja kohdasta 3.4 Mitä tehdä,

  jos…rengas katkeaa.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille/terveydenhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  wwwsivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Vonamyl-valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Jos huomaat että lapsi on altistunut Vonamyl-valmisteen sisältämille hormoneille, kysy neuvoa lääkäriltä, sairaalasta tai Myrkytystietokeskuksesta (puh. 0800 147 111).


  Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Vonamyl on otettava käyttöön vähintään kuukausi ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat siinä värimuutoksia tai muita näkyviä vikoja.


  Tästä lääkevalmisteesta saattaa olla vaaraa ympäristölle. Kun Vonamyl on poistettu emättimestä, se laitetaan takaisin pussiin, joka suljetaan huolellisesti. Suljettu pussi hävitetään kotitalousjätteiden mukana tai viedään takaisin apteekkiin asianmukaista hävittämistä varten paikallisten vaatimusten mukaisesti.


  Älä huuhtele Vonamyl-valmistetta alas WC-pöntöstä. Kuten muitakaan lääkkeitä, käyttämätöntä tai vanhentunutta rengasta ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien ja tarpeettomien renkaiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Vonamyl sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Depotlääkevalmiste, emättimeen.


Vonamyl on joustava, läpinäkyvä, väritön tai lähes väritön rengas, jonka halkaisija on 54 mm ja poikittaisläpimitta 4 mm.

Jokainen rengas on pakattu alumiinipussiin. Pussi on pakattu pahvikoteloon yhdessä pakkausselosteen

ja kalenteritarrojen kanssa. Tarrat auttavat muistamaan, milloin emätinrengas asetetaan ja otetaan pois.


Yksi laatikko sisältää: 1 emätinrengas

3 emätinrengasta

6 emätinrengasta

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Mylan AB Box 23033

104 35 Tukholma Ruotsi


Valmistaja

Laboratorios León Farma S.A

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera 24008- Leon

Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.7.2022