Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Baraclude
entecavir

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Baraclude 0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

entekaviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tabletin ydin: krospovidoni, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, mikrokiteinen selluloosa ja povidoni.

Tabletin päällys: hypromelloosi, makrogoli 400, titaanidioksidi (E171) ja polysorbaatti 80 (E433).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteiset tabletit ovat väriltään valkoisesta luonnonvalkoiseen ja kolmikulmaisia. Niissä on toisella puolella merkintä “BMS” ja toisella puolella “1611”. Baraclude 0,5 mg kalvopäällysteiset

tabletit toimitetaan pakkauksissa, joissa on 30 x 1 tai 90 x 1 tablettia (yksittäispakattuina

läpipainolevyissä) ja tablettipurkeissa, joissa on 30 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867 Irlanti


Valmistaja:

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 Anagni (FR)

Italia


Swords Laboratories Unlimited Company T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

Irlanti


image

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.eu.