Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Insulatard
insulin human (rDNA)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Insulatard Penfill 100 IU/ml (kansainvälistä yksikköä/ml) injektioneste, suspensio, sylinteriampulli

ihmisinsuliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.