Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Levetiracetam 1A Farma
levetiracetam

HINNAT

100 mg/ml oraaliliuos 150 ml

Tukkukauppa: 11,25 €
Jälleenmyynti: 17,72 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg/ml oraaliliuos 300 ml

Tukkukauppa: 20,87 €
Jälleenmyynti: 32,00 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Levetiracetam 1A Farma 100 mg/ml oraaliliuos


levetirasetaami


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Levetiracetam 1A Farma on kirkas neste.


Levetiracetam 1A Farman 300 ml:n lasipullo (aikuisille, nuorille ja vähintään 4-vuotiaille lapsille) on pakattu koteloon, jossa on 10 ml:n mittaruisku (asteikon mittaväli 0,25 ml) ja ruiskun sovitin.


Levetiracetam 1A Farman 150 ml:n lasipullo (vähintään 6 kuukauden ikäisille, mutta alle 4-vuotiaille lapsille) on pakattu koteloon, jossa on 3 ml:n mittaruisku (asteikon mittaväli 0,1 ml) ja ruiskun sovitin.


Levetiracetam 1A Farman 150 ml:n lasipullo (vähintään 1 kuukauden, mutta alle 6 kuukauden ikäisille lapsille) on pakattu koteloon, jossa on 1 ml:n mittaruisku (asteikon mittaväli 0,05 ml) ja ruiskun sovitin.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

1A Farma, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia tai

Remedica IP Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, CY-3508 Limassol, Kypros

tai

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa tai

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Romania tai

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, Warsaw, 02-672, Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.04.2021