Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Amlodipin/Valsartan Krka
valsartan and amlodipine

HINNAT

5 mg / 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 3,58 €
Jälleenmyynti: 5,70 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg / 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 4,33 €
Jälleenmyynti: 6,91 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg / 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 5,58 €
Jälleenmyynti: 8,89 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg / 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 6,46 €
Jälleenmyynti: 10,31 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg / 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 6,46 €
Jälleenmyynti: 10,31 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg/160 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 7,77 €
Jälleenmyynti: 12,39 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Amlodipin/Valsartan Krka 5 mg/320 mg kalvopäällysteiset table tit Amlodipin/Valsartan Krka 10 mg/320 mg kalvopäällysteiset table tit


amlodipiini/valsartaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Jos joku yllämainituista tiloista koskee sinua, älä käytä Amlodipin/Valsartan Krka -valmiste tta ja keskustele lääkärin kanssa.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Amlodipin/Valsartan Krka -valmistetta.


Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.


Katso myös kohdassa ”Älä käytä Amlodipin/Valsartan Krka -valmistetta” olevat tiedot.


Jos joku yllämainituista tiloista koskee sinua, kerro siitä lääkärille ennen Amlodipin/Valsartan Krka -valmiste en käyttöä.


Lapset ja nuoret

Amlodipin/Valsartan Krka -valmisteen käyttöä lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei suositella.


Muut lääkevalmisteet ja Amlodipin/Valsartan Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin. Joissakin tapauksissa jonkun lääkkeen käyttö on lopetettava. Tämä koskee erityisesti alla lueteltuja lääkkeitä:


Hoitovasteen mukaan lääkäri voi suurentaa tai pienentää annosta. Älä ylitä määrättyä annosta.


Amlodipin/Valsartan Krka ja iäkkäät henkilöt (65 vuotta täyttäne et)

Lääkärin on noudatettava varovaisuutta suurentaessaan annostasi.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


Jos käytät enemmän Amlodipin/Valsartan Krka -valmiste tta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Keuhkoihisi voi kertyä ylimäärin nestettä (keuhkoedeema) aiheuttaen hengenahdistusta, joka voi kehittyä 24-48 tunnin kuluessa lääkevalmisteen ottamisesta.


Jos unohdat käyttää Amlodipin/Valsartan Krka -valmiste tta

Jos unohdat ottaa lääkkeen, ota unohtunut annos heti kun muistat. Sen jälkeen ota seuraava annos normaalisti. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.


Jos lopetat Amlodipin/Valsartan Krka -valmisteen käytön

Amlodipin/Valsartan Krka -hoidon lopettaminen voi aiheuttaa tautisi pahenemista. Älä lopeta lääkkeesi käyttöä ellei lääkäri niin kehota.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia ja vaativat välitöntä lääkinnällistä huomiota: Muutamilla potilailla on ollut vakavia haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta). Jos saat seuraavia vaikutuksia, kerro niistä he ti lääkärille:

  Allergisia reaktioita, joiden oireita ovat ihottuma, kutina, kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, hengitysvaikeudet, alhainen verenpaine (pyörrytys, sekavuus).


  Muita Amlodipin/Valsartan Krka -valmisteen mahdollisia haittavaikutuksia:

  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä): influenssa (flunssa); nenän tukkoisuus, kurkkukipu ja nielemisvaikeudet; päänsärky; käsivarsien, kämmenten, jalkojen, nilkkojen tai jalkaterien turpoaminen; väsymys; astenia (voimattomuus); kasvojen ja/tai kaulan punoitus ja kuumotus.

  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta): heitehuimaus; pahoinvointi ja vatsakipu; suun kuivuminen; uneliaisuus; käsien tai jalkojen pistely tai tunnottomuus; kiertohuimaus; sydämen tiheälyöntisyys mukaan lukien sydämentykytys; heitehuimaus seisomaan noustessa; yskä; ripuli; ummetus: ihottuma; ihon punoitus; nivelturvotus; selkäkipu, nivelkipu.


  Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta): levottomuus; korvien soiminen (tinnitus); pyörtyminen: normaalia suurempi virtsaneritys tai virtsaamistarve; kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektio; painostava olo; alhainen verenpaine, jonka oireita ovat heitehuimaus ja sekavuus; runsas hikoilu; ihottuma joka puolella kehoa; kutina; lihaskouristukset.


  Jos jokin näistä vaikutuksista on vakava, kerro siitä lääkärille.


  Yksinomaan amlodipiinin tai valsartaanin käytön yhte ydessä raportoituja haittavaikutuksia, joita ei ole havaittu Amlodipin/Valsartan Krka -valmisteen käytön yhte ydessä tai joita on havaittu useammin kuin Amlodipin/Valsartan Krka -valmisteen käytön yhte ydessä:


  Amlodipiini

  Ota välittömästi yhte ys lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista erittäin harvinaisista vakavista haittavaikutuksista tämän lääkkeen ottamisen jälkeen:

  • äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu, hengenahdistus tai hengitysvaikeus.

  • silmäluomien, kasvojen tai huulien turvotus.

  • kielen ja kurkun turvotus, jotka aiheuttavat pahoja hengitysvaikeuksia.

  • vakavat ihoreaktiot, mukaan lukien voimakas ihottuma, nokkosihottuma, ihon punoitus kauttaaltaan koko keholla, voimakas kutina, rakkulamuodostus, ihon hilseily ja turvotus, limakalvojen tulehdus (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), tai muut allergiset reaktiot.

  • sydänkohtaus, poikkeava sydämensyke.

  • haiman tulehtuminen, joka voi aiheuttaa voimakasta vatsakipua ja selkäkipua ja johon liittyy erittäin huono olo.


   Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu. Jos jokin näistä haitoista aiheuttaa sinulle ongelmia tai oireet jatkuvat yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä): Heitehuimaus, uneliaisuus; sydämentykytys (sydämensykkeen tiedostaminen); punastelu, nilkkojen turvotus (edeema); vatsakipu, pahoinvointi (huonovointisuus).


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta): Mielialan muutokset, ahdistuneisuus, masennus, unettomuus, vapina, makuhäiriöt, pyörtyminen, kivuntunnon häviäminen; näköhäiriöt, korvien soiminen; matala verenpaine; aivastelu/nenän vuotaminen, joka johtuu nenän limakalvon tulehduksesta (nuha); suolentoiminnan muutokset, oksentelu (pahoinvointi); hiustenlähtö, lisääntynyt hikoilu, ihon kutina, ihon värimuutos; virtsaamishäiriöt, lisääntynyt virtsaamistarve yöllä, tihentynyt virtsaamistarve; erektiokyvyttömyys, miehen rintarauhasten kipu tai suurentuminen, kipu, huonovointisuus, lihaskipu, lihaskrampit; painonnousu tai painonlasku.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta): Sekavuus.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta): Veren valkosolujen määrän väheneminen, verihiutalemäärän väheneminen, mikä saattaa aiheuttaa epätavallista mustelmien muodostumista tai verenvuotoherkkyyttä (punasolujen vaurioituminen); kohonnut verensokeri (hyperglykemia); ikenien turvotus, vatsan turvotus (gastriitti); maksan toimintahäiriö, maksatulehdus (hepatiitti), ihon keltaisuus, kohonneet maksaentsyymit, jotka saattavat vaikuttaa joihinkin laboratoriotutkimustuloksiin; lisääntynyt lihasjännitys; verisuonitulehdus, johon usein liittyy ihottuma, valoyliherkkyys.


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): Vapina, jäykkä asento, jähmeä ilme, hitaat liikkeet ja laahustava, tasapainoton kävely.

   Valsartaani

   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): Punaisten verisolujen väheneminen, kuume, infektiosta johtuva kurkkukipu tai suun haavaumat; spontaanit verenvuodot tai mustelmat; korkeat veren kaliumtasot; poikkeavat maksakokeiden tulokset; huonontunut munuaistoiminta; turvotus pääasiassa kasvoissa ja kurkussa; lihaskipu; ihottuma, purppuranpunaiset täplät; kuume; kutina; allerginen reaktio; rakkuloiden muodostuminen iholle (rakkulaihottuman oire).


   Jos havaitset yllämainittuja haittavaikutuksia, kerro niistä heti lääkärille.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Amlodipin/Valsartan Krka -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 °C.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Amlodipin/Valsartan Krka sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Amlodipin/Valsartan Krka 5 mg/320 mg kalvopäällysteiset tabletit:

ruskea, kaksoiskupera, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti (tabletin mitat: 16 mm x 8,5 mm, paksuus: 5,5–7,5 mm).

Amlodipin/Valsartan Krka 10 mg/320 mg kalvopäällysteiset tabletit:

ruskeankeltainen, kaksoiskupera, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, jossa voi olla tummia täpliä (tabletin mitat: 16 mm x 8,5 mm, paksuus: 5,8–7,8 mm).


Läpipainopakkaus (OPA/alumiini/PVC-alumiinifolio): 28, 30, 56, 90 ja 100 tablettia rasiassa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Valmistajat

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia Krka-farma d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10 450 Jastrebarsko, Kroatia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.6.2022


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivulla www.fimea.fi.