Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Esliva
lidocaine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Esliva 700 mg lääkelaastari

lidokaiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Esliva-lääkelaastareita.


Jos sinulla on vakava maksa-, sydän- tai munuaissairaus, keskustele lääkärin kanssa ennen Esliva-lääkelaastareiden käyttöä.


Esliva-lääkelaastarin saa kiinnittää iholle vasta sen jälkeen, kun vyöruusu on parantunut. Laastareita ei saa kiinnittää silmiin tai suuhun eikä niiden läheisyyteen.


Lidokaiini hajoaa maksassa useiksi eri aineiksi. Yksi näistä aineista on 2,6-ksylidiini, jonka on osoitettu aiheuttavan rotille kasvaimia, kun ainetta on annettu erittäin suurina annoksina rottien koko eliniän ajan. Tämän merkitystä ihmiselle ei tiedetä.

Lapset ja nuoret

Esliva -lääkelaastareita ei ole tutkittu alle 18-vuotialla potilailla. Siksi laastareiden käyttöä tähän ikäryhmään kuuluville potilaille ei suositella.


Muut lääkevalmisteet ja Esliva

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Esliva-lääkelaastareita saa käyttää raskauden aikana vain, jos se on aivan välttämätöntä.


Näiden lääkelaastareiden käyttöä ei ole tutkittu imettävillä naisilla. Esliva-lääkelaastareiden käytön aikana veressä on todennäköisesti vain pieniä määriä vaikuttavaa ainetta, lidokaiinia. Vaikutukset imetettävään lapseen ovat epätodennäköisiä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Esliva-lääkelaastareista aiheutuvat vaikutukset ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ovat epätodennäköisiä. Voit siksi ajaa ajoneuvoa ja käyttää koneita Esliva-hoidon aikana.


Esliva sisältää propyleeniglykolia, metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyyliparahydroksibentsoaattia

Laastarit sisältävät propyleeniglykolia (E 1520), joka voi aiheuttaa ihoärsytystä. Laastarit sisältävät lisäksi metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Allergiset reaktiot saattavat toisinaan ilmaantua vasta, kun olet käyttänyt laastareita jo jonkin aikaa.


 1. Miten Esliva-lääkelaastareita käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositeltu vuorokausiannos on 1–3 ihon kipualueen kokoista laastaria. Esliva-lääkelaastari voidaan leikata pienempiin osiin hoidettavan ihoalueen mukaan. Älä kiinnitä samanaikaisesti enempää kuin kolme laastaria.


  Laastarit on poistettava 12 tunnin kuluttua niiden kiinnittämisestä siten, että sinulle tulee 12 tunnin laastariton jakso. Voit kiinnittää Esliva-lääkelaastarit joko päivällä tai yöllä.


  Kipu lievittyy yleensä jossakin määrin ensimmäisen laastarien käyttöpäivän aikana, mutta täyden kivunlievityksen saavuttaminen Esliva-lääkelaastareilla saattaa viedä 2–4 viikkoa. Jos sinulla on vielä tämän ajanjakson jälkeen voimakasta kipua, keskustele asiasta lääkärin kanssa, koska hoidon hyödyt on punnittava siitä aiheutuviin mahdollisiin riskeihin nähden (ks. kohta 2, Varoitukset ja varotoimet).


  Lääkäri tarkistaa säännöllisesti, miten hyvin Esliva-hoito tehoaa.


  Ennen kuin kiinnität Esliva -lääkelaastarin kipualueelle

  • Jos kipualueen ihossa kasvaa ihokarvoja, leikkaa karvat saksilla. Karvoja ei saa ajella pois.

  • Ihon on oltava puhdas ja kuiva.

  • Iholla voidaan käyttää voiteita ja emulsioita silloin, kun siinä ei ole laastaria kiinnitettynä.

  • Jos olet juuri ollut kylvyssä tai suihkussa, odota kunnes iho jäähtyy ennen kuin kiinnität laastarin.


   Laastarin kiinnittäminen


   Vaihe 1: Avaa suojapussi ja ota yksi tai useampia laastareita


   image image


   • revi tai leikkaa pussi reikäviivaa pitkin auki

   • jos käytät saksia, varo, ettet vahingoita laastareita

   • ota yksi tai useampia laastareita hoidettavan kipualueen koon mukaan


    Vaihe 2: Sulje pussi


    image

   • sulje pussi huolellisesti

   • laastarit sisältävät vettä ja ne kuivuvat, jos pussia ei suljeta huolellisesti


    image

    Vaihe 3: Leikkaa laastaria tarvittaessa


    • laastari voidaan tarvittaessa leikata halutun kokoiseksi hoidettavan kipualueen koon mukaan ennen kuin suojakalvo poistetaan


     image

     Vaihe 4: Poista suojakalvo


    • poista laastarista suojakalvo

    • älä koske laastarin liimapintaan


     image

     Vaihe 5: Kiinnitä laastari ja paina sitä kiinni ihoon


    • kiinnitä kipualueelle enintään kolme laastaria

    • paina laastaria kiinni ihoon

    • paina vähintään 10 sekunnin ajan, jotta laastari varmasti kiinnittyy hyvin

    • tarkista, että koko laastari, myös kulmat, kiinnittyvät ihoon


   Anna laastarin olla ihoon kiinnitettynä enintään 12 tunnin ajan


   image


   On tärkeää, ettei Esliva-lääkelaastari ole kosketuksissa ihoon pidempään kuin 12 tuntia. Jos sinulla on eniten kipua esim. yöllä, voit kiinnittää laastarin klo 19 illalla ja poistaa sen klo 7 aamulla.


   Jos sinulla on kipua enemmän päivällä kuin yöllä, voit kiinnittää Esliva-lääkelaastarin klo 7 aamulla ja poistaa sen klo 19 illalla.


   Kylpeminen, suihku ja uiminen

   Jos mahdollista, vältä kosketusta veden kanssa silloin, kun Esliva-lääkelaastari on kiinnitettynä. Kylpeminen, suihkussa käynti ja uiminen voidaan ajoittaa siihen ajanjaksoon, jolloin laastaria ei ole kiinnitettynä. Jos olet juuri kylpenyt tai ollut suihkussa, odota kunnes iho jäähtyy ennen kuin kiinnität laastarin.


   Jos laastari irtoaa

   Laastari saattaa hyvin harvinaisissa tapauksissa irrota. Jos näin tapahtuu, yritä painaa laastari uudelleen kiinni samaan kohtaan. Jos laastari ei enää kiinnity, poista se ja kiinnitä samaan kohtaan uusi laastari.


   Esliva-lääkelaastarin poistaminen

   Kun vaihdat laastarin, vedä vanha laastari hitaasti irti. Jos laastarin poistaminen on vaikeaa, liota sitä lämpimässä vedessä muutaman minuutin ajan ennen kuin vedät laastarin irti.


   Jos unohdat poistaa laastarin 12 tunnin kuluttua

   Poista laastari heti kun muistat. Uusi laastari voidaan kiinnittää jälleen 12 tunnin kuluttua.


   Jos käytät enemmän Esliva-lääkelaastareita kuin sinun pitäisi

   Jos kiinnität useamman laastarin kuin on tarpeen tai annat niiden olla liian pitkään ihoon kiinnitettynä, haittavaikutusriski suurenee.

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. Suomessa 09 471 977, Ruotsissa 112) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat käyttää Esliva-lääkelaastareita

   Jos olet unohtanut kiinnittää uuden laastarin 12 tunnin laastarittoman jakson jälkeen, kiinnitä uusi laastari heti kun muistat.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Merkittäviä haittavaikutuksia tai oireita, joita tarkkailla, ja toimenpiteet niiden ilmaantuessa: Jos havaitset laastarin käytön aikana ärsytystä tai kirvelyä, poista laastari. Ärtyneelle alueelle ei saa kiinnittää laastaria ennen kuin iho on parantunut.


  Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:


  Hyvin yleisiä (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):


  Laastarin kiinnityskohdan tai sitä ympäröivän ihon vaivoja, joihin voi kuulua punoitusta, ihottumaa, kutinaa, kirvelyä, ihotulehdusta ja pieniä rakkuloita.


  Melko harvinaisia (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta). Ihovauriot ja ihon haavaumat.

  Hyvin harvinaisia (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta): Avoimet haavat, vaikea allerginen reaktio ja allergia.

  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Esliva -lääkelaastareiden säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä suojapussissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

  Sulje suojapussi huolellisesti pakkauksen avaamisen jälkeen.


  Kestoaika suojapussin ensimmäisen avaamisen jälkeen: 14 vuorokautta.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että pussi on vahingoittunut, koska laastarit saattavat kuivua ja niiden kiinnittyminen heikkenee.


  Esliva -lääkelaastareiden hävittäminen

  Käytetyissä laastareissa on vielä jäljellä vaikuttavaa ainetta, joka voi olla haitallista muille. Taita käytetty laastari kaksinkerroin liimapuoli sisäänpäin ja hävitä se siten, ettei se joudu lasten ulottuville.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Esliva -lääkelaastarit sisältävät


Taustakalvo ja suojakalvo: polyeteenitereftalaatti (PET)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Lääkelaastari on 14 cm pitkä ja 10 cm leveä. Se on valkoinen ja valmistettu fleecekankaasta, jossa on merkintä ”lidokaiini 5%”. Laastari on pakattu uudelleensuljettaviin pusseihin, joissa kussakin on

5 laastaria.


Yksi pakkaus sisältää 5, 10, 20, 25 tai 30 laastaria pakattuna vastaavasti 1, 2, 4, 5 tai 6 pussiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6

52078 Aachen Saksa


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Iso-Britannia, Saksa, Suomi: Esliva Italia: TRUVINUT

Ranska: Wetso


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30-05-2018