Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Creon 35 000
multienzymes (lipase, protease etc.)

HINNAT

enterokapseli, kova 100

Tukkukauppa: 41,00 €
Jälleenmyynti: 64,71 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Creon 35 000 ente rokapseli, kova

haimajauhe


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Creonia. Kystistä fibroosia sairastavat potilaat

Harvinaista suolistosairautta, fibrotisoituvaa kolonopatiaa, jossa suoli on ahtautunut, on raportoitu

kystistä fibroosia sairastavilla potilailla, jotka ottavat suuria annoksia haimajauhevalmistetta. Jos sinulla on kystinen fibroosi ja otat haimaentsyymejä yli 10 000 lipaasiyksikköä painokiloa kohden vuorokaudessa ja sinulla on epätavallisia vatsaoireita tai vatsaoireet muuttuvat, kerro siitä lääkärille . Lipaasiyksikköjen annostus selitetään pakkausselosteen kohdassa 3 ”Miten Creonia otetaan”.


Vaikea allerginen reaktio

Jos saat allergisen reaktion, lopeta hoito ja kerro siitä lääkärille. Allerginen reaktio voi olla esimerkiksi kutina, nokkosrokko tai ihottuma. Harvinaisissa tapauksissa vakavampia allergisia reaktioita voivat olla lämmön tunne, huimaus ja pyörtyminen, hengitysvaikeudet; nämä ovat oireita vaikeasta, mahdollisesti henkeä uhkaavasta tilasta, jota kutsutaan anafylaktiseksi sokiksi. Jos tällaista tapahtuu, hakeudu heti kiireelliseen lääkärin hoitoon.

Keskustele lääkärin kanssa ennen Creonin käyttöä, jos olet allerginen sian proteiinille.


Suun ärsytys

Jos kapseleita pureskellaan ja/tai pidetään liian kauan suussa, suussa voi esiintyä kipua, ärsytystä (suutulehdusta), verenvuotoa ja haavaumia. Jos suussa ilmenee merkkejä ärsytyksestä, suun huuhteleminen ja vesilasillisen juominen saattaa auttaa.

Creon voidaan ripotella vain tiettyihin ruokiin (ks. pakkausselosteen kohta 3 ”Miten Creonia otetaan”).


Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annosyksikkö eli se on käytännössä

”natriumiton”.


Muut lääkevalmiste et ja Creon

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkäri päättää, voitko käyttää Creonia raskauden aikana. Creonia voi käyttää imetyksen aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Creon ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita tai laitteita.


 1. Mite n Creonia ote taan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annos mitataan lipaasiyksikköinä. Lipaasi on yksi haimajauheen entsyymeistä. Erivahvuiset Creon- valmisteet sisältävät eri määrän lipaasia.

  Noudata aina lääkärin antamaa annostusohjetta. Lääkäri määrittää sinulle yksilöllisen annostuksen, johon vaikuttaa

  • sairauden vakavuus

  • paino

  • ruokavalio

  • ulosteen rasvamäärä.

   Jos ulosteet ovat edelleen rasvaisia tai sinulla on muita vatsa- tai suolivaivoja, kerro tästä lääkärille, sillä annostasi saatetaan joutua muuttamaan.


   Kuinka paljon Creonia ote taan


   Kystistä fibroosia sairastavat potilaat

   Lapset:

   Tämä lääkevahvuus ei välttämättä sovellu hoidon aloitukseen lapsille. Tähän vaikuttaa lapsen ikä ja paino.

   Lääkäri määrittää tarvittavan annoksen lapselle valmisteella, jossa on pienempi määrä lipaasiyksikköjä (esim. 10 000 tai 5 000 lipaasiyksikköä).

   Kun annos ateriaa kohden on määritetty, tätä lääkevahvuutta voidaan käyttää lapsille.

   • Tavanomainen aloitusannos alle 4-vuotiaille lapsille on 1 000 lipaasiyksikköä/painokilo aterian yhteydessä.

   • Tavanomainen aloitusannos yli 4-vuotiaille lapsille on 500 lipaasiyksikköä/painokilo aterian yhteydessä.


  Nuoret ja aikuiset:

  Painoon perustuvassa entsyymiannostuksessa aloitusannos on 500 lipaasiyksikköä painokiloa kohden aterian yhteydessä nuorille ja aikuisille.


  Kaikki ikäryhmät:

  Annos ei saa ylittää 2 500 lipaasiyksikköä painokiloa kohden aterian yhteydessä tai 10 000 lipaasiyksikköä painokiloa kohden vuorokaudessa tai 4 000 lipaasiyksikköä rasvagrammaa kohden.


  Potilaille , joilla on muita haiman ongelmia

  Nuoret ja aikuiset:

  Tavanomainen annos aterian yhteydessä on 25 000–80 000 lipaasiyksikköä.

  Tavanomainen annos välipalan yhteydessä on puolet aterian yhteydessä otettavasta annoksesta.


  Milloin Creonia ote taan

  Ota Creon aterian tai välipalan aikana tai heti sen jälkeen. Näin entsyymit sekoittuvat ruokaan ja sulattavat sitä sen kulkeutuessa suoliston läpi.


  Mite n Creonia ote taan

  • Creon otetaan aina aterian tai välipalan yhteydessä.

  • Kapselit niellään kokonaisina veden tai mehun kera.

  • Älä murstaa tai pureskele kapseleita tai niiden sisältöä, sillä se voi aiheuttaa suun ärsytystä tai muuttaa Creonin vaikutusta elimistössäsi.

  • Jos kapseleiden nieleminen on hankalaa, avaa kapselit varovasti ja sekoita rakeet pieneen määrään pehmeää hapanta ruokaa tai sekoita ne happamaan nesteeseen. Esimerkkejä happamista pehmeistä ruoista ovat jogurtti tai omenasose. Hapan neste voi olla omena-, appelsiini- tai ananasmehua. Älä sekoita rakeita veteen, maitoon (myös maustetut maitojuomat, rintamaito ja äidinmaidonkorvikkeet) tai kuumaan ruokaan. Niele seos välittömästi, murskaamatta tai pureskelematta, ja juo hieman vettä tai mehua.

  • Rakeiden sekoittaminen ei-happamaan ruokaan tai juomaan ja rakeiden murskaaminen tai pureskelu voivat aiheuttaa suun ärtymistä ja muuttaa Creonin vaikutusta elimistössäsi.

  • Älä pidä Creon-kapseleita tai niiden sisältöä suussasi. Varmista, että nielet lääkettä ja ruokaa sisältävän seoksen kokonaan ja että suuhun ei jää rakeita.

  • Älä säilytä seosta.


   Jos otat enemmän Creonia kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Juo runsaasti vettä.

   Hyvin suuret annokset haimajauhetta ovat joskus aiheuttaneet virtsan liian korkeaa virtsahappopitoisuutta (hyperurikosuriaa) tai veren liian korkeaa virtsahappopitoisuutta (hyperurikemiaa).


   Jos unohdat ottaa Creonia

   Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan seuraavan aterian yhteydessä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos lope tat Creonin oton

   Älä lopeta Creonin käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Moni potilas voi joutua käyttämään Creonia loppuelämän ajan.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tämä lääke voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia.

  Tärkeimmät vakavat haittavaikutukset, joita on esiintynyt haimaentsyymit korvaavien lääkkeiden

  yhteydessä, ovat anafylaktinen sokki ja fibrotisoituva kolonopatia. Näitä kahta haittavaikutusta on esiintynyt vain hyvin harvalla, mutta niiden tarkkaa esiintymistiheyttä ei tiedetä.

  Anafylaktinen sokki on vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava allerginen reaktio, joka voi kehittyä nopeasti. Jos huomaat jotakin seuraavista, hakeudu heti kiireelliseen lääkärin hoitoon:

  • kutina, nokkosrokko tai ihottuma

  • kasvojen, silmien, huulien, käsien tai jalkojen turpoaminen

  • outo, epätodellinen olo tai pyörrytys

  • hengitys- tai nielemisvaikeudet

  • sydämentykytys

  • huimaus, pyörtyminen tai tajunnanmenetys.


   Haimaentsyymit korvaavien lääkkeiden toistuva käyttö suurilla annoksilla voi aiheuttaa myös suolenseinämän arpeutumista tai paksuuntumista, joka voi johtaa suolen ahtautumiseen (tila, josta

   käytetään nimitystä fibrotisoituva kolonopatia). Jos sinulla ilmenee voimakasta mahakipua, ulostamisvaikeuksia (ummetusta), pahoinvointia tai oksentelua, kerro heti lääkärille.


   Hyvin yleiset haittavaikutukse t (saattaa esiintyä useammin kuin 1 henkilöllä 10:stä)

  • mahakipu.


   Yleiset haittavaikutukse t (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

  • pahoinvointi

  • oksentelu

  • ummetus

  • vatsan turvotus

  • ripuli.

   Nämä oireet voivat johtua sairaudesta, johon Creonia käytetään.


   Melko harvinaiset haittavaikutukse t (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

  • ihottuma.


   Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www‐sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

   00034 FIMEA


 3. Creonin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä alle 25 °C.

  Avattu pakkaus on säilytettävä alle 25 °C:ssa ja käytettävä 6 kuukauden kuluessa. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Creon sisältää

Creonin vaikuttava aine on haimajauhe.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Creon 35 000 kapselit ovat pitkulaisia (koko 00). Ne ovat punaruskeita ja läpinäkyviä. Niiden sisällä on ruskehtavia mahahapporesistenttejä rakeita (minimikrorakeita).


Creon 35 000 kapselit on pakattu HDPE-purkkeihin, joissa on irti kierrettävä PP-suljin, ja sisällä 50, 60, 100, 120 tai 200 kapselia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija: Viatris Oy Vaisalantie 2–8

02130 Espoo


Valmistaja:

Abbott Laboratories GmbH Justus-von-Liebig-Str. 33

31535 Neustadt Saksa


Mylan Germany GmbH Lütticher Straße 5

53842 Troisdorf Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 19.10.2021.